Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Takarmányozástan I.

Takarmányozástan I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
6
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
28
Gyakorlat óraszám / félév
14
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • PhD hallgató

A kurzus leírása

 

TÁJÉKOZTATÓ
a „Takarmányozástan 1.” tantárgy előadásairól, gyakorlatairól, vizsgakövetelményeiről, vizsgakérdéseiről (2021.)
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
Oktatási időszak: 2022. február 7-től 2022. május 20-ig.
A tantárgy helye: 6. szemeszter.
Óraszám, helyszín: 2 óra/hét előadás (28 óra/szemeszter), Tormay Béla előadó.
1 óra/hét gyakorlat (14 óra/szemeszter), szülészeti gyakorló

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLATORVOSTAN-HALLGATÓK TAKARMÁNYOZÁSI
NYÁRI GYAKORLATÁRÓL elérhető: Moodle és dokumentumtár

 

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Hullár István egyetemi docens
Dr. Cenkvári Éva tud. főmunkatárs
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs

 

További információk
1. Az előadások és gyakorlatok látogatása
1.1. Előadások
A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében az előadásokon történő részvétel kötelező és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több esetén a Tanszék nem ismeri el a hallgató félévét. Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét − a megfelelő formanyomtatványon − igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.

1.2. Gyakorlatok
A nem teljesített gyakorlat anyagából 2 héten belül be kell számolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt.
TVSZ, 27. §: „A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját”. Esetünkben ez legfeljebb 4 hiányzás.
Az üllői hetesi gyakorlat teljesítése miatti hiányzás mind az előadásokra, mind a gyakorlatokra vonatkozóan igazolt hiányzásnak minősül. Ennek megfelelően nem kell külön igazolni, vagy beszámolni az elmulasztott gyakorlat anyagából és nem számít bele a gyakorlatokról történő legfeljebb 4 hiányzásba.
Online gyakorlati oktatás esetén valamennyi anyagra vonatkozóan készítünk egy-egy rövid online tesztet, amelyek sikeres megoldása előfeltétele a gyakorlaton történő jelenlét igazolásának. A tesztek megoldásának határideje: az adott héten vasárnap 24 óra. A szemeszter során legfeljebb 1 elmulasztott gyakorlati tesztet fogadunk el. Aki ennél többet nem töltött ki határidőre, annak a gyakorlat teljes anyagából kell megoldania egy tesztet a szemeszter végén. Ennek sikeres teljesítése előfeltétele a félév elfogadásának (indexaláírás), ezáltal a vizsgára bocsájtásnak.

2. Csoportbeosztás
A tanszék számára a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztás az irányadó.
Szükség esetén a csoportbeosztás tartós − egész szemeszterre érvényes – megváltoztatását a Tanulmányi Osztálytól kell kérni.
A csoportbeosztás ideiglenes megváltoztatása szemeszterenként egyszer – a gyakorlatvezető részére előző nap délig elküldött e-mail formájában – kérhető.

3. Tanszéki összekötő
A tanszék részéről Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus tartja a kapcsolatot a hallgatókkal (J. ép. III. e., 309., tel: +361 478 4291 vagy az egyetemen belül: 8643-as mellék, e-mail: [E-mail megjelenítése]). Kérjük, hozzá forduljanak a tanulmányaikkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel.

 

Előadások tematikája

Az előadások és gyakorlatok részletezése heti bontásban
A címek mellett zárójelben az anyagra vonatkozó tételek láthatóak (tételcsoport/kérdés). A tételek e tájékoztató 4.3.2. pontjában találhatóak.

 

Az előadások és gyakorlatok részletezése heti bontásban
A címek mellett zárójelben az anyagra vonatkozó tételek láthatóak (tételcsoport/kérdés). A tételek e
tájékoztató 4.3.2. pontjában találhatóak.
1. hét (február 7-11.)
Előadás: Bevezetés, a takarmányok kémiai összetétele (weende-i analízis), rostfrakciók
/NDF, ADF, ADL/ (I./1., 2.). Dr. Hullár István egyetemi docens
Gyakorlat: Takarmányismereti alapfogalmak, ipari keveréktakarmányok (III./22.),
ásványianyag- és vitamin-kiegészítők (III./20.). Tájékoztatás a takarmányozási nyári
gyakorlatról. Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Február 10. (csütörtök): állásbörze.10.00 órától rektori szünet a magyar nyelvű képzés hallgatói
számára.

