Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Speciális vizsgálati módszerek – biológia BSc

Speciális vizsgálati módszerek – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
6
Gyakorlat óraszám / félév
60
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A TDK és szakdolgozati kutatómunka metodikai hátterét biztosítja a tárgy. A módszertani oktatást nem feltétlenül a hallgató témavezetője, hanem a Zoológiai Intézettel megállapodást kötött belső vagy külső oktató biztosítja. Pl.:
Szövettan, immunohisztokémia: dr. Halasy Katalin
Idegpálya nyomkövetés: prof. Csillag András
Talajzoológia: dr. Hornung Erzsébet
Viselkedés ökológia: dr. Kis János