Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Takarmányozástan I.

Takarmányozástan I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

TÁJÉKOZTATÓ

a „Takarmányozástan 1.” tantárgyról

 

 

A tantárgy helye: 5. szemeszter.

 

Óraszám, helyszín: 2 óra/hét előadás (28 óra/szemeszter), Tormay Béla előadó.

2 óra/hét gyakorlat (28 óra/szemeszter), szülészeti gyakorló.

Az előadások és gyakorlatok látogatása

− A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében az előadásokon történő részvétel kötelező és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több esetén a Tanszék nem ismeri el a hallgató félévét. Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét a megfelelő formanyomtatványon igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.

− A nem teljesített gyakorlat anyagából 2 héten belül be kell számolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. Oktatási felelős: Dr. Bersényi András (J. ép. III. e., 309., tel: 8643-as mellék, e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Fekete Sándor György egyetemi tanár
Dr. Hullár István egyetemi docens
Dr. Szabó József egyetemi tanár
Dr. Cenkvári Éva tud. főmunkatárs
Dr. Fébel Hedvig egyetemi magántanár
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Dr. Hetényi Nikoletta PhD-hallgató

 

Előadások tematikája

 

 

Értékelés leírása

 

További információk

1. Az előadások és gyakorlatok látogatása

1.1. Előadások

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében az előadásokon történő részvétel kötelező és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több esetén a Tanszék nem ismeri el a hallgató félévét. Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét – a megfelelő formanyomtatványon – igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.

1.2. Gyakorlatok

A gyakorlatokról egyszer igazolás és beszámolás nélkül lehet hiányozni. Több hiányzás esetén a nem teljesített gyakorlat anyagából 2 héten belül be kell számolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). Esetünkben ez legfeljebb 4 hiányzás, amelyek közül 3 anyagából kell beszámolni.

2. Csoportbeosztás

A tanszék számára a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztás az irányadó.

Szükség esetén a csoportbeosztás tartós − egész szemeszterre érvényes – megváltoztatását a Tanulmányi Osztálytól kell kérni.

A csoportbeosztás ideiglenes megváltoztatása szemeszterenként egyszer – a gyakorlatvezető részére előző nap délig elküldött e-mail formájában – kérhető.

3. Tanszéki összekötő

A tanszék részéről Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus tartja a kapcsolatot a hallgatókkal (J. ép. III. e., 309., tel: +361 478 4291 vagy az egyetemen belül: 8643-as mellék, e-mail: bersenyi.andras@univet.hu). Kérjük, hozzá forduljanak a tanulmányaikkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel.

 

Vizsgainformáció

A „Takarmányozástan 1” vizsga

 

A vizsgára bocsájtás feltételei:

− a nyári napló határidőre történő leadása,

− elfogadott félév (azaz, beszámolás az 1-nél több elmulasztott gyakorlat anyagából, az előadásokról történő 3-nál több hiányzás esetén pedig azok igazolása).

 

A „Takarmányozástan 1” vizsga formái

A hallgatók az alábbiak szerint dönthetik el, hogy írásban vagy szóban kívánnak vizsgázni.

 

Írásbeli vizsga

A vizsgaidőszak során – a hallgatókkal történő egyeztetést követően − mindösszesen 1 időpontban biztosítunk írásbeli vizsgalehetőséget (teszt) azok számára, akik ezt igénylik.

Jelentkezés a „Takarmányozástan 1” írásbeli vizsgára: a hallgatókkal történő egyeztetést követően felvesszük a megbeszélt vizsganapot a NEPTUN-ra és kiírunk annyi helyet, ahányan részt kívánnak venni a teszten. Ezt követően a hallgatók a NEPTUN-on keresztül jelentkezhetnek.

 

Az írásbeli vizsga 80 tesztkérdés megoldásából áll. A rendelkezésre álló idő 60 perc. Az írásbeli vizsga ponthatárai az alábbiak.

 

Érdemjegy

 

 

 

Százalék

jeles (5) 90-100
jó (4) 80- 89
közepes (3) 70- 79
elégséges (2) 60- 69
elégtelen (1) 0- 59

 

 

Szóbeli vizsga

Azok, akik nem vesznek részt az egyszeri írásbeli vizsgán vagy az nem sikerül nekik, szóbeli vizsgát tehetnek a NEPTUN-ban meghirdetett vizsganapokon.

Jelentkezés a „Takarmányozástan 1” szóbeli vizsgákra: a tanszék által megadott vizsganapokra a NEPTUN-on keresztül.

 

A szóbeli vizsgán az alábbi 3 tételcsoportból húznak egy-egy kérdést.

I. A takarmányozástan alapjai.

II. Vitaminok, ásványi anyagok.

III. Takarmányismeret.

 

A szóbeli vizsga takarmányismereti részéhez tartozik a takarmányok felismerése is. A hallgatók a felismerendő takarmányokat a vizsgaidőszak előtti héttől tanulmányozhatják a Hallgatói Centrumban.

 

A „Takarmányozástan 1” szóbeli vizsga tételei (egyben az írásbeli vizsga anyaga is) az alábbiak.

I. A takarmányozástan alapjai

1. A takarmányok kémiai összetétele (weende-i analízis).

2. Rostfrakciók (NDF, ADF, ADL).

3. A takarmányok energetikai értékelése. I. Alapfogalmak (BE, DE, ME, NEm, NEl, NEg, „q”-, „k”- és „i”- érték).

4. A takarmányok energetikai értékelése. II. Monogasztrikus állatok (milyen fajban milyen energiával számolunk és miért).

