Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Terepgyakorlat 2. – biológia BSc

Terepgyakorlat 2. – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Gyakorlat óraszám / félév
80
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Dávid

A terepgyakorlat első hete során a hallgatók betekintést kapnak az állatok gyűjtésébe, szakszerű preparálásába és identifikációjába. A második héten szupraindividuális biológiai módszereibe nyújtunk betekintést. A hallgatók önálló terepi felméréseket végeznek, melyek kiértékelése tudományos publikáció formátumú.

Ajánlott irodalom:

Fauna Hungariae sorozat

Móczár László (szerk.) 1950, 1969, és 1984. Állathatározó I-II. Tankönyvkiadó

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest, 412 p.

Reiczigel Jenő, Harnos Andrea & Solymosi Norbert (2010): Biostatisztika nem statisztikusoknak. Javított utánnyomás, Pars Kft., Nagykovácsi, 455 oldal, ISBN 978-963-06-3736-7

Rudolf Bährmann 2000. Gerinctelen állatok hatarozója. Mezőgazda Kiadó. pp. 383

Southwood T. R.E. Henderson P.A. 2000. Ecological methods. Third edition. Blackwell.

Sutherland W. J. 2006. Ecological Census Techniques: A Handbook. Cambridge University Press.

Vízi Természet- és Környezetvédelem sorozat. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest

Értékelés leírása

Gyakorlati jegy

Vizsgainformáció

Beszámoló, jegyzőkönyv