2. hét (február 14-18.)
Előadás: A takarmányok energetikai értékelése (I./3., 4., 5.).
Dr. Hullár István egyetemi docens
Gyakorlat: Növényolajipari melléktermékek (III./5.).
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

3. hét (február 21-25.)
Előadás: Az önkéntes takarmányfelvétel szabályozása (I./6.), a táplálóanyagok
emészthetősége (I./7.). Dr. Hullár István egyetemi docens
Gyakorlat: Gabonamagvak (III./1., 2., 3.). Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Február 25. (péntek): diplomaosztó ünnepség (rektori szünet: 10.00 és 13.00 óra között).

4. hét (február 28 – március 4.) H.I: hétfő, MAB, 15.00.
Előadás: Makroelemek (II./1., 2.), mikroelemek (II./3., 4.).
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: Fűféle, pillangós, hüvelyes, leveles és egyéb zöldtakarmányok (III./14.).
Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs

5. hét (március 7-11.)
Előadás: Az ásványi anyagok homeostasisa, az ásványianyag-ellátottság
ellenőrzésének alapjai (II./5.). Földalkáli alkalicitás, kation-anionegyensúly, klinikai
hatásaik (II./6.). Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: Hüvelyes magvak (III./4.), keményítő- és konzervgyári melléktermékek
(III./9.). Dr. Hullár István egyetemi docens

6. hét (március 14-18.)
Előadás: Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek: monogasztrikusok + kérődzők
(I./8., 9.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs
Gyakorlat: Az állatok ásványianyag-ellátásának ellenőrzése, a kation-anionegyensúly
kiszámítása (II./5., 6.). Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Március 15. (kedd): ünnepnap.

7. hét (március 21-25.)
Előadás: A vitaminokról általában (II./7.), zsírban oldódó vitaminok (II./8., 9.).
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs
Gyakorlat: NPN-anyagok alkalmazása a kérődzők fejadagjában (III./21.).
Dr. Hullár István egyetemi docens

8. hét (március 28 – április 1.)
Előadás: Vízben oldódó vitaminok (II./10., 11., 12., 13.).
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs
Gyakorlat: A mintavétel szabályai, a takarmányok mikroszkópos vizsgálata (III./6.).
Állati eredetű takarmányok /halliszt, tejfeldolgozási melléktermékek, rovarfehérjék/
(III./13.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs

9. hét (április 4-8.)
Előadás: A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései (I./20.).
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Gyakorlat: Az erjesztéses tartósítás (III./15.), silókukorica szilázs (III.16.).
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens

10. hét (április 11-15.) REKTORI SZÜNET (április 11-18.)

11. hét (április 18-22.)

Előadás: A takarmányozás immunológiai összefüggései (I./19.).
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Gyakorlat: Malomipari melléktermékek (III./8.), antioxidánsok, aminosavkiegészítők, enzimkészítmények (III./19.). Dr. Hullár István egyetemi docens
Április 18. (Húsvét hétfő): ünnepnap. Helyette oktatási nap április 23. (szombat) hétfői munkarend szerint. Equusnapok: április 20-24.

12. hét (április 25-29.)
Előadás: A bendő- és bélflóra (I./10.). A takarmány és az emésztőcsatorna
mikroflórájának kölcsönhatása: eubiosis, dysbiosis (I./11.). A takarmányok
mikrobiológiája és mikológiája (I./12.). Dr. Cenkvári Éva tudományos főmunkatárs
Gyakorlat: Természetes és mesterséges szénakészítési eljárások (III./17.), réti széna,
lucernaszéna (III./18.). Dr. Hetényi Nikoletta tudomános munkatárs

13. hét (május 2-6.)
Előadás: Hozamfokozó takarmány-kiegészítők, pro- és prebiotikumok (I./17),
tápgyógyszerek (I./18.). Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs
Gyakorlat: A fejadag-összeállítás általános szempontjai, számítógépes fejadagösszeállítás (III./7.). Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Május 6. (péntek, 13 óra): ballagás. 12 órától rektori szünet.

14. hét (május 9-13.)
Előadás: Takarmányozás és élelmiszerbiztonság (I./13.).
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Gyakorlat: Cukoripari melléktermékek (III./10.), búzaszalma, gyökér- és gumós
takarmányok (III./12.). Dr. Hullár István egyetemi docens

15. hét (május 16-20.)
Előadás: Antinutritív anyagok és antimetabolitok (I./14.). A takarmányok romlása
(avasodás), szavatossági kérdések (I./15). A takarmányok mikotoxinszennyeződése (I./16.). Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens

Gyakorlat: Sörgyári és szeszipari melléktermékek (III./11.).
Dr. Hetényi Nikoletta tudományos munkatárs

1. Az előadások és gyakorlatok látogatása
1.1. Előadások
A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében az előadásokon történő
részvétel kötelező és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy
szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több esetén a Tanszék nem ismeri
el a hallgató félévét.
Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a TDK- vagy szakdolgozat készítésével
kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét − a megfelelő
formanyomtatványon − igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.
Az üllői hetesi gyakorlat és a klinikai nap teljesítése miatti hiányzást igazoltnak
tekintjük. Ennek megfelelően nem kell külön igazolni és nem számít bele a legfeljebb 3
hiányzásba.

