Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Ökológiai terepgyakorlat – biológus MSc

Ökológiai terepgyakorlat – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Gyakorlat óraszám / félév
80
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A terepgyakorlat során néhány jellegzetes hazai életközösségben a hallgatók önálló felvételezéseket és méréseket végeznek például a fajok asszociáltságának vizsgálatára, a térbeli mintázat és diverzitás megállapítására, a minimum area meghatározására, a felszín energiamérlegének becslésére, a levélfelület index és az állományszintű szénforgalom meghatározására. A terepen gyűjtött cönológiai adatok feldolgozása során a hallgatók a többváltozós statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazását sajátíthatják el, eredményeiket, következtetéseiket pedig írásos beszámolóban összegzik.

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán
Javasolt félév: 2. végén
Félévi óraszám: összesen 80
Előtanulmányi követelmény: Növényföldrajz és társulástan
Kredit: kritériumtárgy
Ismeretek ellenőrzése: jegyzőkönyv
Megj.: Ökológus szakirányon kötelező