Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Pályázatok

2019.09.24

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Jelentkezési felhívás

Jelentkezési lap

Jelenkezési útmutató

2019.09.17

Bonafarm ösztöndíj

BONAFARM ÖSZTÖNDÍJ

Bonafarm ösztöndíj adatlap_2019

Bonafarm Ösztöndíj_Pályázói nyilatkozat_2019

Tájékoztató a Bonafarm Mezőgazdaság állattenyésztő telepein érvényes szabályokról

2019.09.10

Pályázati felhívás

Állatorvos-történeti különdíj

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Európa egyik legrégibb, az ország azóta is egyetlen 233 éves múltra visszatekintő állatorvos-képző intézménye mindig is büszke volt múltjára, a nagy elődökre, akik világviszonylatban is hozzájárultak az állatorvos-tudomány fejlődéséhez.

A hagyományosan polgári értékeket képviselő állatorvosok, különösen a vidéki Magyarország megbecsült, az állattartókkal és a lakossággal közvetlen, bizalmi kapcsolatban lévő értelmiségi elitje, ugyanazon alma materhez kötődik, ezért a magyar állatorvos-társadalom számára rendkívüli jelentősége van annak, hogy intézményünk óvja és ápolja hagyományait, történelmét.

Ezeket a hagyományokat követve idén első alkalommal az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot hirdet Állatorvos-történeti Különdíj címmel. A kezdeményezés célja, hogy hallgatóinkkal megismertesse Alma Materünk és nagyjaink történelmét. A nyertes pályázó rektori-kancellári különdíjban részesül, amelynek összege 100.000.- Ft, valamint előadását bemutathatja a Tudományos Diákköri Konferencia nyitó ünnepségén.

A pályamunkák benyújtási határideje összefoglaló és ppt előadás formájában 2019. november 8., személyesen az Anatómia Tanszék titkárságán, Kováts Adriennél.

Letölthető pályázati kiírás

Dr. Sótonyi Péter                                                                              Dr. Bohátka Gergely

rektor                                                                                               kancellár

 

2019.07.30

Pályázati felhívás

Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatának 17. §-ban leírtak alapján ösztöndíj pályázatot hirdet az intézményi „ÁTE ösztöndíjra”, azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesznek részt. Az ösztöndíj – pályázat alapján meghatározott időre – adható, havonta folyósított ösztöndíj. Ilyen típusú ösztöndíj csak az Egyetemen végzett tevékenység elismeréséért adományozható.

(2) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj az adott szak teljesítmény alapú ösztöndíjkeretének 6%-a mértékéig azoknak a hallgatóknak adható, akik

  1. a) kiemelkedő TDK tevékenységet,
  2. b) eredményes demonstrátori munkát,
  3. c) aktív hallgatói önkormányzati tevékenységet,
  4. d) folyamatos közművelődési, sport és érdekvédelmi munkát végeznek.

(3) Az intézményi hallgatói normatíva 7%-a intézményi szakmai ösztöndíjak vagy szociális ösztöndíjak kifizetésére kerül. ÁTE ösztöndíjat – pályázat alapján – azok a hallgatók kaphatnak, akiknek az éves súlyozott kreditátlaga 4,51 felett van, valamint a TDK tagjai.

(4) Az ösztöndíj egy évre nyerhető el, összege a hallgatói normatíva 21%-a. A pályázatokat a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani az adott év szeptember 15-ig. A pályázatokat a DJB bírálja el.

(5) A támogatások kizárólag pénzbeli támogatásként bocsáthatók a jogosult hallgató rendelkezésére. ÁTE ösztöndíjban évfolyamonként és szakonként egy-egy hallgató részesülhet. Tanulmányi átlagként az előző tanév súlyozott kreditátlagát kell figyelembe venni.

 (6) Az ösztöndíjat a hallgató igényelheti írásban. A pályázatokat a szorgalmi időszak 2. hetének végéig a tanulmányi osztályvezetőnek kell leadni. Adatlap is itt kérhető!

(7) Az ösztöndíj odaítélésére javaslattal élhet az adott oktatási szervezeti egység vezetője, a tanulmányi osztályvezető, a hallgatói önkormányzat elnöke, az egyetem közművelődési közösségének vagy sportegyesületének vezetősége. Az ösztöndíj megadásáról, mértékéről és folyósításának időtartamáról a DJB dönt.

(8) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj az Nftv. 85/C.§ ac) pontjában foglaltak szerint adható, de nem kötelező támogatási forma.

(9) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a hallgató több egymást követő szorgalmi időszakban is pályázhat.

Budapest, 2019. július 30.

                                                                               Dr. Ózsvári László

                                                                           oktatási rektorhelyettes

2019.07.30

Pályázati felhívás

Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatának 26. §-ban leírtak alapján ösztöndíj pályázatot hirdet az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben résztvevő hallgatók számára.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, akinek érvényes szerződése van a külföldi részképzésre. A benyújtott pályázatok rangsorolása a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálási rendszere szerint történik. A pályázatok benyújtási határideje 2019. szeptember 15. (mivel ez hétvége, ezért a leadási határidő szeptember 16-a hétfő 13.00 óráig)

Az ÁTE félévenként – ­a képzési normatíva terhére – ­két külföldi részképzésben résztvevő hallgatót támogat.

Amennyiben a részképzésben résztvevő és ösztöndíjat elnyert hallgató a 10 beszámítható kreditet legkésőbb hazaérkezését követő egy hónapon belül nem szerzi meg, az ösztöndíj felét köteles az Egyetemnek visszatéríteni.

Budapest, 2019. július 30.

                                                                               Dr. Ózsvári László

                                                                           oktatási rektorhelyettes

 

Tisztelt Hallgatók!

Megjelent a 2019/2020. tanévre szóló nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábbi nevén: köztársasági ösztöndíj) pályázattal kapcsolatos felhívás. (a költségtérítéses/önköltséges hallgatók is pályázhatnak)

Leadási határidő: 2019. július 12. (péntek) 13.00 óráig 2 példányban!

Helye: Tanulmányi Osztály (Csapó Tímea)

A pályázathoz mellékelten megküldöm a pályázati lapot és a tájékoztatót. Kérem, hogy a kitöltött adatlapon felül, a korábbi évekhez hasonlóan mindenki írjon egy pályázatot is, mellékletekkel ellátva, mert ezt fogom a minisztériumba továbbítani.

A leadásnál a leckekönyvre is szükségem van, természetesen úgy, hogy már minden jegy be van írva.

Ha bárkinek kérdése van a felhívással kapcsolatban, kérem írjon.

 

Üdvözlettel: Csapó Tímea

 

 

Megjelent a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2018/19-es tanév 2. félévének pályázati kiírása a www.kormany.hu oldalon, amely az alábbi linkről érhető el: http://www.kormany.hu” data-replaced=”true/download/6/23/91000/Magyar%20Sportcsillagok.zip#!DocumentBrowse

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Az ösztöndíjprogram jelentkezési határideje: 2019. március 22.