5. A takarmányok energetikai értékelése. III. Kérődzők (milyen fajban milyen energiával számolunk és miért).

6. Az önkéntes takarmányfelvétel szabályozása, ismeretének jelentősége.

7. Telítődési egység (UE), helyettesítési érték (SN), a táplálkozási minőség indexe (INQ), ismeretük jelentősége.

8. A táplálóanyagok emészthetősége (jelentősége, meghatározása).

9. Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek I. Monogasztrikus állatok.

10. Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek II. Kérődzők (RDP, UDP, MF, MFN, MFE).

11. A bendő- és bélflóra.

12. A takarmány és az emésztőcsatorna mikroflórájának kölcsönhatása: eubiosis, dysbiosis.

13. A takarmányok mikrobiológiája és mikológiája.

14. Takarmányozás és élelmiszerbiztonság (HACCP, BSE, dioxin stb.).

15. Antinutritív anyagok (csoportosítás, hatásuk az állati szervezetre), antimetabolitok.

16. A takarmányok romlása (avasodás), szavatossági kérdések.

17. A takarmányok mikrobiológiai romlása és mikotoxin-szennyeződése.

18. Hozamfokozó takarmány-kiegészítők, pro- és prebiotikumok (hatásmechanizmus, csoportosítás, felhasználásuk várható tendenciái).

19. Tápgyógyszerek.

20. A takarmányozás immunológiai összefüggései.

21. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései.

 

II. Ásványi anyagok, vitaminok

1. Az ásványi anyagok homeostasisa, az ásványianyag-ellátottság ellenőrzésének alapjai.

2. Földalkáli alkalicitás, kation-anionegyensúly (FAA, dUA, EB, CAB) és klinikai kihatásaik.

Makroelemek

3. Ca, P, Mg (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

4. S, Na, K, Cl (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

Mikroelemek

5. Fe, Zn, Cu, Mn (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

6. F, I, Se, Co (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

7. A vitaminokról általában (ajánlások, stabilitás, a szükséglet és bendő-, bélflóra összefüggései, hiányok felderítése, újszerű élettani szerepük).

Zsírban oldódó vitaminok

8. A-vitamin, -karotin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

9. D- és E- és K-vitamin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

Vízben oldódó vitaminok

10. C-, B1-, B2-vitaminok (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

11. B6-, B12-vitaminok (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

12. Niacin, pantoténsav (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

13. Biotin, folsav, kolin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

 

III. Takarmányismeret

1. Gabonamagvak (felsorolás, beltartalom jellemzése).

2. Kukorica, búza.

3. Árpa, zab.

4. Hüvelyes magvak (felsorolás, beltartalom jellemzése).

5. Növényolaj-ipari melléktermékek (felsorolás, beltartalom jellemzése). 6. A mintavétel szabályai, a takarmányok mikroszkópos vizsgálata.

7. A fejadag-összeállítás általános szempontjai, számítógépes fejadag-összeállítás.

8. Malomipari melléktermékek (búzakorpa, búzacsíra).

9. Keményítőgyári melléktermékek (kukoricaglutén, kukoricacsíra, CGF) és konzervgyári melléktermékek (paradicsomtörköly, almatörköly).

10. Cukoripari melléktermékek.

11. Sörgyári (malátacsíra, sörtörkoly, sörélesztő) és szeszipari (moslékok, törkölyök, élesztő, DDGS) melléktermékek.

12. Búzaszalma, gyökér- és gumós takarmányok.

13. Állati eredetű takarmányok (halliszt, tejfeldolgozási melléktermékek).

14. Fűféle, pillangós, hüvelyes, leveles és egyéb zöldtakarmányok.

15. Az erjesztéses tartósítás (szilázsok készítése).

16. A silókukorica szilázs (beltartalom, etethetőség).

17. Természetes és mesterséges szénakészítési eljárások.

18. Réti széna, lucernaszéna.

19. Antioxidánsok, aminosav-kiegészítők, enzimkészítmények.

20. Ásványianyag- és vitamin-kiegészítők.

21. NPN-anyagok alkalmazása a kérődzők fejadagjában.

22. Ipari keveréktakarmányok.

 

Felkészülés a vizsgára

A felkészüléshez mindenek előtt az előadások és gyakorlatok anyagát (az órákon készített saját hallgatói jegyzet és az oktatók által kiadott óravázlat) ajánljuk. A kiadott óravázlatok önmagukban nem helyettesítik az előadásokon történő részvételt, nem tartalmazzák ugyanis a magyarázatokat. Az adatok – magyarázatok, összefüggések ismerete nélküli – puszta felsorolása nem elegendő a vizsga sikeres teljesítéséhez.

A fentieken túlmenően a kötelező és ajánlott irodalmakat célszerű használni.

 

KÖTELEZŐ IRODALOM

FEKETE, S., GY. (Szerk.): Állatorvosi takarmányozástan és dietetika. II. Átdolgozott kiadás. A/3 Nyomdaipari és Kiadó Szolg. Kft., 2009.

HULLÁR, I. (Szerk.). Takarmányismereti kompendium. ÁTE jegyzete, 1994.

 

AJÁNLOTT IRODALOM

SCHMIDT, J. (Szerk.). A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 2015.

4.5. Vizsgakurzus

Azon hallgatók számára, akik a szokásos nyári időszakban (2018. május-június) nem teljesítették a „Takarmányozástan 2” szóbeli vizsgát, lehetőséget biztosítunk a téli (december-január) vizsgaidőszakban.

 

 

Dr. Hullár István

egyetemi docens, osztályvezető

Takarmányozástani és Dietetikai Osztály