Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító biokémia

Összehasonlító biokémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3 (elmélet) 1 (gyakorlat)
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. A tárgyalt témák felölelik a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. A tantárgy bemutatja továbbá az intermedier anyagcsere folyamatait (biológiai oxidáció, szénhidrátok, lipidek és nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje) és a vitaminok biokémiáját.

 

Előadások tematikája

Dátum Téma Előadó
Szeptember
13.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoozmózis, izoionia, izohydria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete, a membránalkotó foszfolipidek kémiája. A biológiai membránon keresztül zajló transzportfolyamatok. Dr. Papp-Sebők Csilla
Szeptember 20. A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék és csoportosítása. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. Vázfehérjék (kollagén, keratin, elasztin). Dr. Papp-Sebők Csilla
Szeptember 27. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának és gátlásának lehetőségei. Zimogének, izoenzimek. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. Dr. Tráj Patrik
Október 4. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. A szénhidrátok szerkezete. Dr. Mátis Gábor
Október 11. A glikogén anyagcseréje: glikogenolízis és glikogenezis. A glükagon és inzulin jelpálya. A glükolízis. Dr. Mátis Gábor
Október 18. A glükoneogenezis. A glicerin-foszfát-inga. Pasteur-effektus, Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. Dr. Mátis Gábor
Október 25. A citrátkör. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció. Dr. Mátis Gábor
November 1. A pentózfoszfát-ciklus. A vércukorszint és szabályozása. A laktóz szintézise.
Esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Az aminosavak anyagcseréje: transzaminálás, oxidatív dezaminálás.
Mindenszentek ünnepe miatt más időpontban kerül megtartásra!
Dr. Mátis Gábor
November 8. Glükogenetikus és ketogenetikus aminosavak. Az ammónia méregtelenítése: ornitin-ciklus, alternatív méregtelenítési utak. Az aminosavak dekarboxilezése, biogén aminok. A glutation biokémiája. Dr. Mátis Gábor
November 15. A hem szerkezete. Porfirin-anyagcsere: szintézis és bontás. Hemoglobin, mioglobin, kataláz, peroxidáz, citokrómok. Vasanyagcsere. Dr. Mátis Gábor
November 22. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A dezoxiribonukleotidok anyagcseréje, a nukleotidok reszintézise. Dr. Mátis Gábor
November 29. A lipidek szerkezete és funkciója. A lipidek felszívódása és forgalma. Lipolízis. A zsírsavak β-oxidációja (páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak). Ketogenezis, ketolízis. A ketonanyagok jelentősége, a ketózis. Dr. Mátis Gábor
December 6. A zsírsavak szintézise (páros és páratlan szénatomszámú, valamint telítetlen zsírsavak). Zsírszintézis (lipogenezis). Dr. Mátis Gábor
December
13.
A koleszterin, az epesavak és a szteroid hormonok biokémiája. Dr. Mátis Gábor

Gyakorlatok tematikája

Az Összehasonlító biokémia gyakorlatainak oktatási programja a 2021/2022. tanév I. félévében:

Helyszín:

  • Laboratóriumi gyakorlatok: C épület I. emelet Biokémiai gyakorló
Dátum Téma Gyakorlatvezető
Szeptember 24. Vérplazma vizsgálata Dr. Papp-Sebők Csilla
Október 08. Fehérjék vizsgálata Dr. Papp-Sebők Csilla
Október 22. Enzimek vizsgálata Dr. Papp-Sebők Csilla
November 12. Emésztőenzimek vizsgálata Dr. Papp-Sebők Csilla
November 26. Nukleinsavak Dr. Papp-Sebők Csilla

Pótgyakorlatok beosztása:

Dec. 6. (hétfő), kezdés: 12:00-14:00: 3-5. gyakorlat

Dec. 7. (kedd), kezdés: 12:00-14:00: 1-2. gyakorlat

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÖSSZEHASONLÍTÓ BIOKÉMIA tantárgyból a 2021/2022. tanév I. félévében az elméleti modul féléve elfogadásának feltételei a következők:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása.
  • Az évközi zárthelyi dolgozaton (ZH) a maximálisan megszerezhető pontszám (30 pont) 60%-ának (18 pont) megszerzése.

 

A ZH időpontja és helyszíne: november 8. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

A pót ZH időpontja és helyszíne: november 22. (hétfő), 7:15-8:00, Kemény Armand előadó.

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.

A tantárgy gyakorlati modulja esetében a félévvégi aláírás megszerzésének feltételei a következők:

  • Valamennyi laboratóriumi gyakorlat eredményes teljesítése (legalább 2 pont megszerzése).
  • A gyakorlatok során maximálisan elérhető pontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) elérése.

A gyakorlati modul gyakorlati jeggyel zárul (1 kredit), amelyet az elért összpontszám alapján állapítunk meg.

További információ: Matis.Gabor@univet.hu

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)

Vizsgainformáció

Az elméleti modul szóbeli kollokviummal zárul (3 kredit), amely az előadások anyagát foglalja magában.