Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Bírálás menete

OTDK 2021 Bírálás menete

A benyújtott és befogadott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, a következő szempontok alapján:

  • a dolgozat szerkesztése, stílusa, nyelvezetének szakszerűsége;
  • a téma irodalmának feldolgozottsága;
  • a téma kutatásának színvonala és módszertana;
  • az eredmények bemutatása és értékelése;
  • az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke, tovább fejleszthetőség.

 

Az írásbeli bírálat során szerezhető maximális pontszám és az írásbeli pontszámok számítási módja:

Az írásbeli bírálat során megszerezhető maximális pontszám 45 pont, amely általában két külön bírálótól kapott pontszám számtani átlaga.

Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (9 pont vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a bíráló bizottság elnöke harmadik bírálót kérhet fel a munka tudományos értékének eldöntésére.

Harmadik bíráló bevonása esetén a pontszámítás módja: súlyozott átlag, a két közelebbi bírálat pontszámát 0,4-0,4 súlyponttal, míg a harmadikat csak 0,2 súlyponttal számítják.

Amennyiben a két írásbeli bírálat átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 60 %-át, a dolgozat nem kerülhet bemutatásra. Ezt a döntést a konferenciát megelőzően legalább 10 nappal kell közölni az érintett hallgatóval a nevező Kar egyidejű tájékoztatásával.

Az elkészült bírálatokat (pontszám és szöveges bírálatok, valamint bíráló személy) a szekciók az OTDT online rendszerében publikálják a konferencia zárását követő harmadik héten.

 

Az előadás értékelésének szabályai:

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet általános elv szerint 7 perces vita követ.

Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló tagozati bíráló bizottság végzi. Az előadás értékelési szempontjai:

  • az előadás módja, nyelvezete;
  • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
  • az előadás tartalma és szakmai színvonala;
  • az előadás szemléltetése;
  • az előadó felkészültsége és vitakészsége.

 

A szóbeli értékelés maximális pontszáma: 55 pont