Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító biokémia

Összehasonlító biokémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3 (elmélet) 1 (gyakorlat)
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. A tárgyalt témák felölelik a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. A tantárgy bemutatja továbbá az intermedier anyagcsere folyamatait (biológiai oxidáció, szénhidrátok, lipidek és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje) és a vitaminok biokémiáját.

 

Előadások tematikája

Az Összehasonlító biokémia előadásainak oktatási programja a 2022/2023. tanév I. félévében:

Dátum Téma Előadó
Szeptember
12.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohydria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok. Dr. Papp-Sebők Csilla
Szeptember 19. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Dr. Márton Rege Anna
Szeptember 26. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Papp-Sebők Csilla
Október 3. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A szénhidrátok szerkezete. Dr. Mátis Gábor
Október 10. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis. A glükagon és inzulin jelpálya. A glükolízis. Dr. Mátis Gábor
Október 17. A glükoneogenezis. A glicerin-foszfát-inga. Pasteur-effektus, Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. Dr. Papp-Sebők Csilla
Október 24. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. Dr. Mátis Gábor
Október 31.* A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise.
Esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás.
Dr. Mátis Gábor
November 7. Glükogenetikus és ketogenetikus aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. Dr. Mátis Gábor
November 14. A hem szerkezete. Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Hemoglobin, mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vasanyagcsere. Dr. Mátis Gábor
November 21. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje, a nukleotidok reszintézise. Dr. Mátis Gábor
November 28. A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja (páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak). Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis. Dr. Mátis Gábor
December 5. A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). Dr. Mátis Gábor
December
12.
A koleszterin, az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. Dr. Mátis Gábor

*Október 31.: pihenőnap, az előadás más időpontban kerül megtartásra.

Gyakorlatok tematikája

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2022/2023. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: C épület I. emelet Biokémiai gyakorló
Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 23. Vérplazma vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
Október 07. Fehérjék vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
Október 21. Enzimek vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
November 11. Emésztőenzimek vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
November 25. Nukleinsavak Dr. Márton Rege Anna

Pótgyakorlatok beosztása:

Dec. 5. (hétfő), kezdés: 12:00-14:00: 3-5. gyakorlat

Dec. 6. (kedd), kezdés: 12:00-14:00: 1-2. gyakorlat

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOKÉMIA tantárgyból a 2022/2023. tanév I. félévében az elméleti modul féléve elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása.
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

A ZH időpontja és helyszíne: november 7. (hétfő), 15:15-16:00, Kemény Armand előadó.

A pót ZH időpontja és helyszíne: november 21. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat eredményes teljesítése (legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

 

További információ: Matis.Gabor@univet.hu

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)

Vizsgainformáció

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.