Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító biokémia

Összehasonlító biokémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3 (elmélet
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. A tárgyalt témák felölelik a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. A tantárgy bemutatja továbbá az intermedier anyagcsere folyamatait (biológiai oxidáció, szénhidrátok, lipidek és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje) és a vitaminok biokémiáját.

Oktatók: Dr. Mátis Gábor, Kulcsár Anna, Dr. Hatala Patrícia, Kulcsárné dr. Petrilla Janka

 

Előadások tematikája

Dátum

Téma

Előadó

Szept. 3.

Bevezetés. Élő és élettelen fogalma. A biokémia fogalma jellemzői. A sejt és a sejttípusok jellemzői. A biológiai membrán fogalma, szerkezete.

Kulcsár Anna

Szept. 10.

Membrán transzportok. Belső környezet. A fehérjék fogalma. Proteinogén aminosavak szerkezete és kémiai tulajdonságai.

Kulcsár Anna

Szept. 17.

A peptidkötés. A fehérjék szerkezete. A fehérjék csoportosítása szerkezet és funkció szerint. Az enzimek fogalma. Apoenzim, kofaktorok. Az enzimműködés mechanizmusa.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Szept. 24.

Az enzimaktivitást befolyásoló tényezők ([E], [S], hőmérséklet, pH, aktivátorok). Az enzimaktivitás szabályozása (in vitro gátlások, in vivo gátlások, allosztéria). Az enzimek elnevezése és osztályozása.

Kulcsár Anna

Okt. 1.

Az intermedier anyagcsere fogalma és célja. A szervezet energia háztartása. A biológiai oxidáció fogalma, fázisai. A citrátkör.

Dr. Mátis Gábor

Okt. 8.

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. A szénhidrátok kémiája (mono-, oligo- és poliszacharidok.)

Kulcsár Anna

Okt. 15.

A glikogenezis és a glikogenolízis. A glikolízis és a glükoneogenezis.

Dr. Mátis Gábor

Okt. 22.

A Pasteur-effektus. A glicerinfoszfát inga és a malát inga. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. A PP-ciklus lépései, szabályozása, energiamérlege és haszna.

Kulcsár Anna

Okt. 29.

A lipoidok fogalma, szerepe és felosztása.
Az egyszerű zsírok szerkezete. Zsírsav- és zsírszintézis.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Nov. 5.

Zsírbontás. ß-oxidáció. Ketogenezis és ketolízis.
A glicerinfoszfatidok és a szfingolipidek szerkezete és anyagcseréje

Dr. Mátis Gábor

Nov. 12.

A koleszterin anyagcseréje. Az epesavak biokémiája. Az aminosavak anyagcseréje általában.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Nov. 19.

Transzaminálási reakciók. Oxidatív dezaminálás, dekarboxilezés. Ornitin ciklus és az ammónia cikluson kívüli méregtelenítése.

Dr. Mátis Gábor

Nov. 26.

A nitrogénmentes szénlánc sorsa. A nukleotidok kémiája. A DNS és az RNS szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Dec. 3.

A purinnukleotidok lebontása. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és lebontása. Nukleotidok szintézise a megmentési úton. Dezoxiribonukleotidok szintézise és bontása.

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Dec. 10.

A hemoproteinek általában, a hem szerkezete. Hem szintézis és lebontás. Vasanyagcsere. Mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok.
Vizsgainformációk, konzultációs lehetőség.

Dr. Mátis Gábor

Gyakorlatok tematikája

Dátum

Téma

Szeminárium vezető

Szept. 5.

A biokémiában használt vizsgálati módszerek I.:
Spektrofotometria (látható és UV fénnyel), kisózás, dialízis.

Dr. Mátis Gábor

Szept. 12.

A biokémiában használt vizsgálati módszerek II.:
Elektroforézis, molekulaszűrés, kromatográfia (megoszlási és ioncserélő). Az aminosavanalizátor működése, ninhidrin reakció. (dolg)

Kulcsár Anna

Szept. 19.

A biokémiában használt vizsgálati módszerek III.:
A fehérjeszerkezet meghatározására szolgáló módszerek (átfedéses módszer, Edman-degradáció, mRNS-szekvencia alapján történő szerkezetmeghatározás, röntgen krisztallográfia, számítógépes szimuláció). (dolg)

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Szept. 26.

A biokémiában használt vizsgálati módszerek IV.:
Nukleinsavak elsődleges szerkezetének meghatározása (didezoxi-módszer, kémiai roncsolás módszere, DNS-chip-technológia), restrikciós endonukleázok, hőstabil DNS-polimerázok, PCR. (dolg)

Kulcsár Anna

Okt. 3.

A vitaminok fogalma, a vitaminok felosztása, a vitamin-forgalom általános szempontjai, az A-vitamin biokémiája (dolg)

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Okt. 10.

A D- és az E-vitamin biokémiája (dolg)

Dr. Mátis Gábor

Okt. 17.

A K-vitamin és a niacin biokémiája (dolg)

Dr. Mátis Gábor

Okt. 24.

A riboflavin és az aszkorbinsav biokémiája (dolg)

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Okt. 31.

A piridoxin és a biotin biokémiája (dolg)

Kulcsár Anna

Nov. 7.

A tiamin és a pantoténsav biokémiája (dolg)

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Nov. 14.

A kobalamin és a folsav biokémiája (dolg)

Kulcsár Anna

Nov. 21.

A vitaminszerű vegyületek biokémiája

Kulcsárné dr. Petrilla Janka

Nov. 28.

Az intermedier anyagcsere folyamatainak kapcsolódási pontjai.

Kulcsár Anna

 

Értékelés leírása

Az elméleti modul félévének elfogadásának feltétele a tantermi előadások rendszeres látogatása.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltétele a részvétel valamennyi szemináriumon, valamint a szeminárium eleji írásbeli dolgozatokon maximálisan elérhető pontszám (50 pont) legalább 60%-ának (30 pont) elérése. A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az írásbeli dolgozatokon elért összpontszám alapján állapítunk meg.

A félév végén írásbeli kollokvium az elméleti tananyagból (3 kredit).