Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító biokémia

Összehasonlító biokémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3 (elmélet) 1 (gyakorlat)
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. A tárgyalt témák felölelik a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. A tantárgy bemutatja továbbá az intermedier anyagcsere folyamatait (biológiai oxidáció, szénhidrátok, lipidek és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje) és a vitaminok biokémiáját.

 

Előadások tematikája

 

Dátum Téma Előadó
Szeptember
9.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohidria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok. Oláhné Dr. Orbán Kata
Szeptember 16. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. Esszenciális és nem esszenciális aminosavak. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Dr. Mátis Gábor
Szeptember 23. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Mackei Máté
Szeptember 30. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis. Dr. Mátis Gábor
Október 7. Glükolízis és glükoneogenezis. Pasteur-effektus, Cori-kör. A glicerin-foszfát- és a malát-inga. Dr. Mátis Gábor
Október 14. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. Dr. Mátis Gábor
Október 21. A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise. Oláhné Dr. Orbán Kata
Október 28. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás. A nitrogénmentes szénlánc sorsa: glükogenetikus és ketogenetikus aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. Oláhné Dr. Orbán Kata
November 4. A glutation biokémiája. A hem szerkezete. Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vasanyagcsere. Dr. Mátis Gábor
November 11. A nukleotidok szerkezete. Molekuláris biológiai alapismeretek: a DNS és az RNS-típusok szerkezete és funkciója. A DNS-replikáció, transzkripció és transzláció rövid áttekintése. Dr. Mackei Máté
November 18. A purinnukleotidok szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok szintézise és bontása. A dezoxi-ribonukleotidok anyagcseréje. Dr. Mátis Gábor
November 25. A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja. Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis. Dr. Mátis Gábor
December 2. A zsírsavak szintézise. Zsírszintézis (lipogenezis). Dr. Mátis Gábor
December
9.
A koleszterin biokémiája: szerkezet, funkció, szintézis. Az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. Dr. Mackei Máté

Gyakorlatok tematikája

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2019/2020. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: C épület I. emelet Biokémiai gyakorló
Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 27. Vérplazma vizsgálata Dr. Mackei Máté
Október 11. Fehérjék vizsgálata Dr. Mackei Máté
Október 31. Enzimek vizsgálata Dr. Mackei Máté
November 15. Emésztőenzimek vizsgálata Dr. Mackei Máté
November 29. Nukleinsavak Dr. Mackei Máté

Pótgyakorlat:

III., IV., V. gyakorlat: december 9. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II., gyakorlat: december 10. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

 

Értékelés leírása

Az elméleti modul féléve elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása. (Az óralátogatás ellenőrzésének módja: a félév során 3-4 alkalommal néhány hallgató jelenlétét ellenőrizzük.)
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

ZH időpontja és helyszíne: november 11. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

pót ZH időpontja és helyszíne: december 2. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat eredményes teljesítése (legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

További információ: Matis.Gabor@univet.hu

Vizsgainformáció

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.