Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító biokémia

Összehasonlító biokémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3 (elmélet) 1 (gyakorlat)
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. A tárgyalt témák felölelik a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. A tantárgy bemutatja továbbá az intermedier anyagcsere folyamatait (biológiai oxidáció, szénhidrátok, lipidek és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje) és a vitaminok biokémiáját.

 

Előadások tematikája

Az Összehasonlító biokémia előadásainak oktatási programja a 2023/2024. tanév I. félévében:

Hétfő, 15:15-18:00, Magyary-Kossa előadó

Dátum Téma Előadó
Szeptember
11.
Bevezetés. A biológiai membrán szerkezete. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Dr. Papp-Sebők Csilla/ Dr. Márton Rege
Szeptember 18. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Márton Rege
Szeptember 25. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A glikogén anyagcseréje: a glikogenolízis és glikogenezis lépései. Dr. Mátis Gábor
Október 2. A glikogenolízis és glikogenezis szabályozása: a glükagon és inzulin jelpálya. Glükolízis és glükoneogenezis. Dr. Mátis Gábor
Október 9. A glicerin-foszfát-inga. Pasteur-effektus, Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A citrátkör. Dr. Mátis Gábor
Október 16. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. Dr. Mátis Gábor
Október 23.* A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje. Dr. Mátis Gábor
Október 30. REKTORI SZÜNET, NINCS ELŐADÁS  
November 6. Az aminosavak anyagcseréje: esszenciális aminosavak; transzaminálás, oxidatív dezaminálás. A nitrogénmentes szénlánc sorsa. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Dr. Mátis Gábor
November 13. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. A hem szerkezete. A hemoglobin szintézise. Dr. Mátis Gábor
November 20. A hemoglobin lebontása. Mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vasanyagcsere. A lipidek szerkezete és funkciója. Dr. Papp-Sebők Csilla
November 27. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja. Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis. Dr. Mátis Gábor
December 4. A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). Dr. Mátis Gábor
December
11.
A koleszterin, az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. Vizsgainformációk, konzultáció. Dr. Mátis Gábor

*Október 23.: pihenőnap, az előadás online, előre felvéve kerül megtartásra.

Budapest, 2023. augusztus 25.

Gyakorlatok tematikája

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2023/2024. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: Marek József utca, Biokémia gyakorló
Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 29. Vérplazma vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
Október 13. Fehérjék vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
Október 27. Enzimek vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
November 10. Emésztőenzimek vizsgálata Dr. Márton Rege Anna
December 8. Nukleinsavak Dr. Márton Rege Anna

Pótgyakorlatok beosztása:

Dec. 11. (hétfő), kezdés: 12:00-14:00: 3-5. gyakorlat

Dec. 12. (kedd), kezdés: 12:00-14:00: 1-2. gyakorlat

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOKÉMIA tantárgyból a 2023/2024. tanév I. félévében az elméleti modul féléve elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása.
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

A ZH időpontja és helyszíne: november 6. (hétfő), 15:15-16:00, Magyary-Kossa előadó.

A pót ZH időpontja és helyszíne: november 27. (hétfő), 7:15-8:00, Hetzel előadó.

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat eredményes teljesítése (legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

 

Budapest, 2023. augusztus 25.

További információ: Matis.Gabor@univet.hu

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)

Vizsgainformáció

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.