Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Vadászati ökológia

Vadászati ökológia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
22
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tantárgy felelőse: Dr. Marosán Miklós

Nincs előtanulmányi feltétel.

Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint:

  • Állatorvosi szak 5.
  • biológia BSc szak 3.
  • biológus MSc szak 1. félévtől

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vadfajok környezetét, azaz a mezei, vízi és erdei környezetet és a környezet hatásait a vadfajok egyedeire és állományaira. Ezen ismeretekre támaszkodva megismertetésre kerülnek a több évtizedes nemzetközi és hazai kutatások eredményeit felhasználó élőhely-fejlesztési programok és módszerek. További célja a tantárgynak, a populációbiológiai ismeretke átadása, kiegészítve a vadpopulációk sajátosságaival.

Előadások tematikája

 

Téma

1

Élőhely típusok és rendszerezésük

2

Erdei élőhely típusai, erdők csoportosítása

3

Erdőtársulások. Az erdők rendeltetése. Erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás összehangolása

4

Mezei élőhely típusok. Apróvadfajok élőhely választása, és használata

5

Mezei élőhelyek fenntartása, gondozása, fejlesztése. A mezőgazdasági tevékenységek hatása az ott élő vadfajokra

6

A vízi élőhelyek típusai. A vízi élőhelyek kialakítása, fenntartása, védelme

7

A természetvédelem és az élőhely fejlesztés összefüggései

8

Nemzetközi természet- és vadvédelmi egyezmények

9

Populációbiológiai alapfogalmak, vadbiológia helye, szerepe a vadgazdálkodásban

10

A populációt jellemző tulajdonságok, populációdinamika. Populációváltozás törvényszerűségei, matematikai modellek

11

Környezeti tényezők szerepe a vadfajok elterjedésében, biodiverzitás, niche

12

Az apróvadfajok populációdinamikája

13

A nagyvadfajok populációdinamikája

14

Adatgyűjtés a vadpopulációkról (létszámbecslési módszerek, mintavételezés, vadjelölés, kondícióbecslés, szaporodásbiológiai vizsgálatok)

15

Vadállomány szabályozási modellek

Vizsgainformáció

Írásbeli kollokvium