Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Takarmányozástan I.

Takarmányozástan I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
6
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
14
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

 

TÁJÉKOZTATÓ
a „Takarmányozástan 1.” tantárgy előadásairól, gyakorlatairól, vizsgakövetelményeiről, vizsgakérdéseiről (2021.)
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
Oktatási időszak: 2021. február 8-tól május 21-ig.
A tantárgy helye: 6. szemeszter.
Óraszám, helyszín: 2 óra/hét előadás (28 óra/szemeszter), Tormay Béla előadó.
1 óra/hét gyakorlat (14 óra/szemeszter), szülészeti gyakorló.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLATORVOSTAN-HALLGATÓK TAKARMÁNYOZÁSI
NYÁRI GYAKORLATÁRÓL (2021. július 5 – július 16.), elérhető: Moodle és dokumentumtár

 

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Hullár István egyetemi docens
Dr. Cenkvári Éva tud. főmunkatárs
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs

 

További információk
1. Az előadások és gyakorlatok látogatása
1.1. Előadások
A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében az előadásokon történő részvétel kötelező és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több esetén a Tanszék nem ismeri el a hallgató félévét. Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét − a megfelelő formanyomtatványon − igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.

1.2. Gyakorlatok
A nem teljesített gyakorlat anyagából 2 héten belül be kell számolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt.
TVSZ, 27. §: „A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját”. Esetünkben ez legfeljebb 4 hiányzás.
Az üllői hetesi gyakorlat teljesítése miatti hiányzás mind az előadásokra, mind a gyakorlatokra vonatkozóan igazolt hiányzásnak minősül. Ennek megfelelően nem kell külön igazolni, vagy beszámolni az elmulasztott gyakorlat anyagából és nem számít bele a gyakorlatokról történő legfeljebb 4 hiányzásba.
Online gyakorlati oktatás esetén valamennyi anyagra vonatkozóan készítünk egy-egy rövid online tesztet, amelyek sikeres megoldása előfeltétele a gyakorlaton történő jelenlét igazolásának. A tesztek megoldásának határideje: az adott héten vasárnap 24 óra. A szemeszter során legfeljebb 1 elmulasztott gyakorlati tesztet fogadunk el. Aki ennél többet nem töltött ki határidőre, annak a gyakorlat teljes anyagából kell megoldania egy tesztet a szemeszter végén. Ennek sikeres teljesítése előfeltétele a félév elfogadásának (indexaláírás), ezáltal a vizsgára bocsájtásnak.

2. Csoportbeosztás
A tanszék számára a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztás az irányadó.
Szükség esetén a csoportbeosztás tartós − egész szemeszterre érvényes – megváltoztatását a Tanulmányi Osztálytól kell kérni.
A csoportbeosztás ideiglenes megváltoztatása szemeszterenként egyszer – a gyakorlatvezető részére előző nap délig elküldött e-mail formájában – kérhető.

3. Tanszéki összekötő
A tanszék részéről Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus tartja a kapcsolatot a hallgatókkal (J. ép. III. e., 309., tel: +361 478 4291 vagy az egyetemen belül: 8643-as mellék, e-mail: [E-mail megjelenítése]). Kérjük, hozzá forduljanak a tanulmányaikkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel.

 

Előadások tematikája

Az előadások és gyakorlatok részletezése heti bontásban
A címek mellett zárójelben az anyagra vonatkozó tételek láthatóak (tételcsoport/kérdés). A tételek e
tájékoztató 4.3.2. pontjában találhatóak.

1. hét (február 8-12.)
Előadás: Bevezetés, a takarmányok kémiai összetétele (weende-i analízis), rostfrakciók /NDF, ADF, ADL/ (I./1., 2.). Dr. Hullár István egyetemi docens
Gyakorlat: Takarmányismereti alapfogalmak, ásványianyag- és vitamin-kiegészítők,
ipari keveréktakarmányok (III./20., 22.). Tájékoztatás a takarmányozási nyári gyakorlatról. Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Február 11. (csütörtök): állásbörze.10.00 órától rektori szünet a magyar nyelvű képzés hallgatói számára.

2. hét (február 15-19.)
Előadás: A takarmányok energetikai értékelése (I./3., 4., 5.).
Dr. Hullár István egyetemi docens
Gyakorlat: Gabonamagvak (III./1., 2., 3.). Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens

3. hét (február 22-26.)
Előadás: Az önkéntes takarmányfelvétel szabályozása (I./6.), a táplálóanyagok emészthetősége (I./7.). Dr. Hullár István egyetemi docens
Gyakorlat: Hüvelyes magvak (III./4.), keményítő- és konzervgyári melléktermékek
(III./9.). Dr. Hullár István egyetemi docens
Február 26. (péntek): diplomaosztó ünnepség (rektori szünet: 10.00 és 13.00 óra között).

