Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Viselkedésökológia – biológus MSc

Viselkedésökológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

 

tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányi András

megj.: A Zoológia szakirányon kötelező tárgy

A viselkedésökológia a viselkedésbiológia részeként a viselkedés adaptív értékét vizsgálja. A kurzus során egyéni munka keretében a választott témakörök egyikéből készülnek fel a diákok, és minden alkalommal ismertetik a csoport előtt, hogyan állnak témáik kidolgozásával. Munkájukhoz a diákok önállóan keresett referált folyóiratokban megjelent cikkek alapján dolgoznak

Szakirodalom:

Órai jegyzetek

 

Ajánlott irodalom:

Davies, N.B., Krebs, J.R. & West, S.A. (2012) An Introduction to Behavioural Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford

Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. (2002) Viselkedésökológia. Osiris Kiadó.

Alcock, J. (2013) Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer Associates.

Előadások tematikája

1. Milyen költségei és nyereségei lehetnek az idegrendszer evolúciós változásainak?

2. Bevezetés

Hogyan tudnak vírusok hatékonyan fertőzni eltérő életmenetű gazdaszervezeteket? 

3. Bevezetés + konzultáció

    Hogyan hatnak ökológiai kényszerek hatása párosodási rendszerekre?

4. Hogyan hatnak ökológiai kényszerek utódgondozási rendszerekre?

5. Alkalmazható-e a viselkedésökológiai szemlélet növényi jellegek evolúciójának megértéséhez?

6. Konzultáció

Milyen szerepet játszanak a mechanizmusokat kutató vizsgálatok viselkedésökológiai vizsgálatokban?

7. Milyen magyarázatokat találunk színezeti jellegek evolúciójára rovaroknál és madaraknál?

8. Konzultáció

Mikor érdemes kooperálni, és mikor nem?

9. Milyen szerepet játszhatnak paraziták gazdáik tulajdonságainak evolúciójában?

10. Előadások 1.

Milyen folyamatok hozhatnak létre „túlzó” jellegeket?

11. Előadások 2.

Optimalizálnak-e a párok együttes szaporodási sikerükre?

12. Előadások 3.

Hogyan választhatnak a nőstények apát utódaik számára olyan rendszerekben, ahol a hímek erőszakkal párosodnak velük?

13. Milyen szerepet játszanak terepi viselkedésökológiai kutatások a konzervációbiológiában?

14. Optimalizálnak-e az egyedek a faj fennmaradására?

 

Vizsgainformáció

Vizsga. Minden hallgatónak egy témát kell kiválasztania. A hallgatók között a kidolgozandó témákban nem lehet átfedés. Egy témához legalább négy, nemzetközi folyóiratban megjelent cikket kell alaposan ismerni, felhasználni és hivatkozni. A vizsgán a kifejtett kérdést a csoport előtt kell előadni (15 perc előadás: probléma felvetése, kifejtése, következtetések + 5 perc vita,). Az értékelésbe a többi előadóhoz intézett kérdések és hozzászólások is beszámítanak.