Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Tanulmányi Osztály Állásajánlatok Nógrád Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Kormányhivatal

2024.01.17

Nógrád Vármegye Pásztói Járás – hatósági állatorvosi

2022.02.13

Nógrád megyei Kormányhivatal – Hatósági állatorvos

2021.03.10

Nógrád megyei Kormányhivatal – Hatósági állatorvos

——————————————————-

Nógrád Megyei Kormányhivatal

 

 a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet


Pásztói Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Vasút utca 21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Hatósági állatorvosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Hatósági Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának hatáskörébe utalt hatósági állatorvosi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, állatorvosi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázathoz mellékelni szükséges a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján http://nmkh.hu/nmkh27/index.php /oeneletrajzok elérési helyen található adatvédelmi nyilatkozatot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Muzsnay Ágnes Jogi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezető nyújt, a +36 32/620-705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitika Főosztály 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/194-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.

vagy

 • Elektronikus úton dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető részére a [E-mail megjelenítése] E-mail címen keresztül

vagy

 • Elektronikus úton (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) https://www.e-papir.hu/ oldalon keresztül.
  • Személyesen: dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. .

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatálya alá esik, figyelembe véve a Kit. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • nmkh.hu – 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásához szükséges adatvédelmi nyilatkozat a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/oeneletrajzok elérési helyről tölthető le. A nyilatkozatot személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell ellátni, E-papíron történő benyújtás esetén pedig csatolmányként mellékelni szükséges. Az E-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályához címzetthez, egyéb témacsoport, egyéb ügytípus paraméterek beállításával kell megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.