Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Talajállatok ökotoxikológiája (Ökotox MSc)

Talajállatok ökotoxikológiája (Ökotox MSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfeleős: Dr. Hornung Erzsébet

Előtanulmányi követelmények: Toxikológia

Előadások tematikája

 1. hét: Ökológia, toxikológia, ökotoxikológia és környezetvédelem viszonya

2. hét: Környezetszennyező anyagok, mozgásuk ökológiai rendszerekben. Akkumuláció, koncentráció, transzformáció, aktiváció

3. hét: Gerinctelen állatok ökofiziológiai reakciói, populációk, társulások reakciói a szennyezésekre

4. hét: Gerinctelen állatok ökofiziológiai reakciói, populációk, társulások reakciói a szennyezésekre

5. hét: Gerinctelen állatok ökofiziológiai reakciói, populációk, társulások reakciói a szennyezésekre

6. hét: Gerinctelen állatok ökofiziológiai reakciói, populációk, társulások reakciói a szennyezésekre

7. hét: Laboratóriumi toxikológiai tesztek elvi alapjai, típusai

8. hét: Komplex laboratóriumi és szabadföldi rendszerek

9. hét: A szennyezések hatása a taljhoz köthető táplálékhálózatokra (lebontók, ragadozók)

10. hét: Talajok ökotoxikológiai problémái

11. hét: A genetikailag módosított szervezetek környezeti problémái a gerinctelen talajállatok szempontjából

12. hét: Szennyező elemek a talajban

13. hét: Nehézfémek a talaj ökoszisztémában

14. hét: Az ökotoxikológia és a környezetvédelem ?forró pontjai?

15. hét: Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

Gyakorlatok tematikája (gyakorlatok 3x5 órában tömbösítve):
1. Természetes és különböző zavartságú, szennyezettségű élőhelyeken talajmintavétel, környezeti adatok, fő szennyező források rögzítése biotikai adatlapon, a talajminták futtatása.
2. Az MTA TAKI talajbiológiai laboratóriumának meglátogatása; a talaj biomonitoring rendszer megismerése.
3. Az első alkalommal futtatott anyag feldolgozása (taxonok, és abundancia adataik), a kapott adatok értékelése (élőhelyek összehasonlítása sokváltozós statisztikai módszerekkel).

Vizsgainformáció

A félév aláírásának feltételei
Aktív részvétel (katalógus!)
Önálló prezentáció leadása, bemutatása