Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító biokémia

Összehasonlító biokémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3 (elmélet) 1 (gyakorlat)
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. A tárgyalt témák felölelik a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. A tantárgy bemutatja továbbá az intermedier anyagcsere folyamatait (biológiai oxidáció, szénhidrátok, lipidek és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje) és a vitaminok biokémiáját.

 

Előadások tematikája

Dátum Téma Előadó
Szeptember
14.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohydria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok. Dr. Sebők Csilla
Szeptember 21. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Dr. Sebők Csilla
Szeptember 28. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Mackei Máté
Október 5. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis. Dr. Mátis Gábor
Október 12. Glükolízis és glükoneogenezis. Pasteur-effektus, Cori-kör. A glicerin-foszfát- és a malát-inga. Dr. Mátis Gábor
Október 19. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. Dr. Mátis Gábor
Október 26. A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás. Dr. Mátis Gábor
November 2. Glükogenetikus és ketogenetikus, esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. A hem szerkezete. Dr. Mátis Gábor
November 9. Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Hemoglobin, mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vasanyagcsere. A nukleotidok szerkezete. Dr. Mátis Gábor
November 16. Molekuláris biológiai alapismeretek: a DNS és az RNS-típusok szerkezete és funkciója. A DNS-replikáció, transzkripció és transzláció rövid áttekintése. Dr. Mátis Gábor
November 23. A purinnukleotidok szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje, a nukleotidok reszintézise. Dr. Mátis Gábor
November 30. A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja (páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak). Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis. Dr. Mátis Gábor
December 7. A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). Dr. Mátis Gábor
December
14.
A koleszterin, az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. Dr. Mátis Gábor

Gyakorlatok tematikája

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2019/2020. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: C épület I. emelet Biokémiai gyakorló
Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 25. Vérplazma vizsgálata Dr. Mackei Máté
Október 09. Fehérjék vizsgálata Dr. Mackei Máté
Október 23. (ünnepnap, megbeszélés szerint) Enzimek vizsgálata Dr. Mackei Máté
November 06. Emésztőenzimek vizsgálata Dr. Mackei Máté
November 20. Nukleinsavak Dr. Mackei Máté

Pótgyakorlat:

III., IV., V. gyakorlat: november 30. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II., gyakorlat: december 1. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

 

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOKÉMIA tantárgyból a 2020/2021. tanév I. félévében az elméleti modul féléve elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása.
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

A ZH időpontja és helyszíne: november 2. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

A pót ZH időpontja és helyszíne: november 16. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat eredményes teljesítése (legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

További információ: Matis.Gabor@univet.hu

Konzultációs lehetőség: online (E-mail: Matis.Gabor@univethu)

Vizsgainformáció

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.