4. hét (március 1-5.)
Előadás: Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek: monogasztrikusok + kérődzők
(I./8., 9.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs
Gyakorlat: Növényolajipari melléktermékek (III./5.).
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

5. hét (március 8-12.)
Előadás: A vitaminokról általában (II./7.), zsírban oldódó vitaminok (II./8., 9.).
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs
Gyakorlat: Fűféle, pillangós, hüvelyes, leveles és egyéb zöldtakarmányok (III./14.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs

6. hét (március 15-19.)
Előadás: Vízben oldódó vitaminok (II./10., 11., 12., 13.).
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs
Gyakorlat: Természetes és mesterséges szénakészítési eljárások (III./17.), réti széna, lucernaszéna (III./18.). Dr. Hetényi Nikoletta tudomános munkatárs

Március 15. (hétfő): ünnepnap.

7. hét (március 22-26.)
Előadás: Makroelemek (II./1., 2.), mikroelemek (II./3., 4.).
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: Sörgyári és szeszipari melléktermékek (III./11.).
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs

8. hét (március 29 – április 2.) REKTORI SZÜNET (március 29 – április 5.)

9. hét (április 5-9.)
Előadás: Az ásványi anyagok homeostasisa, az ásványianyag-ellátottság ellenőrzésének alapjai (II./5.). Földalkáli alkalicitás, kation-anionegyensúly, klinikai hatásaik (II./6.). Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: A mintavétel szabályai, a takarmányok mikroszkópos vizsgálata (III./6.). Állati eredetű takarmányok /halliszt, tejfeldolgozási melléktermékek, rovarfehérjék/ (III./13.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs
Április 5. (Húsvét hétfő): ünnepnap. Helyette oktatási nap április 10-én (szombat) hétfői munkarend szerint. Equus napok: április 7-11.

10. hét (április 12-16.)
Előadás: A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései (I./20.).
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Gyakorlat: Az erjesztéses tartósítás (III./15.), silókukorica szilázs (III.16.).
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens

11. hét (április 19-23.)
Előadás: Hozamfokozó takarmány-kiegészítők, pro- és prebiotikumok (I./17), tápgyógyszerek (I./18.). Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs
Gyakorlat: Az állatok ásványianyag-ellátásának ellenőrzése, a kation-anionegyensúly kiszámítása (II./5., 6.). Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

12. hét (április 26-30.)
Előadás: A bendő- és bélflóra (I./10.). A takarmány és az emésztőcsatorna mikroflórájának kölcsönhatása: eubiosis, dysbiosis (I./11.). A takarmányok mikrobiológiája és mikológiája (I./12.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs
Gyakorlat: Malomipari melléktermékek (III./8.), antioxidánsok, aminosav-
kiegészítők, enzimkészítmények (III./19.). Dr. Hullár István egyetemi docens

13. hét (május 3-7.)
Előadás: A takarmányozás immunológiai összefüggései (I./19.).
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: NPN-anyagok alkalmazása a kérődzők fejadagjában (III./21.).
Dr. Hullár István egyetemi docens
Május 7. (péntek, 13 óra): ballagás. 12 órától rektori szünet.

14. hét (május 10-14.)
Előadás: Takarmányozás és élelmiszerbiztonság (I./13.).
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Gyakorlat: A fejadag-összeállítás általános szempontjai, számítógépes fejadag- összeállítás (III./7.). Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

15. hét (május 17-21.)
Előadás: Antinutritív anyagok és antimetabolitok (I./14.). A takarmányok romlása (avasodás), szavatossági kérdések (I./15). A takarmányok mikotoxin-szennyeződése (I./16.). Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: Cukoripari melléktermékek (III./10.), búzaszalma, gyökér- és gumós
takarmányok (III./12.). Dr. Hullár István egyetemi docens

