Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek A 2020/2021. tanévben a vészhelyzet idején alkalmazandó eljárásrend

A 2020/2021. tanévben a vészhelyzet idején alkalmazandó eljárásrend

A 2020/2021. TANÉVBEN AZ EGYETEM TELEPHELYEIN A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Az intézkedési terv célja a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Állatorvostudományi Egyetem munkatársainak, hallgatóinak védelme és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése, a vírus Egyetemünkön történő megjelenésének kizárása érdekében.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a felsőoktatási intézményben az oktatás, digitális oktatás keretei között folytatható. Fő szabályként a digitális oktatást kell alkalmazni; a rendelkezés alól – különösen indokolt esetben – a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) engedélye felmentést adhat.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, esetleges módosítására a veszélyhelyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az Egyetem munkatársai, hallgatói tájékoztatást kapnak. A protokoll térbeli hatálya kiterjed az Egyetem összes működési és képzési helyére, valamint az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre.

A protokoll elrendeléséről és bevezetéséről a Rektor köteles gondoskodni, a megvalósítás ellenőrzése az Informatikai és Biztonsági Igazgató (továbbiakban: Igazgató), az alkalmazásuk a Szervezeti Egységek Vezetőinek a feladata.

 

1. AZ EGYETEM LÁTOGATÁSA, BELÉPÉS SZABÁLYOZÁSA

 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
1.2. Az Egyetem 1078 Budapest, István u. 2. szám alatt lévő Campusának területére a belépés kizárólag az István utcai kapun keresztül lehetséges. A Bethlen Gábor utcai porta, illetve Dembinszky utcai kapu a visszavonásig zárva van, azokat csak meghatározott esetben, előzetes engedély alapján nyitja a biztonsági szolgálat. Az Egyetem területére a korábbi megszokott rend szerint történik a beléptetés.
1.3. Szükség esetén további belépési korlátozások, illetve ellenőrzési pontok kerülnek meghatározásra, illetve kijelölésre.
1.4. Az Egyetem teljes területén, annak zárt tereiben és szabadtéri területein KÖTELEZŐ az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk (továbbiakban: maszk) használata. A Klinikai rendelést látogató Ügyfelek részére szintén kötelező a maszk használata. A figyelemfelhívó dekorációk kihelyezéséért, illetve a szabály betartásának ellenőrzéséért az Igazgató a felelős.
1.5. Az Állatorvostudományi Egyetem telephelyeit, épületeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit a 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az oktatók bármely hallgató esetében tüneteket észlelnek kötelesek jelenteni az Igazgató felé, hogy az NNK aktuális eljárásrendje alapján intézkedjen az orvosi vizsgálatról. Minden hallgató, illetve Munkatárs köteles értesíteni az Egyetemet, ha közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, illetve tudomással bír hallgató, vagy munkatárs esetében ilyen tényről.
1.6. Az Egyetem területére csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket (37,8 Celsius fok), melyet testhőmérséklet méréssel ellenőriz a biztonsági szolgálat.

 

2. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

2.1. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden munkatársa, hallgatója részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, a maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.
Köhögési etikett:
Amikor köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és orrát egy papírzsebkendővel. Azonnal dobja ki a használt papírzsebkendőt, majd alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal (vagy dörzsölje be alkoholos kézfertőtlenítővel). Amennyiben nincs önnél sem zsebkendő,
sem egyéb, amit a szája/orra elé tud tenni, akkor ne a kezébe, hanem inkább a felemelt könyökhajlatába tüsszentsen. A köhögési, tüsszentési etikett betartásával megvédhetjük a körülöttünk lévő embereket a cseppfertőzéssel terjedő kórokozóktól, így az új koronavírustól is.
2.2. Az Egyetem telephelyeinek bejáratánál és az oktató termek közvetlen közelében vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. Felelős: Igazgató.
2.3. A szociális helységekben virucid hatású szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. A textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. Felelős: az Igazgató ellenőrzése mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztály.
2.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól, a szabályos kézmosásról a szociális helyiségekben, mosdókban figyelemfelhívó, tájékoztató táblákat helyezünk ki. Felelős: Igazgató.
2.5. A vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében fontos a megfelelő fizikai távolságtartás betartása. Minden esetben legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. A távolságtartásra történő figyelem felhívásért, annak jelöléséért az Igazgató irányítása mellett a
Műszaki és Üzemeltetési Osztály felelős.
2.6. Az oktatási termek, illemhelyek takarítására, tisztaságára, megfelelő virucid hatású felületfertőtlenítőszereket és takarítószereket használunk. Az illemhelyek fertőtlenítő takarítását 2 óránként kell elvégezni és takarítási naplót kell vezetni, kihelyezni, amelyet minden következő nap reggelén összegyűjtve le kell adni az Informatikai és Biztonsági igazgatóságon. Az illemhelyeken a szappanadagolókban virucid hatású kézmosó szappant kell alkalmazni. A felsorolt helyiségek előtt, vagy közvetlen környezetében virucid hatású kézfertőtlenítőket kell kihelyezni. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kézfertőtlenítőszerek beszerzéséért folyamatos rendelkezésre állásáért, kihelyezéséért az Informatikai és Biztonsági Igazgatóság, a felületfertőtlenítőszerek biztosításáért az Igazgató irányítása mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztály a felelős.
2.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, kihelyezett automaták érintő gombjai, korlátok stb.) kell. A virucid fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítésükért az Igazgató irányítása mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztály a felelős.
2.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a
minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése, a munkatársak helyes beállításokra történő oktatása az Igazgató irányítása mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztály feladata.
2.9. Az Egyetem telephelyeire érkezők megfelelő tájékoztatásáért – a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti
korlátozásokról – az Igazgató felelős.
2.10. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jel azonosítása történik az Egyetem telephelyein akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges, amely a Rektor jogosultsága és felelőssége.
2.11. Az egészségügyi szempontból biztonságosabb környezet kialakításáért, az egészségügyi előírások értelmezéséért, a jogszabályok és egyéb normák megfelelő alkalmazása, illetve szükség esetén szakszerű gyors reakció, intézkedés érdekében infektológus szakértővel szolgáltatási szerződés kötése szükséges. Felelős: Igazgató.
2.12. Rektori döntés alapján az Egyetem könyvtára online működésre tér át, a Testnevelési Tanszék bezár, a sportterem, a kondicionálóterem bezár. A büfé és étterem csak elvitelre szolgáltat. A közösségi terek bezárásra kerülnek. Felelős: Igazgató

