Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Zootaxonómia 1. – biológia BSc

Zootaxonómia 1. – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A rendszerezés tudományos hátterének megismerése, fontosabb történeti állomásinak bemutatása. Fontosabb állatcsoportok bemutatása, evolúciós trendek azonosítása, leszármazási csoportok megismerése. A rendszerezés gyakorlatban való megismertetése a hallgatókkal, illetve a gyakorlatban is alkalmazható fajismeret megszerzése különös tekintettel a magyarországi faunára. A legjelentősebb taxonok általános fenobiológiai jellemzése: a legalapvetőbb morfológiai, egyedfejlődési, etológiai, állatföldrajzi, stb. jellemzői. A zootaxonómiai alapfogalmak, módszerek, biológiai nómenklatúra ismertetése után az állati egysejtűek, majd a gerinctelen állattörzsek következnek. A második szemeszterben kerül sor a tüskésbőrűek, gerinchúrosok törzsei, ezen belül hangsúlyosan a gerinceseket tárgyalására.

Gyakorlat: Bemutató anyagokon keresztül ez elméleti anyag elmélyítése a cél: az adott rendszertani egység megismerése, határozók önálló használata, határozási gyakorlat megszerzése, saját határozókulcs készítése.

Kötelező irodalom:

Papp L (szerk.) 1996. Zootaxonómia

 

Ajánlott:

Chapman, R. F. 1998. Insects. Structure and Function. Cambridge Univ Press

Grimaldi, D., Engel, M. S. 2005. Evolution of Insects. Cambridge University Press.

Moore J. 2006. An Introduction to the Invertebrates. Cambridge University Press; 2 edition. 340 pp.

Quicke D. L. J. 1993. Principles and Techniques of Contemporary Taxonomy (Tertiary Level Biology). Chapman and Hall, 328 pp.

Ruppert E. E. (Ed), R. Fox (Ed.), R. D. Barnes 2003. Invertebrate Zoology: a Functional Evolutionary Approach. Brooks/Cole; 7th Revised edition edition. 1008 pp

Gyakorlat- Ajánlott irodalom:

Fauna Hungariae sorozat

Györffy Gy., Hornung E. 1987. Állatrendszertan gyakorlatok I. Arthropoda. Kézirat. Szeged

Markó B. , Ujvárosi L., László Z. 2010. Gerinctelen Állatismeret I. Az állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig. Gyakorlati könyv egyetemi és középiskolai használatra

Móczár László (szerk.) 1950, 1969, és 1984. Állathatározó I-II. Tankönyvkiadó

Rudolf Bährmann 2000. Gerinctelen állatok hatarozója. Mezőgazda Kiadó. pp. 383

Vízi Természet- és Környezetvédelem sorozat. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest

Előadások tematikája

1. Zootaxonómia alapjai

2. Állati jellegű egysejtűek

3. Porifera, Placozoa

4.Cnidaria, Ctenophora

5. Acoelomorpha, Gnathostomulida, Cycliophora, Gastrotricha Acanthocephala, Rotifera, Platyhelminthes

6. Mesozoa, Bryozoa, Phoronozoa, Nemertea, Micrognathozoa

7. Mollusca

8. Annelida, Sipunculida, Entoprocta, Chaetognatha, Kinorchyncha, Loricifera, Priapulida, Nematoda, Nematomorpha

9. Panarthropoda. Arhtropoda (Chelicerata)

10. Arhtropoda (Myriapoda)

11. Crustacea

12. Hexapoda

13. Pterygota

14. Paraneoptera

15. Paraneoptera

 

Gyakorlatok tematikája

1. Egysejtűek, szivacsok, csalánozók

2. „Férgek”

3. Puhatestűek

4. Myriapoda

5. Rákok

6. Arachnida

7. Apterygota, Insecta (Monocondylea, Apterygota, Palaeoptera)

8. Paraneoptera, „szipókások” 1 (poloskák, kabócák)

9. Paraneoptera, „szipókások” 2 (növényi tetvek, határozás)

10. Polyneoptera, Neuropteroidea

11. Coleoptera 1.

12. Coleoptera 2.

13. Elmaradt csoportok (atkák, álskorpiók, medveállatkák, stb…)

14. Határozási gyakorlat 1.

15. Határozási gyakorlat 2.

Értékelés leírása

Ismeretek ellenőrzése: mindkét félév végén vizsga és gyakorlati jegy.
Előtanulmányi követelmény: Állatszervezettan 2. félév

Vizsgainformáció

Vizsga (írásbeli/szóbeli)

Gyakorlati jegy