Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Zoológia – biológus MSc

Zoológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Az állati sejt felépítésének és működésének sajátosságai. Az állatok egyedfejlődése. Az állati testet felépítő szövetek csoportosítása és jellemzése. Az állatok kültakarójának, mozgásszerveinek, valamint táplálkozási szerveinek felépítése és működése. Az anyagszállítás, légzés, a kiválasztás, a szaporodás és az endokrin szervek jellemző szervrendszerei és működésük. Az idegrendszer típusai és működésük. Az állatok érzékszerveinek típusai és működésük. Az élővilág rendszerezésének elvei. A Sarcomastigophora, Apicomplexa, Microspora, Myxozoa, Ciliophora, a laposférgek (Platyhelminthes), a fonálférgek (Nematoda), a buzogányfejűek (Acanthocephala), a puhatestűek (Mollusca), a kerekesférgek (Rotatoria) és a gyűrűsférgek (Annelida) törzsébe tartozó taxonok bemutatása. Az ízeltlábúak általános jellemzése. A rákok (Crustacea) altörzsébe tartozó taxonok bemutatása. A soklábúak (Myriapoda) osztályának, valamint a rovarok (Insecta) osztályába tartozó Protura, Diplura, Collembola, Archeognatha, Zygentoma alosztályok jellemzése. A felsőrendű rovarok (Pterygota) alosztályába tartozó rendek bemutatása. A csáprágósok (Chelicerata) altörzsébe, a pókszabásúak (Arachnida) osztályába tartozó fontosabb taxonok jellemzése. A körszájúak (Cyclostomata) és a csontoshalak (Osteichthyes) osztályába tartozó taxonok bemutatása. A kétéltűek (Amphibia), a hüllők (Reptilia), a madarak (Aves) és az emlősök (Mammalia) osztályába tartozó taxonok jellemzése.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Az előadók által biztosított felkészülési anyag

Evolution 8, 378–387.

http://www.nematodes.org/

http://www.nematode.net/

Michener, C.D.. (2007) The Bees of theWorld The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Gullan, P.J. and Cranston, P.S. (2005): The Insects, an outline of entomology. Blackwell Publishing, Oxford, UK.

Bone Q. Moore R. (2009): Biology of fishes. Taylor and Francis Group. 478 pp.

Vitt L. J. and Caldwell J. P. (2009): Herpetology. Elsevire Inc. 697 pp.

Papp L. (szerk.): Zootaxonómia
Bakonyi G. (szerk.) (2003): Állattan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Előadások tematikája

1. Az állatvilág rendszerezésének új irányai

2. Laposférgek

3. Fonálférgek

4. Talajlakó gerinctelen állatok csoportjai és szerepük

5. Ízeltlábúak rendszertana –új elképzelések – I.

6. Hártyásszárnyúak

7. A poszméhek biológiája – I.

8. A poszméhek biológiája – II.

9. A poszméhek biológiája – III.

10. Gerincesek evolúciója – I.

11. Gerincesek evolúciója – II.

12. Halak testfelépítése – I.

13. Halak testfelépítése – II.

14. Kétéltűek és hüllők testfelépítése

15. Záródolgozat

Értékelés leírása

Javasolt félév: 1.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény:
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga

Vizsgainformáció

A számonkérés záródolgozat formájában történik. Akinek az eredménye elégtelen, vagy az elértnél jobb jegyet kíván szerezni, az szóbeli vizsgát tehet.