Vizsgainformáció

4. A „Takarmányozástan 1” vizsga
4.1. Vizsgaidőszak: 2021. május 25-től július 2-ig.
4.2. A vizsgára bocsájtás feltételei: elfogadott félév, azaz legfeljebb 4 hiányzás a gyakorlatokról, de valamennyi gyakorlati teszt sikeres megoldása (beleérteve az elmulasztottakét is), az előadásokról történő 3-nál több hiányzás esetén pedig azok igazolása.
4.3. A „Takarmányozástan 1” vizsga formái
4.3.1. Írásbeli vizsga
A vizsgaidőszak során – a hallgatókkal történő egyeztetést követően − mindösszesen két – előre megbeszélt – időpontban biztosítunk írásbeli vizsgalehetőséget (teszt). Ennek megfelelően az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Aki sikertelen írásbeli vizsgát tesz az első időpontban, annak rendelkezésére áll még egy írásbeli lehetőség a 2. meghírdetett alkalommal.
Aki nem vesz részt az első írásbeli vizsgán, az elveszít egy írásbeli lehetőséget, azaz már csak a másodikon vizsgázhat. Amennyiben ez sikertelen, szóban tehet további vizsgát.
Aki kihagyja mind a két előre rögzített írásbeli vizsgaidőpontot, az szóban vizsgázhat.
Jelentkezés a „Takarmányozástan 1” írásbeli vizsgára
A hallgatókkal történő egyeztetést követően feltesszük a megbeszélt vizsganapot a NEPTUN-ra és kiírunk annyi helyet, ahányan részt kívánnak venni a teszten. Ezt követően a hallgatók a NEPTUN-on keresztül jelentkezhetnek.
Az írásbeli vizsga egyszerű választásos tesztkérdésekből áll. A ponthatárok az alábbiak.

Érdemjegy
Százalék
90-100j% – jeles (5)
80- 89% – jó (4)
70- 79% – közepes (3)
60- 69% – elégséges (2)
0- 59% – elégtelen (1)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden évben új tesztet készítünk. Az előző tesztek kérdéseinek ismerete alapján tehát nem számíthatnak arra, hogy tanulás nélkül is sikeresen teljesíthetik a vizsgát.

4.3.2. Szóbeli vizsga
Azok, akik nem vettek részt az előre kihírdetett időpontokban rendezett írásbeli vizsgákon, vagy nem tudták azokat sikeresen teljesíteni, szóbeli vizsgát tehetnek.
Jelentkezés a „Takarmányozástan 1” szóbeli vizsgákra: a tanszék által megadott vizsganapokra a NEPTUN-on keresztül.
A szóbeli vizsgán az alábbi 3 tételcsoportból húznak egy-egy kérdést.

I. A takarmányozástan alapjai.
II. Vitaminok, ásványi anyagok.
III. Takarmányismeret.

A „Takarmányozástan 1” szóbeli vizsga tételei (egyben az írásbeli vizsga anyaga is) az alábbiak.
I. A takarmányozástan alapjai
1. A takarmányok kémiai összetétele (weende-i analízis).
2. Rostfrakciók (NDF, ADF, ADL).
3. A takarmányok energetikai értékelése. I. Alapfogalmak (BE, DE, ME, NEm, NEl, NEg, „q”-, „k”- és „i”- érték).
4. A takarmányok energetikai értékelése. II. Monogasztrikus állatok (milyen fajban milyen energiával számolunk és miért).
5. A takarmányok energetikai értékelése. III. Kérődzők (milyen fajban milyen energiával számolunk és miért).
6. Az önkéntes takarmányfelvétel szabályozása, ismeretének jelentősége.
7. A táplálóanyagok emészthetősége (jelentősége, meghatározása).
8. Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek I. Monogasztrikus állatok.
9. Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek II. Kérődzők (RDP, UDP, MF, MFN, MFE).
10. A bendő- és bélflóra.
11. A takarmány és az emésztőcsatorna mikroflórájának kölcsönhatása: eubiosis, dysbiosis.
12. A takarmányok mikrobiológiája és mikológiája.
13. Takarmányozás és élelmiszerbiztonság (HACCP, BSE, dioxin stb.).
14. Antinutritív anyagok (csoportosítás, hatásuk az állati szervezetre), antimetabolitok.
15. A takarmányok romlása (avasodás), szavatossági kérdések.
16. A takarmányok mikotoxin-szennyeződése.
17. Hozamfokozó takarmány-kiegészítők, pro- és prebiotikumok (hatásmechanizmus, csoportosítás, felhasználásuk várható tendenciái).
18. Tápgyógyszerek.
19. A takarmányozás immunológiai összefüggései.
20. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései.

II. Ásványi anyagok, vitaminok
Makroelemek
1. Ca, P, Mg (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
2. S, Na, K, Cl (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
Mikroelemek
3. Fe, Zn, Cu, Mn (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
4. F, I, Se, Co (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
5. Az ásványi anyagok homeostasisa, az ásványianyag-ellátottság ellenőrzésének alapjai.
6. Földalkáli alkalicitás, kation-anionegyensúly (FAA, dUA, EB, CAB) és klinikai kihatásaik.
7. A vitaminokról általában (ajánlások, stabilitás, a szükséglet és bendő-, bélflóra összefüggései, hiányok felderítése, újszerű élettani szerepük).

