Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Ökotoxikológia – biológia BSc

Ökotoxikológia – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Nagy Péter

A környezetszennyező anyagokkal kapcsolatos problémák jelentősége egyre nő és ez a trend a jövőben is -sajnálatos módon- tovább növekszik. Éppen ezért egyre nagyobb jelentőségű az elméleti, ökológiai alapozás a környezetszennyezési jelenségek, problémák megértése szempontjából. A szupraindividuális rendszerek struktúrális és funkcionális tulajdonságainak ismeretéből indulunk ki az ökotoxikológiai jelenségek bemutatása során. Nem a szennyező anyagok szerinti csoportosítást követjük, mint ezt hagyományosan teszik, hanem a különböző élőhelyek (víz, talaj, mezőgazdasági területek) ökotoxikológiai problémáira koncentrálunk. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók a gyakorlati eljárásokkal alaposan megismerkedjenek.

Kötelező irodalom:

Walker C.H., Hopkin S.P., Silby R.M., Peakall D.B. (2001): Principles of ecotoxicology. Taylor & Francis. London.

Ajánlott: Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Előadások tematikája

1. Ökológia, toxikológia, ökotoxikológia és környezetvédelem viszonya

2. Környezetszennyező anyagok viselkedése ökológiai rendszerekben.

3. Akkumuláció, koncentráció, transzformáció, aktiváció.

4. Gerinctelen állatok ökofiziológiai reakciói

5. Populációk, társulások reakciói a szennyezésekre

6. Laboratóriumi ökotoxikológiai tesztek elvi alapjai, típusai

7. Komplex laboratóriumi és szabadföldi rendszerek. A szennyezések hatása a táplálékhálózatokra

8. Vizek speciális ökotoxikológiai problémái

9. Talajok speciális ökotoxikológiai problémái

10. A genetikailag módosított szervezetek környezeti problémái zoológiai nézőpontból

11. Nehézfémek és mikroelemek hatásai ökológiai rendszerekben

12. Toxikus anyagok hatásainak ökotoxikológiai vizsgálata GLP minősítésű akkreditált laboratóriumokban, a minősítés elmélete és gyakorlata

13. Környezetszennyező anyagok monitoringja

14. Az ökotoxikológia és a környezetvédelem „forró pontjai”

15. Számonkérés

Értékelés leírása

a félév során egy ZH, kollokvium

Vizsgainformáció

Írásbeli vizsga az utolsó oktatási héten, amelynek alapján megajánlott jegy kapható. A dolgozat sikertelensége, vagy a megajánlott jegy el nem fogadása esetén szóbeli javítási lehetőséget biztosítok