1.2. Gyakorlatok
A nem teljesített gyakorlat anyagából 2 héten belül be kell számolni annál a
gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt.
TVSZ, 27. §: „A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó
hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát
nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját”. Esetünkben ez legfeljebb 4 hiányzás.
Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a TDK- vagy szakdolgozat készítésével
kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét − a megfelelő
formanyomtatványon − igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.
Az emiatt elmulasztott gyakorlatok anyagából azonban be kell számolni.
Az üllői hetesi gyakorlat és a klinikai nap teljesítése miatti hiányzás igazoltnak
minősül. Ennek megfelelően nem kell külön igazolni, vagy beszámolni az elmulasztott
gyakorlat anyagából és nem számít bele a gyakorlatokról történő legfeljebb 4 hiányzásba.
Online gyakorlati oktatás esetén valamennyi anyagra vonatkozóan készítünk egy-egy
rövid online tesztet, amelyek sikeres megoldása (legalább 80%-os eredmény elérése)
előfeltétele a gyakorlaton történő jelenlét igazolásának. A tesztek megoldásának határideje:
az adott héten vasárnap 24 óra. A szemeszter során legfeljebb egy nem teljesített
gyakorlatot fogadunk el pótlás nélkül. Több hiányzás esetén a nem teljesített gyakorlatok. az utolsó oktatási héten pótolhatóak. Ezeknek sikeres teljesítése előfeltétele a félév
elfogadásának, ezáltal a vizsgára bocsájtásnak.

2. Csoportbeosztás
A tanszék számára a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztás az irányadó.
Szükség esetén a csoportbeosztás tartós − egész szemeszterre érvényes – megváltoztatását
a Tanulmányi Osztálytól kell kérni.
A csoportbeosztás ideiglenes megváltoztatása szemeszterenként egyszer – a
gyakorlatvezető részére előző nap délig elküldött e-mail formájában – kérhető.

3. Tanszéki összekötő
A tanszék részéről Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus tartja a kapcsolatot a
hallgatókkal (Rottenbiller u. 50., tel: +361 478 4291 vagy az egyetemen belül: 8643-as
mellék, e-mail: bersenyi.andras@univet.hu). Kérjük, hozzá forduljanak a tanulmányaikkal

 

Vizsgainformáció

4. A „Takarmányozástan 1” vizsga
4.1. Vizsgaidőszak: május 23 – július 1.
4.2. A vizsgára bocsájtás feltétele: elfogadott félév (lásd az l. 1. és 1.2. pontokat).
4.3. A „Takarmányozástan 1” vizsga formái
4.3.1. Írásbeli vizsga
A vizsgaidőszak során – a hallgatókkal történő egyeztetést követően − mindösszesen két – előre megbeszélt – időpontban biztosítunk írásbeli vizsgalehetőséget (teszt). Ennek megfelelően az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Aki sikertelen írásbeli vizsgát tesz az első időpontban, annak rendelkezésére áll még egy írásbeli lehetőség a 2. meghírdetett alkalommal.
Aki nem vesz részt az első írásbeli vizsgán, az elveszít egy írásbeli lehetőséget, azaz már csak a másodikon vizsgázhat. Amennyiben ez sikertelen, szóban tehet további vizsgát.
Aki kihagyja mind a két előre rögzített írásbeli vizsgaidőpontot, az szóban vizsgázhat.
Jelentkezés a „Takarmányozástan 1” írásbeli vizsgára
A hallgatókkal történő egyeztetést követően feltesszük a megbeszélt vizsganapot a NEPTUN-ra és kiírunk annyi helyet, ahányan részt kívánnak venni a teszten. Ezt követően a hallgatók a NEPTUN-on keresztül jelentkezhetnek.
Az írásbeli vizsga egyszerű választásos tesztkérdésekből áll. A ponthatárok az alábbiak.

