Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító állatvédelem

Összehasonlító állatvédelem

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Előadás óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Állatvédelmi Központ
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy célja az első évben kapott állatvédelmi alapok megerősítése, elmélyítése és olyan szintre emelése, amely nemzetközileg is versenyképes tudást biztosít. Mind az etikus fogyasztás térnyerése, mind a társadalom állatokkal szembeni attitűdjének folyamatos változása, mind az egyre differenciáltabb és szigorúbb szankciókkal rendelkező hazai és nemzetközi jogszabályi környezet, mind a természetvédelemmel, biodiverzitás megőrzésével való szoros összefüggés azt eredményezte, hogy az állatvédelem korunkban rendkívül jelentős területté vált, amely kizárólag multidiszciplináris megközelítésben értelmezhető helyesen. Az „Összehasonlító állatvédelem” tantárgy keretében a negyedéves hallgatók bepillantást nyernek az állatvédelem nemzetközi trendjeibe és jó gyakorlataiba, feltérképezik az állatvédelem aktuális „hot-spotjait”, ütközőpontjait, rendszerszinten értik meg és sajátítják el az állatvédelem szereplőinek működését és kapcsolódásait, részletesen megismerkednek a releváns jogszabályokkal, alkotmányjogi, polgári- és büntetőjogi jogintézményekkel, valamint ezek gyakorlati érvényesülésével. A hallgatók igen széleskörű, integratív, kritikai látásmódra tesznek szert, miközben az állatvédelmet és az állatkínzás jelenségét a kapcsolódó tudományágak – mint például a pszichológia, kriminológia, szociológia, filozófia, kommunikáció – “szemüvegén” keresztül is megvizsgálhatják. A tantárgy kiemelt figyelmet fordít a 21. századi állatvédelem nemzetközi tendenciáinak, legkorszerűbb megoldásainak megismertetésére.

Előadások tematikája

Állatvédelem és állatvédelmi jog a XXI. században, és az ide vezető releváns előzmények. Filozófiai és jogtörténeti kezdetek, vallás, politika és állatvédelem.
A jogforrási hierarchia az állatvédelem nézőpontjából. Állatok az alkotmányban, az állatok jogi státusza. Magyar szabályozás, nemzetközi körkép. A “jogot az állatoknak” szlogen kritikai vizsgálata.
Állatkínzás 1. Az állatkínzás helye a büntetőjog rendszerében. Az állatkínzás tényállási elemei Magyarországon és más országokban, gyakori és ritka elkövetési magatartások. A zoofília. Az állatorvos feladatai állatkínzás gyanúja esetén.
Állatkínzás 2. Az állatkínzás pszichológiai alapjai, pszichopatológia állatorvosoknak. Agresszió, dühkezelés. Az erőszak pszichológiai kérdései, hajlamosító tényezők, kórképek.
Állatkínzás 3. Az állatkínzás kriminológiai vonatkozásai, az állatkínzás és az emberek elleni erőszak összefüggései. Az állatgyűjtögetés. A sorozatgyilkosok állatkínzó múltja, a “halálos kapcsolódás”. Az állatkínzás szankciói. A “börtönt az állatkínzóknak” szlogen kritikai elemzése.
Állatkínzás 4. Állatkínzásos ügyek a gyakorlatban: a cselekmény elkövetésétől a bírói ítéletig. Tipikus hibák, hiányosságok, gyakorlati példák. Az állatorvosok feladatai az eljárás során.
Állatvédelmi ütközőpontok 1. A gazdasági haszonállatok védelme. Intenzív állattenyésztés, tartás, szállítás, leölés, vallási rituálék és vegán mozgalmak. Az állatvédelem gazdasági aspektusai. A szőrmeipar jövője.
Állatvédelmi ütközőpontok 2. Cirkuszok és állatkertek szerepe, felelőssége és jövője az állatvédelem szempontjából. Állatviadalok megítélése.
Állatvédelmi ütközőpontok 3. Vadászat és állatvédelem. Orvvadászat, orvhalászat, a vadon élő állatok védelme.
Állatvédelmi ütközőpontok 4. A szaporítás és a kóbor állat probléma. Menhelyek, gyepmesteri telepek, ivartalanítás, örökbefogadás.
Állatvédelmi ütközőpontok 5. Eutanázia, és annak kulturális és etikai összefüggései. Az állatkísérletek létjogosultsága és tendenciái.
Állatvédelmi ütközőpontok 6. A biodiverzitás védelme, a természetvédelem és az állatvédelem kapcsolata. A nemzetközi állatkereskedelem hatása az állategyedekre.
Állatvédelmi ütközőpontok 7. Állatok megjelenése a médiában és a marketingkommunikációban, az antropomorfizálás veszélyei. Az állatvédelem globális perpektívái, aktuális trendjei. Állatbarát szolgáltatások. A kurzus összefoglalása.