Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Trópusi ökológia – biológus MSc

Trópusi ökológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. czóbel Szilárd

A biológus képzés ökológia szakirányának választható tárgyaként az ökológiai ismeretek bővítése és a trópusok ökológiájának a megismerése

ötelező irodalom: Regős J. (2004): Bevezetés a trópusi ökológiába, Líceum Kiadó, Eger, 298 p.

Ajánlott: Archibold O. W. (1995): Ecology of World Vegetation. London: Chapman and Hall, 510 p.

Előadások tematikája

1. Bevezetés, követelményrendszer ismertetése. A trópus fogalma. A trópusi régió geográfiai lehatárolása és klimatikus jellemzése. Az abiotikus tényezők szerepe, jelentősége, globális cirkulációs folyamatok hatása a trópusokra

2. Trópusi talajok jellemzése, osztályozása. Tápanyagok reciklizációja és a reciklizáció zavarai a trópusokon

3. Trópusi szárazföldi zonobiomok elterjedése, osztályozása. A Neotropis esőerdeinek környezeti igényei, diverzitása, struktúrája, veszélyeztető tényezői I.

4. A Neotropis esőerdeinek környezeti igényei, diverzitása, struktúrája, veszélyeztető tényezői II. Az egyes élőhelyek növényzetének adaptációi az eltérő biotikus és abiotikus környezeti feltételekhez

5. A Paleotropis esőerdeinek környezeti igényei, diverzitása, struktúrája, veszélyeztető tényezői I.

6. A Paleotropis és az Australis esőerdeinek környezeti igényei, diverzitása, struktúrája, veszélyeztető tényezői II.

7. Trópusi virágbiológia, megporzási stratégiák. Magterjesztés a trópusokon.

8. Trópusi monszun- és szárazerdők elterjedése a Földön, főbb ökológiai jellemzésük. A trópusi szavannák elterjedése, ökológiai jellemzése, a szavannásodás kialakító tényezői.

9. Trópusi edafikus élőhelyek elterjedése, környezeti igényei, diverzitása, struktúrája, tápanyag-körforgalma

10. Trópusi szárazföldi orobiomok elterjedése, környezeti igényei, diverzitása, struktúrája, tápanyag-körforgalma. A trópusok fajgazdagságának okai, a trópusok történeti biogeográfiája

11. Trópusi szigetek, szigethegyek biogeográfiája és ökológia. A szigetbiom sebezhetőségének okai és következményei

12. Az ismertetett vegetációtípusok aktuális természetvédelmi állapota. A különböző élőhelyek eltűnésének és fragmentációjának lokális, regionális és globális következményei

13. Élőhely- és fajvédelmi törekvések, in situ vs. ex situ konzerváció.

14. ELTE Füvészkert látogatás (jellemző trópusi taxonok és ökológiai jellegzetességeik bemutatása)

15.

vizsga

Vizsgainformáció

szóbeli vizsga

A kurzus hallgatói a tematikához kapcsolódó kiselőadásokat tartanak a félév során