Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Természet- és környezetvédelem

Természet- és környezetvédelem

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
14
Gyakorlat óraszám / félév
14
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Cserhalmi Dániel ([E-mail megjelenítése])
Oktatók: Dr. Házi Judi, Kutszegi Gergely József

A tantárgy képzési célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a biodiverzitás védelmének indítékait, a biodiverzitás mintázatait a Földön, valamint áttekintést kapjon a biodiverzitás csökkenését kiváltó tényezőkről. Ennek ismeretében a tárgy bemutatja a fajvédelem és a populációvédelem fő területeit. Ismerteti a biológiai sokféleség védelmét szabályozó egyezményeket, valamint a hazai és nemzetközileg is kiemelt védett területeket és értékeket. E mellett áttekintjük a természetvédelem és környezetvédelem közi legfontosabb különbségeket, illetve utóbbi terület illetékességi feladatait is.

Kötelező irodalom:
  • Előadások anyaga.
  • Standovár T. és R. B. Primack: A természetvédelmi biológia alapjai. (Nemzeti Tankönyvkiadó)

 

Felmentésre, elfogadási kritérium: “50% egyezés esetén adható felmentés”.

Előadások tematikája

Az előadások és gyakorlatok sorrendje nem rögzített, ez minden esetben a külsős helyszínek időbeosztásától függ. Az aktuális óráról az oktatók minden esetben tájékoztatják a hallgatókat.
Hét Témák és Oktatók
1. A természetvédelmi biológia jelentősége, a tv. hazai és nemzetközi története (Dr. Cserhalmi Dániel)
2. A biológia sokféleség értékei és mintázatai

(Dr. Cserhalmi Dániel)

3. A biodiverzitást veszélyeztető tényezők. Veszélyeztetett fajok, társulások, élőhelyek (Dr. Cserhalmi Dániel)
4. Az állami természetvédelem alapjai, jogszabályok, hatósági jogkörök, engedélyeztetési eljárások

(Dr. Házi Judit)

5. Hazánk védett természeti területei és értékei 1.

(Dr. Cserhalmi Dániel)

6. Hazánk védett természeti területei és értékei 2.

(Dr. Házi Judit)

14. Számonkérés, konzultáció (Dr. Cserhalmi Dániel)

Gyakorlatok tematikája

Az előadások és gyakorlatok sorrendje nem rögzített, ez minden esetben a külsős helyszínek időbeosztásától függ. Az aktuális óráról az oktatók minden esetben tájékoztatják a hallgatókat.
Hét Témák és Oktatók
7. Növényfajok ex situ védelme (Füvészkert) (Dr.Házi Judit)
8. Állatfajok ex-situ védelme (Fővárosi Állat- és Növénykert) (Dr. Cserhalmi Dániel)
9. Fajmegőrzési tervek gombák számára (Normafa)

(Kutszegi Gergely József)

10. Élőhelykezelés 1. (Sas-hegy) (Dr. Házi Judit)
11. Élőhelykezelés 2. (Újpesti homoktövis élőhely)

(Dr. Házi Judit)

12. Az állami természetvédelem gyakorlata (KÖTEVIFE)

(Dr. Cserhalmi Dániel)

13. A környezetvédelem szerepe a biodiverzitás megőrzésében (Fővárosi Hulladékhasznosító) (Dr. Cserhalmi Dániel)

Értékelés leírása

Írásbeli ZH alapján megajánlott jegy (gyakorlat + elmélet)

Szóbeli kollokvium

A vizsgára bocsátás feltétele az előadások legalább 60%-ának látogatása és az órákon való aktív részvétel. A vizsga szóban történik egy tétel húzásával. Egyéb vonatkozásban a TVSZ vonatkozó pontjai az irányadóak.

PONTHATÁROK

86%   5

76%   4

66%   3

51%   2

Vizsgainformáció

Írásbeli ZH alapján megajánlott jegy (gyakorlat + elmélet)

Szóbeli kollokvium

A vizsgára bocsátás feltétele az előadások legalább 60%-ának látogatása és az órákon való aktív részvétel. A vizsga szóban történik egy tétel húzásával. Egyéb vonatkozásban a TVSZ vonatkozó pontjai az irányadóak.

A vizsga helye és időpontja: félév végén lesz elérhető a Neptun rendszerben
Jelentkezés: a Neptun rendszerben
Halasztás: vizsga előtti munkanap 12 óráig a Neptun rendszerben.

 

Frissítve: 2023.02.07.