Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Nyári orvoslási gyakorlat

Nyári orvoslási gyakorlat

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
aláírás
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
8
Gyakorlat óraszám / félév
160
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Nyári orvoslási gyakorlat (Neptunkód: ATESU005HON)

Kedves Hallgatók!

A gyakorlatról készített Beszámoló leadási határideje szeptember 30., amit a [E-mail megjelenítése] email-címre kell elküldeni a Dokumentumtárban elhelyezett leírás alapján. A kitöltött, lepecsételt igazolás szkennelt változatát is csatolni szükséges, amit csak a külsős gyakorlati helyen kell kitölteni, az egyetemi klinikákon nem! Az igazolás eredeti példányát kérjük a Szülészet Titkárságra kihelyezett gyűjtődobozba betenni, szintén szeptember 30-ig. Köszönjük!

***************

A nyári gyakorlat helyszínéül választott rendelővel/ kórházzal/ teleppel Együttműködési megállapodást szükséges kötni és ezt a megállapodást a gyakorlat vezetőjével aláíratva és hiánytanul kitöltve
3 példányban kérjük a Szülészeti Tanszék titkárságára (L.épület 1.emelet) leadni május 20-ig.
A leadott példányokat ezután alá kell írassuk Rektor Úrral. Az általa is aláírt példányok közül egy a Tanszéken marad, kettőt pedig vissza kell kapniuk a hallgatóknak, amiből egy hallgatói példány lesz, egy pedig a rendelőé, ahova gyakorlatra mennek.
Nem szükséges ezt a Megállapodást kitöltetni azoknak, akik hivatalos ösztöndíj program keretén belül utaznak külföldre, illetve az egyetemi Klinikákkal sem szükséges aláíratni, csak a külsős helyszínekkel.
A Rektor Úr által aláírt 2 pédányért július 1-ig lehet jönni a tanszéki titkárságra hétköznap 9:00 és 14:00 óra között.
A Megállapodás letölthető az alábbi linkről a Dokumentumtárból (Együttműködési megállapodás):
A sárga és pirossal írt részeket értelemszerűen kell kitölteni az aktuális adatokkal.

Általános tájékoztató 2022-re:

Az előző évekhez hasonlóan a kötelező, 4 hetes, nyári orvoslási gyakorlat szervezését a
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika látja el, de a gyakorlatról írandó Beszámolót a Belgyógyászati Tanszék munkatársai értékelik.

A nyári gyakorlatot a vizsgaidőszak
vége és a következő szemeszter eleje között kell teljesíteni, idén:
2022. július 4. és szeptember 11. között.
Ettől eltérő időben kizárólag egészségügyi indokkal, illetve a nyári gyakorlat szervezéséért felelős
oktató engedélyével lehetséges.
Ennek keretében minden magyar hallgatónak kötelező 2 hetet az Egyetem valamely
klinikáján, illetve 2 hetet egy külsős gyakorlati helyen eltöltenie, mely akár külföldön is lehet.

Példák a gyakorlat megszervezésére:

  • 2 hét KIK & 2 hét haszonállattartó telep
  • 2 hét KIK & 2 hét lovas praxis (külsős)/ Lógyógyászati Klinika
  • 2 hét Lógyógyászati Klinika & 2 hét haszonállattartó telep
  • 2 hét KIK & 2 hét kisállat rendelő/klinika (külsős)
  • 2 hét Lógyógyászati Tanszék & 2 hét lovas praxis (külsős)
  • 4 hét KIK/ Lógyógyászati Tanszék

Az egyetemi klinikán eltöltött gyakorlat alól csak azok a hallgatók mentesülnek, akik az
intézmények közti szerződés keretében a nyári gyakorlatuk mind a négy hetét ösztöndíjprogrammal külföldön töltik (Bécs, Hannover, ill. ERASMUS, Ceepus ösztöndíjasok). Az ő
neveiket tartalmazó hivatalos névsort a szervezésért felelős tanszék a Nemzetközi Kapcsolatok
Osztályának munkatársától kapja meg.
A belsős helyekre történő jelentkezés a Neptunon keresztül valósul meg (idén várhatóan
áprilisban kerül majd erre sor, de a pontos dátumról az évfolyam-összekötőn keresztül március
végén tájékoztatjuk a diákokat). A hallgatók két hetes turnusokra jelentkezhetnek, úgy, hogy ebből
mind a két hetet ugyanazon a klinikán (KIK, Lógyógyászati Klinika) kell eltölteniük.

