Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Viselkedésökológia – biológia BSc

Viselkedésökológia – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányi András

A tárgy fő célja a viselkedésökológiai szemléletmód elsajátítása. A viselkedésökológia alapjainak, és kutatási módszereinek ismertetése után nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti modellekre és azok predikcióinak kísérletes tesztelésére. Számos esettanulmányon keresztül mutatjuk be a különböző viselkedések adaptív értékét. Részletesen vizsgáljuk a párzási és utódgondozó rendszerek evolúcióját és a két folyamat egymástól való függését. Továbbá röviden kitérünk a humán viselkedésökológia kérdéseire is.

 

Szakirodalom

Kötelező: Órai jegyzetek

Ajánlott irodalom:

Davies, N.B., Krebs, J.R. & West, S.A. (2012) An Introduction to Behavioural Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford

Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. (2002) Viselkedésökológia. Osiris Kiadó.

Alcock, J. (2013) Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer Associates.

 

Előtanulmányi feltételek:
Populációgenetika és evolúcióbiológia, Ökológia lapjai, Etológia

Csak viselkedésbiológia modulban kötelező, ezt a modult nem választó biológus hallgatók és az állatorvos hallgatók fakultatív tárgyként vehetik fel.

Előadások tematikája

1. Bevezetés: a viselkedésökológia kutatási módszerei

2. Optimalitás modellek

3. Gyakoriságfüggő szelekció és evolúciósan stabil stratégiák

4 .Kooperáció, rokonszelekció

5. Állati kommunikáció

6. Ivaros szaporodás és szexuális szelekció

7. Párzási rendszerek


8.
Alternatív szaporodási stratégiák

9. Utódgondozó rendszerek

       10. Kooperáció és konfliktus a szülők között

11. Az állatok csoportos élete

12. Humán viselkedésökológia

13. Konzultáció

14. Konzultáció

 

 

Értékelés leírásaVizsgainformáció

szóbeli vizsga és gyakorlati jegy