Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Sugárbiológia állatorvosoknak

Oktatás Kurzusok Sugárbiológia állatorvosoknak
Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Prerequisites Biophysics
Előadó Dr. Bartha Tibor, Dr. Kiss Dávid Sándor, Dr. Tóth István, Dr. Jócsák Gergely
 • evezetés
 • Radioaktív izotópok: fizikai alapismeretek
 • Radioaktív izotópok hatása az élő szövetekre
 • Radioaktív izotópok technológiai alkalmazása
 • Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák
 • „Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések
 • Bevezetés a nukleáris medicinába

Egy állatorvosi egyetemen elengedhetetlen a radioaktív izotópokkal kapcsolatos ismeretek szakmai oktatása, az élő szervezetre gyakorolt hatásait is beleértve. Jelen fakultatív tantárgy célja a nemrégiben megszűnt hasonló nevű tárgy felélesztése és új modern tartalommal való megtöltése. A fakultatív tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az sugárbiológia alapjaival és a fontosabb gyakorlati vonatkozásaival is.

A kurzus alapvető célja a különböző típusú sugárzások élő szervezetre kifejtett hatásának szakmai alapokon nyugvó bemutatása, mely alaptudás felhasználható a környezet egy esetlegesen radioaktív kontaminációja esetén az állatorvosi munka közben is (élelmiszerbiztonság, állatorvosi és közegészségügyi vonatkozások). A tárgy továbbá röviden bemutatja az orvosi-, állatorvosi- valamint agrárgazdasági sugáralkalmazásimód szerek elméleti és gyakorlati vonatkozásait is.

 

Számonkérés

A vizsgára egy 2 oldalas beadandót kell elkészíteni a félév során megadott szempontok szerint.

Az esszé alapjául az előadás anyaga szolgál, de önálló internetkutatás is szükséges. A kijelölt témakörökbe tartozó tetszőleges témát kell röviden és érthetően kifejteni.

1. esszé (max. 1 oldal)

 • a sugárzás technológiai alkalmazása vagy
 • környezeti kontamináció és annak élelmiszerhigiéniai vonzata
 • (a biofizikai háttér rövid összefoglalásával)

2. esszé (max. 1 oldal)

 • Témakör: A sugárzás és sugárzóanyagok orvosi/állatorvosi felhasználása (nukleáris medicina)

Formai követelmények:

 • A fejlécben neptun kód (név nem szerepelhet a lapon)!
 • Maximum 2 oldal
 • Egy esszé maximum 1 oldal
 • Oldal mérete: A4
 • Betűméret: 12 pt
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Sorkizárt
 • Sorköz: szimpla (1.0)
 • Margó: 2,5 cm
 • pdf formátum

A fakultáció vizsgaszabályzata letölthető pdf formátumban: PDF file

Osztályozás

A vizsgán a diákok egymás munkáját értékelik (létszámtól függően 2 vagy 3 dolgozat elolvasása és értékelése kötelező előre megadott szempontok szerint 5 fokozatú skálán).

Az érdemjegy 60%-át a diáktársak által adott pontok átlaga, míg 40%-át az óralátogatás teszi ki.