Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Természet- és környezetvédelem aktuális kérdései – biológus MSc

Természet- és környezetvédelem aktuális kérdései – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A természetvédelem kezdetei Magyarországon és más országokban. A természetvédelem mai intézményrendszere Magyarországon és Európában. A magyarországi nemzeti parkok, fokozottan védett területek, természetvédelmi területek bemutatása, ezek legfontosabb növénytani vonatkozásai. 

A kurzus célja – többek között – az, hogy serkentse a hallgatók érdeklődését az igen összetett téma iránt. Fontos, hogy önállóan informálódjanak, legyen saját megalapozott véleményük, hiszen többségükből kutató lesz, és szakmai ügyekben döntési helyzetbe fognak kerülni. Az pedig nem mindegy, hogy hogyan döntenek, mert sok esetben a rossz döntések nem orvosolhatók.

A növénytani és állattani tárgyakra építve a természetvédelmi fogalmak megismertetése, a glóbuszt érő környezeti hatások megismertetése, annak jelene és jövője. A klímaváltozás hatásai.
Kötelező és ajánlott irodalom:

Az elhangzott előadások anyagát a hallgatók ppt-s fájlban letölthetik
Szerdahelyi T. (1996): Védett növények Magyarországon. Tantárgyi segédlet, SZIE MKK. +CD.
Standovár Tibor, Richard Primack: A természetvédelmi biológia alapjai. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001, 542 pp.
Farkas Sándor (ed.)(1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, 416 pp
Borhidi, A., Sánta, A. (eds.) (1999): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 362 pp., 404 pp.
Magyarország Nemzeti Parkjai I-II. (2002) CD-ROM, VESZPROG Kft.
Worldwatch Institute (2007): State of the World 2007. http://www.worldwatch.org/

A Természet Világa folyóirat lapszámai.

Előadások tematikája

1. A legfontosabb környezeti elemek és azok hatásai, változásai, a szennyezések fajtái: a víz. A víz körforgása.

2. A talaj. Általános jellemzése, csoportosításuk, hazai fajtáik. Talajszennyezések Magyarországon. Erózió, talajpusztulás. Mit okoz a klímaváltozás a talajokban? Mit okoz Magyarországon? A kolontári bauxitömlés. A budafoki galvániszaplerakó története.

3. A levegő. A légkörben található gázok, azok hatásai a környezetre. A CO2 hatása a földi légkörre. Van-e hatása a CO2 megnövekedett mennyiségének a növényzetre? A klímaváltozás szcenáriói lokális méretekben. A lokális légszennyezések és azok hatásai.

4. A nemzeti parkok létrehozásának története különböző kontinenseinken.

5. A hazai nemzeti parkok rövid története, jelenlegi helyzetük, fenntarthatósági problémák napjainkban. Elég nagyok-e nemzeti parkjaink?

6. A Hortobágyi Nemzeti Park élővilága. A Kiskunsági Nemzeti Park élővilága. Tájvédelem kontinentális klímahatásban. A gyepek védelme. Az Aggteleki Nemzeti Park élővilága. A Bükki Nemzeti Park élővilága. A karsztterületek védelme. Milyen tényezők segíthetik, ill. milyenek veszélyeztetik ezek fennmaradását? A védelem tekintetében mit láttunk a Bükkben a terepgyakorlat során?

7. Vízi erőművek szerte a világban. A Coloradotól Turnu Severinig. Vízi erőművek kontra atomerőművek. Csernobiltól Fukushimáig.

8. A Duna-Ipoly Nemzeti Park. A vízlépcsőépítés hosszan tartó és tanulságos története a Duna-kanyarban (1950-1992). Kell-e nekünk szivattyús vízi erőmű a Pilisben? Mit „hozott” a Duna elterelése a Szigetközben 1992-ben?

9. A Duna-Dráva és a Körös-Maros Nemzeti Park élővilága. A vizes élőhelyek fontossága, védelmük módjai, a vízmegőrzés lehetőségei. A víztározók, mint az aszálykár csökkentésének megoldásai.

10. Az Őrségi Nemzeti Park, A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Fertő-Hanság Nemzeti Park élővilága. Víz- és erdővédelem atlantikus klímahatásban.

11. Milyen előrejelzések ismertek a globális klímaváltozással kapcsolatban? Mai tudásunk szerint van-e kapcsolat a klímaváltozás és az üvegházhatású gázok között? Mit tudunk ezek mértékéről?

12. A biológiai sokféleség megőrzése, ennek biológiai alapjai. Mendeltől Darwin-Lyell-Wallace-on keresztül Watson és Crickig.

13. A Föld népessége napjainkban, a fenntartható fejlődés fogalma. A GMO-s növények termesztése a Földön. Károsak, vagy hasznosak-e ezek?

14. A Föld állapota (Az évente megjelentetett dokumentum néhány riasztó előrejelzésének megvitatása: szárazodás, sivatagosodás, az ökológiai lábnyom mérete, stb.).

15. A kurzuson megbeszélt fontosabb témák kapcsolatai, kitekintés a jövőbe. Földünk a magasból. Űrfelvételek a gleccserek visszahúzódásáról, a talajerózió kontinentális látványa, kolontári bauxitborítás légifelvételei, stb.

Értékelés leírása

Mindkét szakirányon kötelező

Tantárgyfelelős: Szerdahelyi Tibor
Javasolt félév: 2.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: -
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga