Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Sugárbiológia

A jelszavas PDF-ekhez nem fértem hozzá, ezeket fel kell még tölteni és be kell linkelni.

Sugárbiológia állatorvosoknak

Egy állatorvosi egyetemen elengedhetetlen a radioaktív izotópokkal kapcsolatos ismeretek szakmai oktatása, az élő szervezetre gyakorolt hatásait is beleértve. Jelen fakultatív tantárgy célja a nemrégiben megszűnt hasonló nevű tárgy felélesztése és új modern tartalommal való megtöltése. A fakultatív tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az sugárbiológia alapjaival és a fontosabb gyakorlati vonatkozásaival is.

A kurzus alapvető célja a különböző típusú sugárzások élő szervezetre kifejtett hatásának szakmai alapokon nyugvó bemutatása, mely alaptudás felhasználható a környezet egy esetlegesen radioaktív kontaminációja esetén az állatorvosi munka közben is (élelmiszerbiztonság, állatorvosi és közegészségügyi vonatkozások). A tárgy továbbá röviden bemutatja az orvosi-, állatorvosi- valamint agrárgazdasági sugáralkalmazásimód szerek elméleti és gyakorlati vonatkozásait is.

Típus
Kredit
Óraszám 15
Előtanulmányok Biofizika
Előadó Dr. Bartha Tibor, Dr. Kiss Dávid Sándor, Dr. Tóth István, Dr. Jócsák Gergely, Dr. Bárány Zoltán
Tematika
  • Bevezetés
  • Radioaktív izotópok: fizikai alapismeretek
  • Radioaktív izotópok hatása az élő szövetekre
  • Radioaktív izotópok technológiai alkalmazása
  • Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák
  • „Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések
  • Bevezetés a nukleáris medicinába
Számonkérés A vizsgára egy 1,5-2 oldalas beadandót kell elkészíteni a félév során megadott szempontok szerint.
Osztályozás

A vizsgán a diákok egymás munkáját értékelik (létszámtól függően 2 vagy 3 dolgozat elolvasása és értékelése kötelező előre megadott szempontok szerint 5 fokozatú skálán).

Az érdemjegy 60%-át a diáktársak által adott pontok átlaga, míg 40%-át az óralátogatás teszi ki.

Letöltések

1 – Bevezetés PDF file
2 – Fizikai alapismeretek: radioaktív izotópok NA
3 – Radioaktív izotópok és sugárzás hatása az élő szövetekre NA
4 – Radioaktív izotópok és sugárzás technológiai alkalmazása NA
5 – Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák NA
6 – Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések NA
7 – Bevezetés a nukleáris medicinába NA