Érdemjegy
Százalék
90-100j% – jeles (5)
80- 89% – jó (4)
70- 79% – közepes (3)
60- 69% – elégséges (2)
0- 59% – elégtelen (1)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden évben új tesztet készítünk. Az előző tesztek kérdéseinek ismerete alapján tehát nem számíthatnak arra, hogy tanulás nélkül is sikeresen teljesíthetik a vizsgát.

4.3.2. Szóbeli vizsga
Azok, akik nem vettek részt az előre kihírdetett időpontokban rendezett írásbeli vizsgákon, vagy nem tudták azokat sikeresen teljesíteni, szóbeli vizsgát tehetnek.
Jelentkezés a „Takarmányozástan 1” szóbeli vizsgákra: a tanszék által megadott vizsganapokra a NEPTUN-on keresztül.
A szóbeli vizsgán az alábbi 3 tételcsoportból húznak egy-egy kérdést.

I. A takarmányozástan alapjai.
II. Vitaminok, ásványi anyagok.
III. Takarmányismeret.

A „Takarmányozástan 1” szóbeli vizsga tételei (egyben az írásbeli vizsga anyaga is) az alábbiak.
I. A takarmányozástan alapjai
1. A takarmányok kémiai összetétele (weende-i analízis).
2. Rostfrakciók (NDF, ADF, ADL).
3. A takarmányok energetikai értékelése. I. Alapfogalmak (BE, DE, ME, NEm, NEl, NEg, „q”-, „k”- és „i”- érték).
4. A takarmányok energetikai értékelése. II. Monogasztrikus állatok (milyen fajban milyen energiával számolunk és miért).
5. A takarmányok energetikai értékelése. III. Kérődzők (milyen fajban milyen energiával számolunk és miért).
6. Az önkéntes takarmányfelvétel szabályozása, ismeretének jelentősége.
7. A táplálóanyagok emészthetősége (jelentősége, meghatározása).
8. Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek I. Monogasztrikus állatok.
9. Fehérjeértékelési módszerek, rendszerek II. Kérődzők (RDP, UDP, MF, MFN, MFE).
10. A bendő- és bélflóra.
11. A takarmány és az emésztőcsatorna mikroflórájának kölcsönhatása: eubiosis, dysbiosis.
12. A takarmányok mikrobiológiája és mikológiája.
13. Takarmányozás és élelmiszerbiztonság (HACCP, BSE, dioxin stb.).
14. Antinutritív anyagok (csoportosítás, hatásuk az állati szervezetre), antimetabolitok.
15. A takarmányok romlása (avasodás), szavatossági kérdések.
16. A takarmányok mikotoxin-szennyeződése.
17. Hozamfokozó takarmány-kiegészítők, pro- és prebiotikumok (hatásmechanizmus, csoportosítás, felhasználásuk várható tendenciái).
18. Tápgyógyszerek.
19. A takarmányozás immunológiai összefüggései.
20. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései. I. Az energiaellátás hatása a szaporodási
teljesítményre (ivarérés, vemhesülési arány, a tőgy fejlődése, /újra/termékenyítés, az NEB javítása
takarmányozással).
21. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései. II. A fejadag fehérjetartalmának hatása a
szaporodási teljesítményre (fehérje/energia-arány, a fejadag RDP/UDP-aránya, ellenőrzés).
22. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései. III. A vitamin- és ásványianyag-ellátás hatása a
szaporodási teljesítményre (taurin is).
23. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései. IV. Növényi ösztrogének és mikotoxinok (F2, T2)
hatása a szaporodási teljesítményre.
24. A takarmányozás szaporodásbiológiai összefüggései. V. Nem fertőző vetélések (kóroktan, kancák
magzatvesztése úm. MRLS, csenkesz-toxikózis)

II. Ásványi anyagok, vitaminok
Makroelemek
1. Ca, P, Mg (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
2. S, Na, K, Cl (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
Mikroelemek
3. Fe, Zn, Cu, Mn (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
4. F, I, Se, Co (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
5. Az ásványi anyagok homeostasisa, az ásványianyag-ellátottság ellenőrzésének alapjai.
6. Földalkáli alkalicitás, kation-anionegyensúly (FAA, dUA, EB, CAB) és klinikai kihatásaik.
7. A vitaminokról általában (ajánlások, stabilitás, a szükséglet és bendő-, bélflóra összefüggései, hiányok felderítése, újszerű élettani szerepük).

