Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Természeti értékeink – biológia BSc

Természeti értékeink – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Az előadás átfogó képet kíván nyújtani hazánk élő természeti értékeiről, természeti örökségünkről. A tematikai egyrészt extenzív, vagyis különböző csoportosításban hazánk legtöbb számon tartott természeti kincsét számba veszi (minden országos jelentőségű természetvédelmi terület, hazai élőhelyek, növénytársulások, növény- és állatfajok). A tárgyalás emellett intenzív is abban az értelemben, hogy a természeti értékekről nem egyszerű leltárt ad, hanem értelmezi is az egyes objektumok értékké nyilvánításának általános és speciális szempontjait (az értékek felismerésének története, általános és regionális biogeográfiai és fitocönológiai szempontok, a Kárpát-medence növényvilágának fejlődéstörténete), és az értékeket ok-okozati keretben mutatja be (természetföldrajzi háttértényezők, regionális biogeográfiai ismeretek tükrében).