Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Tudományos közlés módszertana – biológus MSc

Tudományos közlés módszertana – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tudományos irodalommal kapcsolatos alapismeretek (szerkezet, cél, közlési fórumok). Tudományos cikk írása: kezdés (mit, hová, hogyan érdemes megírni); a cikk főbb részei, azok megírásának módja; a csatolt részek fontossága; ábrák, táblázatok, egyéb szemléltető részek; a kézirat elküldése és további sorsa. Más közleménytípusok: poszterkészítés, tudományos előadás, konferencia részvétel, tudományos dolgozat, disszertáció.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Sárospataki Miklós: A tudományos közlés módszertani alapjai. Egyetemi kurzus vázlatanyaga, kézirat

Lövei Gábor (Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg, Slagelse): Scientific writing & communication, Course notes
R. A. Day (1983): How to write and publish a scientific paper. ISI Press, Philadelphia, USA.

 

Gyakorlatok tematikája

1. A tudományos publikációkkal kapcsolatos alapismeretek.

2. A tudományos cikkírás alapfogásai, elemi egységei.

3. Esettanulmány: a publikálásra alkalmas folyóiratok jellemzése, kiválasztása.

4. A tudományos cikk alapfelépítése. A cím, a szerzők, az elérhetőség, abstract, kulcsszavak megírása.

5. Esettanulmány: Az irodalomból kigyűjtött címek és kulcsszavak, valamint abstraktok kritizálása.

6. A bevezetés és az anyag és módszer fejezetek.

7. Az eredmények és azok megvitatása fejezetek.

8. Köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék, függelékek.

9. Táblázatok készítése, jó és rossz táblázatok

10. Ábrák készítése, jó és rossz ábrák

11. A cikkírás időrendje, a kézirat beküldése és további sorsa

12. Egyéb tudományos publikációk: review, konferencia közlemény, stb.

13. Tudományos konferenciákon való részvétel, poszter készítés, előadástartás.

14. Esettanulmány: poszterek és előadás bemutDisszertáció írás speciális vonatkozásai.atók elemzése, kritizálása, javítása.

15. Disszertáció írás speciális vonatkozásai.

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet
Javasolt félév: 3
Félévi óraszám: 0+30
Előtanulmányi követelmény: -
Kredit: 0+2
Ismeretek ellenőrzése: vizsga

Vizsgainformáció

Beszámoló