Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Talajzoológia – biológus MSc

Talajzoológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Az előadások során a talaj tulajdonságai, mint a gerinctelen állatok környezete kerül ismertetésre. Kiemelten tárgyaljuk a talajlakó gerinctelen szervezeteket, az egyes taxonómiai csoportokat és jellemzőiket, ökológiájukat, valamint a lebontó folyamatokban, a talaj életközösségében betöltött szerepüket. Foglalkozunk a talajlakó gerinctelen taxonokkal azok indikációs képessége szempontjából. Ismertetjük a különböző típusú talajokat és azok életközösségeit. Összefoglalásra kerül a talajlakó állatok gyűjtésének módszertana: a legismertebb kvali-, kvantitatív gyűjtési módszerek; kinyerés, konzerválás, tenyésztés.

Ajánlott és kötelező irodalom:
Bardgett R. (2005): The biology of soil : A community and ecosystem approach. Oxford University Press.
Coleman D.C., Crossley Jr D.A., Hendrix P.F. (2004): Fundamentals of Soil Ecology. Academic Press.
Szabó István Mihály (1992): Az általános talajtan biológiai alapjai, Mezőgazdasági

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Seres Anikó
Javasolt félév: 3
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: Zoológia
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga
Megj.: Zoológia szakirányon kötelező