Zsírban oldódó vitaminok
8. Beta-karotin, A-vitamin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
9. D- és E- és K-vitamin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
Vízben oldódó vitaminok
10. C-, B1-, B2-vitaminok (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
11. B6-, B12-vitaminok (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
12. Niacin, pantoténsav (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
13. Biotin, folsav, kolin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

III. Takarmányismeret
1. Gabonamagvak (felsorolás, beltartalom jellemzése).
2. Kukorica, búza.
3. Árpa, zab.
4. Hüvelyes magvak (felsorolás, beltartalom jellemzése).
5. Növényolaj-ipari melléktermékek (felsorolás, beltartalom jellemzése).
6. A mintavétel szabályai, a takarmányok mikroszkópos vizsgálata.
7. A fejadag-összeállítás általános szempontjai, számítógépes fejadag-összeállítás.
8. Malomipari melléktermékek (búzakorpa, búzacsíra).
9. Keményítőgyári melléktermékek (kukoricaglutén, kukoricacsíra, CGF) és konzervgyári melléktermékek (paradicsomtörköly, almatörköly).
10. Cukoripari melléktermékek.
11. Sörgyári (malátacsíra, sörtörkoly, sörélesztő) és szeszipari (moslékok, törkölyök, élesztő, DDGS) melléktermékek.
12. Búzaszalma, gyökér- és gumós takarmányok.
13. Állati eredetű takarmányok (halliszt, tejfeldolgozási melléktermékek, rovarfehérjék).
14. Fűféle, pillangós, hüvelyes, leveles és egyéb zöldtakarmányok.
15. Az erjesztéses tartósítás (szilázsok készítése).
16. A silókukorica szilázs (beltartalom, etethetőség).
17. Természetes és mesterséges szénakészítési eljárások.
18. Réti széna, lucernaszéna.
19. Antioxidánsok, aminosav-kiegészítők, enzimkészítmények.
20. Ásványianyag- és vitamin-kiegészítők.
21. NPN-anyagok alkalmazása a kérődzők fejadagjában.
22. Ipari keveréktakarmányok.

4.4. Etikai irányelvek
Valamennyi hallgatótól elvárjuk, hogy a vizsgák sikeres teljesítése érdekében kizárólag a tudására támaszkodjon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a meg nem engedett eszközök használata („puskázás”) nem diákcsíny, hanem súlyos fegyelmi és etikai vétség. E cselekmény nemcsak az oktatókkal szemben erkölcestelen, hanem sérti azon hallgatókat is, akik tiszteséges úton érik el eredményeiket.
A vizsgán észlelt csalás következményei:
– a vizsga azonnali felfüggesztése elégtelen érdemjeggyel,
– bejelentés megtétele az oktatási rektorhelyettesnek, akinek döntésétől függően felfüggeszthető a hallgatói jogviszony vagy kizárhatják a hallgatót az egyetemről.

4.5. Felkészülés a vizsgára
A felkészüléshez mindenek előtt az előadások és gyakorlatok anyagát (az órákon készített saját hallgatói jegyzet és az oktatók által kiadott óravázlat) ajánljuk. A kiadott óravázlatok önmagukban nem helyettesítik az előadásokon történő részvételt, nem tartalmazzák ugyanis a magyarázatokat. Az adatok – magyarázatok, összefüggések ismerete nélküli – puszta felsorolása nem elegendő a vizsga sikeres teljesítéséhez.
A fentieken túlmenően a kötelező és ajánlott irodalmakat célszerű használni.

KÖTELEZŐ IRODALOM
FEKETE, S., GY. (Szerk.): Állatorvosi takarmányozástan és dietetika. II. Átdolgozott kiadás. A/3 Nyomdaipari és Kiadó Szolg. Kft., 2009.
HULLÁR, I. (Szerk.). Takarmányismereti kompendium. ÁTE jegyzete, 1994.
AJÁNLOTT IRODALOM
SCHMIDT, J. (Szerk.). A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 2015.

4.6. Vizsgakurzus
Azon hallgatók számára, akik nem teljesítették a „Takarmányozástan 2” szóbeli vizsgát, lehetőséget biztosítunk arra a tavaszi (május-június) vizsgaidőszakban.

5. Takarmányozási nyári gyakorlat
Erre vonatkozóan külön, részletes, több oldalas anyagot adtunk ki, kérjük, abból tájékozódjanak.

Budapest, 2021. február 8.
Dr. Hullár István
egyetemi docens, osztályvezető, tantárgyfelelős
Állattenyésztési, Takarmányozástani és
Laborállat-tudományi Tanszék,
Takarmányozástani és Klinikai Dietetikai Osztály