A Haszonállat-gyógyászati Klinika nem tud hallgatókat fogadni.

A jelentkezést követően bármilyen cserére csak indokolt esetben, a tanszékvezetőkkel
egyeztetve lesz lehetőség. A Neptun-jelentkezés alapján az egyes turnusok beosztását dr.
Csepreghy Anna és dr Bacsa Mónika készíti el és erről a hallgatók legkésőbb június 15-ig
tájékoztatást kapnak. A kötelező két héten felül csak akkor van lehetősége az érdeklődő
hallgatóknak az egyetemi klinikákon eltölteni a gyakorlatuk fennmaradó részét, ha a Neptun jelentkezést követő beosztás alapján még maradnak szabad helyek, amik limitált mennyiségben, de szoktak lenni.
A gyakorlat teljesítését igazoló formanyomtatvány letölthető a kurzus Dokumentumtárából. Ezen igazolásnak egy, a külsős gyakorlatvezető által kitöltött és aláírt példányát kell
a hallgatóknak a gyakorlat után, legkésőbb a 2022/23. évi őszi szemeszter első hetének végéig a
Szülészeti Tanszékre eljuttatniuk, a másolatot a Beszámolóhoz kell csatolni!

Az Egyetemi Klinikákon nem kell az igazolást aláíratni!

A hallgatóknak Beszámolót kell írniuk a gyakorlatukról. Ennek részleteiről a Dokumentumtárba elhelyezett “Nyári Gyakorlat Beszámoló 2022” dokumentumban olvashatnak.

Mivel a nyári orvoslási gyakorlat kreditponttal nem honorált, de kötelező oktatási
tevékenység, ezért az indexben érdemjegy nem lesz feltüntetve, kizárólag a felelős oktató (Dr.
Rátky József) aláírása fog szerepelni elfogadás esetén. Erre várhatóan októberben kerül majd
sor, azt követően, hogy a külsős igazolások leadásra kerültek a Szülészet Tanszéken és az
egyetemi klinikák ügyeleti rendszerében is megtörtént a hallgatók jelenlétének összesítése, illetve a Belgyógyászat Tanszék elküldte azon hallgatók névsorát, akik sikeresen teljesítették a Beszámoló feltételeit.

Tekintve, hogy kötelező 2 hetet eltölteni a nyár folyamán az Egyetem valamelyik
klinikáján, az érintett hallgatóknak Szalay Ferenc kollégium-igazgató igény szerint kollégiumi
szállást fog biztosítani. Ennek feltételeiről, részleteiről a hallgatók a későbbiekben majd részletes
tájékoztatást kapnak.

A nyári gyakorlat szervezésével kapcsolatosan felmerülő további kérdésekkel forduljanak
dr. Csepreghy Annához ([E-mail megjelenítése]) vagy dr. Bacsa Mónikához
([E-mail megjelenítése]).
Budapest, 2022. március 10. Dr. Rátky József
Szülészeti Tanszék és Haszonállat- gyógyászati Klinika

Értékelés leírása

Beszámoló készítése (leadási határidő 2022.szeptember 30., email: belgyogyaszat@univet.hu) és a megfelelően kitöltött, aláíratott Igazolás/ok alapján kapnak aláírást a hallgatók.

A nyári gyakorlati beszámolóban a hallgatók a 8. félévet követő nyári orvoslási gyakorlat
helyszínéül szolgáló rendelő(ke)t, kliniká(ka)t mutatják be, továbbá a gyakorlat során szerzett
tapasztalataikat összegzik. A Beszámoló tartalmi és formai feltételeiről szóló leírást keressék a Dokumentumtárban.