Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Populációgenetika és evolúcióbiológia – biológia BSc

Populációgenetika és evolúcióbiológia – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3+2
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia, oktatók: Dr. Kövér Szilvia, Dr Pásztory-Kovács Szilvia

A populációgenetika és evolúcióbiológiai koncepciók megjelenésének és fejlődésének tudománytörténeti háttere. Részletesen tárgyaljuk és a laboratóriumban begyakoroltatjuk azokat az alapvető populáció- és evolúció-genetikai modelleket, amelyeknek megértése szükséges a zoológus, etológus, konzervációbiológus munkájához. A tárgyalt fogalmak és összefüggések: szelekció, mutáció, migráció, genetikai sodródás klasszikus modelljei. Neutrális mutációs evolúció, evolúciós óra. Biológiai szekvenciák összerendezése, összehasonlítása. Szekvenciák használata törzsfa-rekonstrukcióhoz. Fajfogalom, kladogenezis.

kötelező:

Előadások anyaga, képletgyűjtemény: www.univet.hu

Ajánlott:

Pecsenye Katalin: Populációgenetika

Freeman és Herron: Evolutionary analysis

 

Előadások tematikája

1. hét: Mi az evolúció? Tudománytörténeti bevezetés. A természetes szelekció és az adaptáció. Az ideális populáció, HWE.

2. hét: Fitnesz, szelekció formái, az evolúció sebessége a szel során. Polimorfizmus, Wright tétele. Szelekció egyed alatti és feletti szinten. Gyakoriság- és sűrűségfüggő szelekció

3. hét: Sodródás. Beltenyésztés.

4. hét: Migráció, metapopuláció, genetikai távolság. FST, Nei genet távolság. Konzervációgenetika.

5. hét: A neutrális elmélet: szubszt ráta, fix valósz, fix idő, molek evol sebessége.

6. hét: Rekombináció, géntérképezés, kapcsoltsági egyensúly. Mut-szel- egyensúly. mut teher, rek teher, szegr teher.

7. hét: Filogenetikai elemzések. Szekvenciák keresése, illesztése, törzsfaszerkesztés, evolúciós összehasonlító módszerek.

8. hét: Kvantitatív genetika, Genetikai változatosság felosztása, Rokonok közötti hasonlóság, mesterséges szel.

9. hét: QTL-mapping, kandidáns gén módszer, Mutációk típusai és szerepük a genom-evolúcióban. A prok,/euk genom evol, prok ivaros folyamatok, horizontális géntranszfer, plazmidok.

10. hét: Ivarosság evolúciója. Ivarosság következményei, szexuális szelekció.

11. hét: Makroevolúció: speciáció, adaptív radiáció, „punctuated equilibrium vs gradualism”, koevolúció.

12. hét: Evolúciós játékelmélet. Konfliktus és kooperáció fajon belül. Rokonszelekció és szociális viselkedés.  Az egyedfejlődés evolúciója.

13. hét: Az élet keletkezése és az evolúció nagy lépései. A földi élet története. Az ember evolúciója.

14. hét:

15. hét:

Gyakorlatok tematikája

1. hét: Valószínűségsz., Bayes-tétel; Mendeli öröklésmenetek, családfaelemzések, binomiális eloszlás

2. hét: Hardy-Weinberg egyensúly, khi-négyzet teszt, enzim-polimorfizmus, allélgyakoriságok, genotípus-gyakoriságok

3. hét: ZH1

4. hét: Természetes szelekció

5. hét: Genetikai sodródás, beltenyésztés, effektív populációméret

6. hét: Fixációs index (FST), fixálódás valószínűsége.

7. hét: ZH2

8. hét: NCBI szekvencia keresés, illesztés.

9. hét: Törzsfa-készítés.

10. hét: Sodródás szimulációk, Populációszerkezet, HW egyensúlytól való eltérés, F-statisztikák.

11. hét: Kapcsoltsági egyensúly, mutációs-szelekciós egyensúly.

12. hét: Kvantitatív genetika.

13. hét: ZH3

14. hét:

15. hét:

Értékelés leírása

Előadás: szóbeli vizsga

Gyakorlati jegy:  3ZH + Önálló törzsfakészítési feladat

Előtanulmányi követelmény: Genetika

Vizsgainformáció

Szóbeli vizsga, tételjegyzék alapján. Képletgyűjtemény használható.