Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Molekuláris biológia-MSc

Molekuláris biológia-MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Szabó Krisztián

résztvevő oktató: Dr. Vili Nóra

 

A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a leggyakrabban használt molekuláris markerekkel, ezek öröklődésével, felhasználási lehetőségeivel, továbbá a genetikai változatosságot létrehozó és fenntartó folyamatokkal, a génexpresszió molekuláris és epigenetikus szabályozásával, egyes viselkedési formák genetikai hátterével és a daganatok kialakulásának okaiban érintett molekuláris folyamatokkal.

Ajánlott irodalom:
Darnell, J. et al. (1999): Molecular Cell Biology. 4th edition. Freemann and Co., New York, 1184 p.
Kreuzer, H. , Massey, A. (2007): Molecular Biology and Biotechnology. 3rd edition. Springer, 460 p.
Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
Joanna R. Freeland, Stephen D. Petersen, Heather Kirk (2011): Molecular Ecology, 21nd edition, Wiley-Blackwell

 

Előadások tematikája

1. 2018.02.08. A DNS és a genom szerkezete, a DNS duplikációja    
2. 2018.02.15. A DNS mutációi és repair-mechanizmusai    
3. 2018.02.22. Transzkripció és RNS-érés    
4. 2018. 03.01. Fehérjeszintézis    
5. 2018. 03.08. Molekuláris ökológia: molekuláris genetika az ökológiában, markerek és alkalmazási területeik    
6. 2018. 03.22. Epigenetika 1: Bevezető, epigenetikai szabályozási lehetőségek    
7. 2018. 04.05. Epigenetika 2: Környezeti és generációkon át érvényesülő hatások, a rák epigenetikája    
8. 2018. 04.12. Viselkedésgenetika 1    
9. 2018. 04.19. Viselkedésgenetika 2
10.2018. 04.26.    Jelátviteli utak (Szabó Krisztián)*    
11.2018.05.03.    A daganatok kialakulásának okai és folyamata (Szabó Krisztián)*    
12. 2018.05.10.    Onkogének és tumor-szupresszorok. (Szabó Krisztián)*    
13. 2018.05.17.    Ismétlés és konzultáció

* Ez a három előadás tömbösítve kerül előadásra májusban.
 

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Szabó Krisztián
Javasolt félév: 4.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: Biológiai kémia
Kredit: 2

Vizsgainformáció

vizsga: kollokvium

 1. Molekuláris ökológia 1: molekuláris genetika az ökológiában, markerek
 2. Molekuláris ökológia 2: markerek (folytatás), alkalmazási területek
 3. Mutációk, DNS-repair
 4. Génexpresszió szabályozása
 5. Epigenetika 1: Bevezető, epigenetikai szabályozási lehetőségek
 6. Epigenetika 2: Környezeti és generációkon át érvényesülő hatások, a rák epigenetikája
 7. Viselkedésgenetika 1 (A viselkedésgetika eredete, ikervizsgálatok, genetikai alapok)
 8. Viselkedésgenetika 2 (A fenotípusok genetikai háttere, esettanulmányok: skizofrénia, intelligencia, a kor hatása + egyénre szabott genomikai gyógymódok)
 9. Jelátviteli utak
 10. A daganatok kialakulásának okai és folyamata
 11. Onkogének és tumor-szupresszorok