Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Szabályzat Szabályzat

Szabályzat

A SZENT ISTVÁN EGYETEM  ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA

ÖREGDIÁK SZERVEZETÉNEK

SZABÁLYZATA

– kivonat –

– a teljes szöveg elérhető itt – 

A Szent István Egyetem Szenátusa és az Állatorvos-tudományi Kar Kari Tanácsa a dékán kezdeményezésére a Karon és annak jogelődjein végzett hallgatók, valamint a Karral és jogelődjeivel korábban munkaviszonyban álló oktatók, kutatók, illetve nem oktató-kutató közalkalmazottak és a Kar közötti kapcsolattartás intézményesített kereteinek biztosítására az alábbi szabályzatot alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A Kar és jogelődjei valamennyi olyan volt hallgatója, oktatója, kutatója és nem  oktató-kutató közalkalmazottja, aki az Egyetemmel való intézményesített  kapcsolattartás érdekében a jelen szabályzat szerinti regisztrációt megteszi az  Állatorvos-tudományi Kar Öregdiák Szervezetének tagságát alkotja.

(2) A jelen Szabályzat az Állatorvos-tudományi Kar Öregdiák Szervezetének
a) tagjaira;
b) Közgyűlésére;
c) Testületére, illetve annak tagjaira;
d) Programtanácsára, illetve annak tagjaira
e) Tagozataira, illetve azok tagjaira, valamint
f) Titkárságára, illetve annak tagjaira
vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.

AZ ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
ÖREGDIÁK SZERVEZETÉNEK
CÉLJA

2. §

(1) Az Állatorvos-tudományi Kar Öregdiák Szervezetének célja:

a) a Kar és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói valamint nem  oktató-kutató közalkalmazottjai és a Kar közötti kapcsolat kiépítése,  illetve megerősítése, az egyetemi hagyományok ápolása;

b) az egykori hallgatók, oktatók, kutatók és nem oktató-kutató  közalkalmazottak egymás közötti, illetve az egykori hallgatók, oktatók, kutatók és nem oktató-kutató közalkalmazottak valamint a Kar jelenlegi oktatói, kutatói, nem oktató-kutató közalkalmazottai és hallgatói közötti kapcsolatok kiépítése, illetve megerősítése;

c) kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése;

d) adománygyűjtés, anyagi támogatások szervezése az Állatorvostudományi Kar Öregdiák Szervezetének működtetéséhez, céljai  megvalósításához, valamint a hatályos intézményfejlesztési tervben szereplő legfontosabb feladatok végrehajtásához, ennek érdekében kapcsolattartás az Állatorvos-tudományi Kar Öregdiák Szervezete Alapítvánnyal az Öregdiák Szervezet pénzügyi forrásainak megteremtése és folyamatos biztosítása valamint a Tagozatok számára címzett támogatások megszerzése érdekében.

(2) Az Állatorvos-tudományi Kar Öregdiák Szervezete ezen céljainak biztosítása
érdekében
a) segíti az egyes Tagozatok létrehozását;
b) rendszeresen tájékoztatja az egykori hallgatókat, oktatókat, kutatókat és nem oktató-kutató közalkalmazottakat, illetve a Kar jelenlegi dolgozóit és hallgatóit a különféle programokról;
c) biztosítja a címzett támogatásoknak az adományozó szándékával
megegyező felhasználását.