Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Rovarökológia – biológus MSc

Rovarökológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1+2
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Ökológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Seres Anikó

Kötelező irodalom: Nyomtatott és elektronikus segédanyagok (handout), amiket az tárgyfelelős ad ki.

Ajánlott:

Bakonyi G. (szerk.)(2003): Állattan c. könyv, Mezőgazda Kiadó, Budapest

Pásztor Erzsébet; Oborny Beáta (szerk.) (2007): Ökológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szentesi Á., Török J. (1997): Állatökológia, egyetemi jegyzet Kovásznai Kiadó., Bp.

Kozár F., Samu F., Jermy T. (1992): Az állatok populációdinamikája, Akadémiai Kiadó, Bp.

Gallé László (2013) A szupraindividuális biológia alapjai: populációk és közösségek ökológiája

Előadások tematikája

1. Rovarpopulációk létszámváltozásai. Rovarpopulációk létszámnövekedésének jellegzetességei. Időkésés beépítése a logisztikus modellbe. A populáció denzitás ingadozásai laboratóriumban és terepen. Az ingadozások sűrűségtől függő és sűrűségtől független okai.

2. Élettáblázatok, azok típusai, az élettáblázat készítésének elvi alapjai. Kulcs-faktor analízis elvi alapjai. Élettörténetek típusai, r- és K-szelekció a rovarok körében. Reproduktív stratégiák. Anyag- és energia-allokáció

3. Polimorfizmus, a polimorfizmus evolúciója. A genetikai variációk szerepe rovarpopulációk elkülönülésében. A rovarok evolúciójának főbb lépései. A genetikai sokféleség szerepe a biodiverzitás fenntartásában

4. A populáció-nagyság sűrűségtől függő szabályozása: kompetíció. A kompetíció típusai. Intra- és interspecifikus kompetíció. A kompetíció függése abiotikus és biotikus környezeti tényezőktől

5. A források felosztása. Az ökológiai niche. Territorialitás. Kannibalizmus.

6. Növény-növényevő, ragadozó-zsákmány és gazda-parazita/parazitoid kapcsolatok. Táplálékválogatás. Védekező mechanizmusok kialakulása a növényevők ellen. A zsákmányállatok ragadozó-kerülési technikái

7. A populáció-nagyság sűrűségtől független szabályozása. A fény, hő, nedvesség kiválasztott fajokra gyakorolt hatásai laboratóriumban és terepen.

8. Rovarok a táplálékhálózatokban. A rovarok produkcióbiológiai szerepe. Források kihasználásának energetikai jellemzői.

9. Testnagyság és annak hatása az élettörténetre. Specializáció és generalizáció, mint sikeres evolúciós stratégiák.

10. Rovarok és mikroorganizmusok. Rovarokban élő mikroorganizmusok, azok típusai és szerepe a rovarok életében (szimbiózis, parazitizmus). Mikroorganizmusok transzportja. Mikrofágia.

11. Ragadozó és vérszívó rovarok.Paraziták és parazitoidok. Tetvek, vérszívó poloskák és bolhák, mint ektoparaziták. Szúnyogok és legyek, mint betegségek vektorai. Emlősök kétszárnyú ektoparazitái.

12. Adaptáció a vízi életmódhoz. A testalak és a légzésmód variációi a vízben. Rovarok, mint halak táplálékai és ragadozói.

13. Adaptáció a talajélethez. Epi-, hemi- és euedafikus rovarok jellemzői

14. Szociális rovarok. A szociális életforma evolúciója. Altruizmus, fitnesz, ivarmeghatározás és ivari szelekció a szociális rovarok körében. Hierarchia.

15. Rovarok, mint bioindikátorok. Bioindikáció faji, populációs ésközösségi szinteken. Biomonitorozás rovarok segítségével. Biomonitorozó rendszerek felépítése

Vizsgainformáció

vizsga dolgozat