Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényföldrajz és társulástan

Növényföldrajz és társulástan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
8
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Péli Evelin (Peli.Evelin.Ramona@univet.hu)
Oktatók: Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Házi Judit, Kutszegi Gergely
Előtanulmányi követelmények: Növényrendszertan 1-2

A tárgy során a hallgatók megismerhetik a növény fajok, és növényzeti típusok térbeli elfordulását és elterjedését. Röviden ismertetésre kerülnek a Föld vegetációs zónái külön hangsúllyal a mérsékelt övi vegetáció, valamint Magyarország növényföldrajzi beosztása. A félév második fele a növények magasabb szerveződései szintjeit tárgyalja, így a társulások rendszerét, felépítését, azok jellemzését és értékelését, valamint ismerteti a hazai legfontosabb társulásokat is.

Szakirodalom

Kötelező:

  • Előadások anyaga

Ajánlott:

  • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika III – Nemzeti tankönyvkiadó
  • Hortobágyi-Simon: Növényföldrajz, társulástan, ökológia. Tankönyvkiadó, 1981. Budapest

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés, alapfogalmak

2. hét

A szárazföldi növénytársulások szerkezete. Növényzeti és talajzónák összefüggései.

3. hét

A Föld növényzeti övei 1.

4. hét

A Föld növényzeti övei 2.

5. hét

Magyarország növényföldrajza 1.

6. hét

A gomba-növény kapcsolatok jelentősége a bioszférában

7. hét

A növénytársulások felépítése, bélyegeik, struktúrájuk

8. hét

Magyarország fás növénytársulásai 1.

9. hét

Magyarország fás növénytársulásai 2.

10. hét

Magyarország fátlan növénytársulásai 1.

11. hét

Magyarország fátlan növénytársulásai 2.

12. hét

Társulások állomány ill. ökoszisztéma léptékű produkcióbiológiája. A biogeokémiai ciklusok szerepe a bioszférában.

13. hét

Vegetáció felvételezés és –térképezés. Ökoszisztéma szolgáltatások, azok típusai, ökológiai lábnyom

14. hét

Konzultáció/Terepmunka

Értékelés leírása

Az értékelés rendszere:
  • jeles: 90%
  • jó: 80%
  • közepes: 70%
  • elégséges: 60%

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium.