Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Populációk és közösségek ökológiája -biológus MSc

Populációk és közösségek ökológiája -biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Szabó Péter

Haladó ökológiai ismeretek és vizsgálati módszerek
elsajátítása
 

Az óra előadásainak anyaga és kapcsolódó dokumentumai az alábbi helyen érhetők el:
https://sites.google.com/site/popkozoko

 

Előadások tematikája

1. Populációk jellemzése: egyedszám becslése
2. Populációk jellemzése: túlélési valószínűség becslése
3. Közösségek jellemzése: fajgazdagság becslése
4. Közösségek jellemzése: fajgyakoriság-eloszlás, hasonlósági indexek
5. Közösségek összehasonlítása: indirekt ordinációs módszerek
6. Közösségek összehasonlítása: direkt ordinációs módszerek
7. Közösségek összehasonlítása: nem távolság alapú ordinációs módszerek
8. Közösségek összehasonlítása: klasszifikáció
9. Populációk demográfiai vizsgálata: populációk szerkezetének matematikai leírása
10. Populációk demográfiai vizsgálata: struktúrált demográfiai leírás jellemzői, stabil    állapoteloszlás, reproduktív érték
11. Populációk demográfiai vizsgálata: a demográfiai becslések pontosságának jellemzése
12. Populációk demográfiai vizsgálata: prospektív perturbációelemzés
13. Populációk demográfiai vizsgálata: retrospektív perturbációelemzés
14. Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

az előadások tematikáját követi

Értékelés leírása

szóbeli vizsga

Vizsgainformáció

A számonkérés típusa és módja: beugró kérdés + szóbeli vizsga

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás, melynek feltétele az előadások rendszeres látogatása (maximum három hiányzás, a hiányzások között maximum kettő igazolatlan lehet)