Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Természet- és környezetvédelem

Természet- és környezetvédelem

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Cserhalmi Dániel (cserhalmi.daniel@univet.hu)
Oktatók: Dr. Házi Judi, Kutszegi Gergely József

A tantárgy képzési célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a biodiverzitás védelmének indítékait, a biodiverzitás mintázatait a Földön, valamint áttekintést kapjon a biodiverzitás csökkenését kiváltó tényezőkről. Ennek ismeretében a tárgy bemutatja a fajvédelem és a populációvédelem fő területeit. Ismerteti a biológiai sokféleség védelmét szabályozó egyezményeket, valamint a hazai és nemzetközileg is kiemelt védett területeket és értékeket. E mellett áttekintjük a természetvédelem és környezetvédelem közi legfontosabb különbségeket, illetve utóbbi terület illetékességi feladatait is.

Kötelező irodalom:
  • Előadások anyaga.
  • Standovár T. és R. B. Primack: A természetvédelmi biológia alapjai. (Nemzeti Tankönyvkiadó)

Előadások tematikája

Hét Tematika
1. A természetvédelmi biológia jelentősége, a tv. hazai és nemzetközi története
2. A biológia sokféleség értékei és mintázatai
3. A biodiverzitást veszélyeztető tényezők. Veszélyeztetett fajok, társulások, élőhelyek
4. Fajmegőrzési tervek állat-, növény-, és gombafajok esetében
5. Növényfajok ex situ védelme (elmélet)
6. Növényfajok ex situ védelme (Füvészkerti óra)
7. Állatfajok ex-situ védelme (elmélet)
8. Állatfajok ex-situ védelme (óra a Fővárosi Állat- és Növénykertben)
9. Élőhelyek természetvédelmi felmérése, védelme, kezelése
10. Az állami természetvédelem alapjai, jogszabályok, hatósági jogkörök, engedélyeztetési eljárások
11. Hazánk védett természeti területei és értékei 1.
12. Hazánk védett természeti területei és értékei 2.
13. Környezetvédelmi alapfogalmak, a kv. területei, feladatai
14. Jövőbeni kilátások, ökológiai lábnyom, fenntarthatóság. Konzultáció.

Értékelés leírása

A vizsgára bocsátás feltétele az előadások legalább 60%-ának látogatása és az órákon való aktív részvétel. A vizsga szóban történik egy tétel húzásával. Egyéb vonatkozásban a TVSZ vonatkozó pontjai az irányadóak.

Vizsgainformáció

Vizsga (kollokvium).

A vizsgára bocsátás feltétele az előadások legalább 60%-ának látogatása és az órákon való aktív részvétel. A vizsga szóban történik egy tétel húzásával. Egyéb vonatkozásban a TVSZ vonatkozó pontjai az irányadóak.

A vizsga helye és időpontja: félév végén lesz elérhető a Neptun rendszerben
Jelentkezés: a Neptun rendszerben
Halasztás: vizsga előtti munkanap 12 óráig a Neptun rendszerben.