Zsírban oldódó vitaminok
8. Beta-karotin, A-vitamin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
9. D- és E- és K-vitamin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
Vízben oldódó vitaminok
10. C-, B1-, B2-vitaminok (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
11. B6-, B12-vitaminok (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
12. Niacin, pantoténsav (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).
13. Biotin, folsav, kolin (szerepük, hiánytünetek, szükséglet, előfordulásuk a takarmányokban, az ellátottság ellenőrzése).

III. Takarmányismeret
1. Gabonamagvak (felsorolás, beltartalom jellemzése).
2. Kukorica, búza.
3. Árpa, zab.
4. Hüvelyes magvak (felsorolás, beltartalom jellemzése).
5. Növényolaj-ipari melléktermékek (felsorolás, beltartalom jellemzése).
6. A mintavétel szabályai, a takarmányok mikroszkópos vizsgálata.
7. A fejadag-összeállítás általános szempontjai, számítógépes fejadag-összeállítás.
8. Malomipari melléktermékek (búzakorpa, búzacsíra).
9. Keményítőgyári melléktermékek (kukoricaglutén, kukoricacsíra, CGF) és konzervgyári melléktermékek (paradicsomtörköly, almatörköly).
10. Cukoripari melléktermékek.
11. Sörgyári (malátacsíra, sörtörkoly, sörélesztő) és szeszipari (moslékok, törkölyök, élesztő, DDGS) melléktermékek.
12. Búzaszalma, gyökér- és gumós takarmányok.
13. Állati eredetű takarmányok (halliszt, tejfeldolgozási melléktermékek, rovarfehérjék).
14. Fűféle, pillangós, hüvelyes, leveles és egyéb zöldtakarmányok.
15. Az erjesztéses tartósítás (szilázsok készítése).
16. A silókukorica szilázs (beltartalom, etethetőség).
17. Természetes és mesterséges szénakészítési eljárások.
18. Réti széna, lucernaszéna.
19. Antioxidánsok, aminosav-kiegészítők, enzimkészítmények.
20. Ásványianyag- és vitamin-kiegészítők.
21. NPN-anyagok alkalmazása a kérődzők fejadagjában.
22. Ipari keveréktakarmányok.

4.4. Etikai irányelvek
Valamennyi hallgatótól elvárjuk, hogy a vizsgák sikeres teljesítése érdekében kizárólag a tudására támaszkodjon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a meg nem engedett eszközök használata („puskázás”) nem diákcsíny, hanem súlyos fegyelmi és etikai vétség. E cselekmény nemcsak az oktatókkal szemben erkölcestelen, hanem sérti azon hallgatókat is, akik tiszteséges úton érik el eredményeiket.
A vizsgán észlelt csalás következményei:
– a vizsga azonnali felfüggesztése elégtelen érdemjeggyel,
– bejelentés megtétele az oktatási rektorhelyettesnek, akinek döntésétől függően felfüggeszthető a hallgatói jogviszony vagy kizárhatják a hallgatót az egyetemről.

4.5. Felkészülés a vizsgára
A felkészüléshez mindenek előtt az előadások és gyakorlatok anyagát (az órákon készített saját hallgatói jegyzet és az oktatók által kiadott óravázlat) ajánljuk. A kiadott óravázlatok önmagukban nem helyettesítik az előadásokon történő részvételt, nem tartalmazzák ugyanis a magyarázatokat. Az adatok – magyarázatok, összefüggések ismerete nélküli – puszta felsorolása nem elegendő a vizsga sikeres teljesítéséhez.
A fentieken túlmenően a kötelező és ajánlott irodalmakat célszerű használni.

KÖTELEZŐ IRODALOM
FEKETE, S., GY. (Szerk.): Állatorvosi takarmányozástan és dietetika. II. Átdolgozott kiadás. A/3 Nyomdaipari és Kiadó Szolg. Kft., 2009.
HULLÁR, I. (Szerk.). Takarmányismereti kompendium. ÁTE jegyzete, 1994.
AJÁNLOTT IRODALOM
SCHMIDT, J. (Szerk.). A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 2015.

4.6. Vizsgakurzus
Azon hallgatók számára, akik nem teljesítették a „Takarmányozástan 2” szóbeli vizsgát, lehetőséget biztosítunk arra a tavaszi (május-június) vizsgaidőszakban.

5. Takarmányozási nyári gyakorlat
Erre vonatkozóan külön, részletes, több oldalas anyagot adtunk ki, kérjük, abból tájékozódjanak.

Budapest, 2022. február 7.
Dr. Hullár István
egyetemi docens, osztályvezető, tantárgyfelelős
Állattenyésztési, Takarmányozástani és
Laborállat-tudományi Tanszék,
Takarmányozástani és Klinikai Dietetikai Osztály