Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényföldrajz és társulástan

Növényföldrajz és társulástan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
8
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Péli Evelin ([E-mail megjelenítése])
Oktatók: Dr. Házi Judit, Kutszegi Gergely

Előtanulmányi követelmények: Növényrendszertan 1-2

A tárgy során a hallgatók megismerhetik a növény fajok, és növényzeti típusok térbeli elfordulását és elterjedését. Röviden ismertetésre kerülnek a Föld vegetációs zónái külön hangsúllyal a mérsékelt övi vegetáció, valamint Magyarország növényföldrajzi beosztása. A félév második fele a növények magasabb szerveződései szintjeit tárgyalja, így a társulások rendszerét, felépítését, azok jellemzését és értékelését, valamint ismerteti a hazai legfontosabb társulásokat is.

Szakirodalom

 

Kötelező:

  • Előadások anyaga

Ajánlott:

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • Hortobágyi-Simon: Növényföldrajz, társulástan, ökológia. Tankönyvkiadó, 1981. Budapest

Előadások tematikája

Hét
1.   Bevezetés, alapfogalmak
2. A szárazföldi növénytársulások szerkezete. Növényzeti és talajzónák összefüggései.
3. A Föld növényzeti övei 1.
4. A Föld növényzeti övei 2.
5. Magyarország növényföldrajza 1.
6. A gomba-növény kapcsolatok jelentősége a bioszférában
7. A növénytársulások felépítése, bélyegeik, struktúrájuk
8. Magyarország fás növénytársulásai 1.
9. Magyarország fás növénytársulásai 2.
10. Magyarország fátlan növénytársulásai 1.
11. Magyarország fátlan növénytársulásai 2.
12. Társulások állomány ill. ökoszisztéma léptékű produkcióbiológiája. A biogeokémiai ciklusok szerepe a bioszférában.
13. Vegetáció felvételezés és –térképezés.  Ökoszisztéma szolgáltatások, azok típusai, ökológiai lábnyom
14. Konzultáció/Terepmunka

Értékelés leírása

Az értékelés rendszere:

  • jeles: 90%
  • jó: 80%
  • közepes: 70%
  • elégséges: 60%

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium.