Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Soklábúak – MSc

Soklábúak – MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Soklábúak (Epigeikus makrogerinctelen ízeltlábúak)

Tantárgyfelelős: Hornung Erzsébet, Korsós Zoltán
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Megjegyzés: szabadon választható
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy

A tárgyalandó taxonok: Isopoda, Diplopoda, Chilopoda. A kurzus célja az alapképzésben megszerzett taxonómiai, faunisztikai, ökológiai ismeretek kibővítése. A határozási alapismeretek megszerzése, a fajismeret bővítése. A nevezett taxonok biológiájának és ökológiájának bemutatása. A speciálkollégium lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók megismerjék a tárgyalt csoportokhoz kapcsolódódó aktuális hazai kutatási témákat, így közvetlen lehetőség nyílhat a diplomamunka témaválasztására is.
A gyakorlati jegy megszerzése mini-projektek teljesítésével valósítható meg.

Tematika: 1. Bevezetés. Miért ez a három csoport? Az ászkák (Isopoda) általános ismertetése; 2. Az ászkák rendszere. A szárazföldi ászkák. 3. Az ászkák biológiája. Funkcionális anatómia, fiziológia …. 4. Az ászkák ökológiája. Hazai fajok, jellemzőik, előfordulásuk. 5. Az ászkák szerepe. 6. Az ászkák természetvédelmi helyzete Európában és hazánkban. 7.Bevezetés a valódi soklábúakhoz (Myriapoda). Az ikerszelvényesek (Diplopoda) rendszere. 8.Jelentősebb rendek: Glomerida, Chordeumatida, Julida, Polydesmida. 9. Kisebb rendek: Polyxenida, Polyzoniida, Callipodida. Hazánkban nem honos rendek. 10.Az ikerszelvényesek ökológiája és természetvédelme. 11.A százlábúak (Chilopoda) főbb rendjei: Scutigeromorpha, Scolopendromorpha, Geophilomorpha. 12.A valódi százlábúak rendje: Lithobiomorpha.
A speciálkollégiumhoz 1-2 napos terepgyakorlat (a gyakorlati órák terhére) kapcsolódik.

Ajánlott irodalom:
M.R. Warburg: Evolutionary Biology of Land Isopods – Springer, 1993
S.P. Hopkin and H.J. Read – The Biology of Millipedes – Oxford Univ. Press, 1992
R. Bährmann (szerk.): Gerinctelen állatok határozója – Mezőgazda, 2000

Előadások tematikája

1. Bevezetés. Miért ez a három csoport? Az ászkák (Isopoda) általános ismertetése

2. Az ászkák rendszere. A szárazföldi ászkák

3. Az ászkák biológiája. Funkcionális anatómia, fiziológia

4. Az ászkák ökológiája. Hazai fajok, jellemzőik, előfordulásuk

5. Az ászkák szerepe az ökoszisztéma szolgáltatásokban.

6. Az ászkák természetvédelmi helyzete Európában és hazánkban.

7. Bevezetés a valódi soklábúakhoz (Myriapoda). Az ikerszelvényesek (Diplopoda) rendszere

8. Jelentősebb rendek: Glomerida, Chordeumatida, Julida, Polydesmida.

9. Kisebb rendek: Polyxenida, Polyzoniida, Callipodida. Hazánkban nem honos rendek

10. Az ikerszelvényesek ökológiája és természetvédelme

11. A százlábúak (Chilopoda) főbb rendjei: Scutigeromorpha, Scolopendromorpha, Geophilomorpha

12. A valódi százlábúak rendje: Lithobiomorpha

13. Mini projekt megbeszélése

14. Mini projekt konzultáció

15. Mini projekt beszámoló

Vizsgainformáció

Vizsga, gyakorlati jegy

Kötelezően választható. A speciálkollégiumhoz 1-2 napos terepgyakorlat (a gyakorlati órák terhére) kapcsolódik.