Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Szaklabor 1- biológus MSc

Szaklabor 1- biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
8
Gyakorlat óraszám / félév
60
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tantárgy célja a hallgatók gyakorlati felkészítése a kutatás tervezésében, az eredmények írásos és szóbeli közléséhez a szakdolgozati kutatómunkához kapcsolódva. A tárgy három szemeszteren át (MSc 2,3,4), a szakdolgozati kutatómunkára építve segíti a hallgatókat elméleti ismereteik gyakorlati felhasználását.
Kutatástervezés a gyakorlatban. A Kutatás tervezés kurzus anyagára építve a hallgatókkal megvitatjuk szakdolgozati kutatómunkájuk kérdéseit, hipotéziseit. A szemeszter második felében a hallgatók előadás formájában ismertetik kutatási tervüket.
Kutatási módszerek. A Speciális vizsgáló módszerek kurzus anyagára építve a hallgatókkal megvitatjuk kutatómunkájuk metodikáját. A szemeszter második felében a hallgatók előadás formájában ismertetik kutatómunkájuk hipotézisét, és annak ellenőrzési módját.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Az adott hallgatói témához kapcsolódó szakcikkek és a választott téma tágabb irodalma.