Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Nematológia -biológus MSc

Nematológia -biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tárgy célja, hogy általános, átfogó képet adjon a hallgatóknak egy jelentős állatcsoportról, a szabadon élő fonálférgekről (Nematoda), és a velük foglalkozó tudományterületről, a nematológiáról. A tárgynak különös jelentőséget ad, hogy Magyarországon jelenleg nem lehet szervezett körülmények között nappali tagozaton általános nematológiát tanulni. A tárgy keretében kiemelt figyelmet kap az adott állatcsoport szerepe a talaj ökológiai folyamataiban és a bioindikációs vizsgálatokban. A tárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a szabadon élő fonálférgek kezelésére, főbb csoportjaik felismerésére, ezen kívül megismerik a nematológia fontosabb kutatási irányait valamint az azokhoz kapcsolódó gyakorlati alkalmazási lehetőségeket, problémákat és eredményeket.

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Nagy Péter
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy
Megjegyzés: szabadon választható