Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Molekuláris biológiai technikák – biológia BSc

Molekuláris biológiai technikák – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Szabó Krisztián

résztvevő oktató: Dr. Vili Nóra

A kurzus során a hallgatók megismerkednek mindazon módszerekkel és technikákkal, melyek nélkülözhetetlenek egy modern molekuláris laboratóriumban.

Ajánlott irodalom:

M.R. Green & J. Sambrook: Molecular Cloning: A Laboratory Manual (3ik vagy 4ik kiadás) 2012

 

Előadások tematikája

1. 2018.02.08.    Nukleinsavak izolálása, PCR technikák, PCR-típusok
    
2. 2018.02.15.    Szekvenálás (klasszikus és „next-generation” szekvenálás) és a laborgyakorlat előkészítése
    
3. 2018.02.22.    Laborlátogatás – bemutató: DNS-izolálás (2x2óra, egy időpontban)
    
4. 2018.03.01.    Laborlátogatás – bemutató: PCR (2x2óra, egy időpontban)
    
5. 2018.03.08.    Laborlátogatás – bemutató: Gélelektroforézis és Mikroszatellita fragmensanalízis (2x2óra, egy időpontban)
    
6. 2018.03.22.    Modellszervezetek 
    
7. 2018.04.05.    Mutációk (típusai, mechanizmusai, a mutációs repair-mechanizmus és a mutációk mesterséges indukálása), mozgó genetikai elemek
    
8. 2018.04.12.    Rekombináns DNS
    
9. 2018.04.19.    Hibridizációs technikák 
    
10. 2018.04.26.    A bioinformatika alapjai
    
11. 2018.05.03.    Az epigenetika alapjai
    
12. 2018.05.10.    Szupraindividuális markerek és felhasználási területeik
    
13. 2018.05.17.    Konzultáció

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium a félév végén.

Emellett az aláírás feltétele a laborlátogatások anyagából csoportonkénti beszámoló és jegyzőkönyv leadása, illetve csoportonként egy-egy cikk bemutatása a félév folyamán.

Tételsor:

  1. Nukleinsavak izolálása, PCR technikák és típusok, egyedi azonosítás
  2. Epigenetika 1: Epigenetikai szabályozás, környezeti hatások
  3. Epigenetika 2: Generációkon át érvényesülő hatások és a rák
  4. Szekvenáló technikák, klasszikus és „next-generation” szekvenálás
  5. Mutációk, A mutációk típusai, mechanizmusai, a mutációs repair-mechanizmus. Mozgó genetikai elemek. Mutációk mesterséges indukálása.
  6. A bioinformatika alapjai
  7. Szupraindividuális 1 (molekuláris azonosítás, fajok és ivarok azonosítása, egyedi azonosítás)
  8. Szupraindividuális 2 (markerek és felhasználási területeik)