Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Többváltozós Statisztikai Módszerek (Bsc, Msc, PhD)

Többváltozós Statisztikai Módszerek (Bsc, Msc, PhD)

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Biostatisztika Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar
 • Biológia BSc
 • Biológus MSc
 • PhD hallgató

A kurzus leírása

Oktató

Dr. Lang Zsolt, [E-mail megjelenítése]

Időpont: Kedd 10:15-12:00, Csütörtök 10:15-12:00

Oktatás célja

A Számítógépes statisztika gyakorlat tantárgy folytatása. Az órákat a járványra való tekintettel online tartjuk meg.

Célja egyrészt, hogy bemutassa a legfontosabb összetett regresszió típusú statisztikai módszereket. A szemeszter második részében sok változó együttesének kapcsolatát feltáró eljárásokról esik szó. Az elmélet ismertetése után a hallgatók biológiai jellegű példákon, az R statisztikai szoftverrel tanulják meg a módszerek használatát, illetve az eredmények értékelését.

Tantárgy tartalma

Lineáris modellek, kontrasztok és tesztelésük. Általánosított lineáris modellek: logisztikus regresszió, Poisson regresszió, negatív binomiális regresszió. Additív modellek. Általánosított lineáris kevert modellek. Additív kevert modellek. Nemlineáris kevert modellek.

Többváltozós távolságok, mértékek. Klaszteranalízis. Főkomponens és faktor analízis. Diszkriminancia analízis.

Kötelező Irodalom:

Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak, Pars kft, 2007

Ajánlott irodalom:
Everitt B. S. An R and S-Plus Companion to Multivariate Analysis, Springer,2005.
Faraway J. J. Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2004 and 2006.
Pinheiro J. C., Bates D. M. Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer,2000.

 

Előadások tematikája

 1. hét

Lineáris modellek ismétlése.

 1. hét

Kontrasztok és tesztelésük.

 1. hét

Általánosított lineáris modellek: logisztikus regresszió.

 1. hét

Poisson regresszió.

 1. hét

Additív modellek.

 1. hét

Általános lineáris kevert modellek.

 1. hét

Általánosított lineáris kevert modellek.

 1. hét

Additív kevert modellek.

 1. hét

Nemlineáris kevert modellek.

 1. hét

Többváltozós módszerek matematikai alapjai, lineáris algebra.

 1. hét

Többváltozós távolságok, mértékek.

 1. hét

Klaszteranalízis.

 1. hét

Főkomponens és faktor analízis.

 1. hét

Diszkriminancia analízis.

 1. hét

Vizsgafeladatok megbeszélése.

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok nem különülnek el az előadásoktól, a tematikájuk ugyanaz, mint a megfelelő előadásé.

Értékelés leírása

Az aláírás feltétele az órákon való aktív részvétel.

Záró vizsgateszt és önálló feladatmegoldás a félév végén. A jegybe beleszámít az aktivitás az órákon és a házi feladatok terén.