 

3. A TANÓRÁK LÁTOGATÁSA

 

3.1. A jelenléti tanórákat csak a Rektori utasításban szereplő tantárgyak (nagy manualitást igénylő gyakorlatok: Anatómia, Kémia, Patológia, Kisállatgyógyászat, Lógyógyászat, Haszonállatgyógyászat, Mobilklinika, Farmvizit, Állatorvosi szemészet) esetében lehet megtartani. Ezeket úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A tantermek kapacitás felmérését az Informatikai és Biztonsági Igazgatóság elvégezte. Azon gyakorlati órákat, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet, digitális formában, előre rögzítetten kerülnek közvetítésre.
3.2. A Tangazdaságban a Hetesi Gyakorlatok folytatódnak a járványügyi szabályok betartása mellett.
3.3. Az előadások kizárólag online módon, a tantermekből közvetítve tarthatók, mint a hagyományos kontakt órák esetében.
3.4. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket előnyben kell részesíteni. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.
3.5. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. Felelős: az Igazgató ellenőrzése mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztály

 

4. SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

 

4.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra a rendkívüli higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A maszk használata minden esetben kötelező.
4.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház¬higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósul meg.
4.3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A testhőmérés hallgatók esetében indokolt, a mérést a gyakorlatot tartó oktató végzi el.
4.4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A legalább 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
4.5. A gyakorlat után az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítsa le.
4.6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat valamennyi gyakorlóhelyen be kell tartani.
4.7. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani kell.

 

5. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE

 

5.1. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
5.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
5.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
5.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. Testhőmérés a hallgatók esetében indokolt.
5.5. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, a maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
5.6. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
5.7. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. laboratórium stb.) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni.
5.8. A beszámoló helyszínén biztosítani kell a természetes szellőztetés gyakori lehetőségét. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

 

6. A MAREK JÓZSEF OKTATÓKÖZPONT ÉS KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

6.1. A Marek József Oktatóközpont és Kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.
6.2. A kollégiumban elhelyezett hallgatók esetében a csoportosulás tilos!
6.3. A kollégiumban a hallgatók látogatót, vendéget nem fogadhatnak! Az üres hallgatói férőhelyen vendéget fogadni tilos!
6.4. A közösségi helyiségek bezárásra kerülnek. Ezek alól kivétel a szintenkénti főzőkonyha:
– egyszerre maximum két szobából származó maximum 4 fő tartózkodhat a szükséges ideig. Kivétel a földszint, Portával szembeni mosókonyha: itt a szükséges ruha ki- és bepakolási ideig maximum 1 fő hallgató tartózkodhat. A fenti konyhák fokozott takarítása és fertőtlenítése kötelező. A közösségi helyeknél szükséges virucid hatású kézfertőtlenítő készülékeket helyezünk ki és azokat rendszeres utántöltjük. Felelős: Kollégiumi Igazgató A szobák takarítása a benne lakó kollégisták feladata, aminek az ellenőrzését a kollégiumi
igazgató és a gondnok szúrópróba-szerűen végzi.
6.5. A szobákban 3 fő kerül elhelyezésre. A szobák közötti átjárás tilos! A Kollégium teljes területén a maszk használata kötelező, ez alól a saját szobában való tartózkodás jelent kivételt.
6.6. A kollégium 1. emeletén a 112., 113., 114. szobák előtt a folyosó gipszkartonfallal leválasztásra kerül, amelybe zárható ajtó kerül beépítésre. Az így leválasztott 3 szoba izolációs helyiségként kerül csak használatba vételre. A kollégiumban történő esetleges koronavírussal fertőzött hallgatók elkülönítésére és az ilyenkor szükséges karantén biztosítására szolgál. Az izolációs  szobák üzemeltetése, illetve az itt elhelyezett hallgatók járványügyi szabályoknak megfelelő ellátásának megszervezése, biztosítása a kollégium igazgató és az Informatikai és Biztonsági Igazgató felelőssége.
6.7. A kollégiumban lakó hallgatók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a kollégium igazgatójának. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
6.8. Kollégiumban felmerülő fertőzésgyanú esetén az érvényes riasztási protokoll szerint kell eljárni, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

 

7. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA

 

7.1. A Testnevelési Tanszék és annak termei bezártak. Az Egyetem területén nem végezhető szervezett sporttevékenység.

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

8.1. Amennyiben egy hallgatónál, oktatónál, vagy egyéb munkatársnál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a foglakozásegészségügyi orvost és az Igazgatót, akik az érvényes eljárásrend szerint döntenek a további teendőkről.
8.2. A beteg személy felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
8.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi intézmény értesítésre kerüljön. Amennyiben fennáll a gyanú az ő kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
8.4. A betegségen átesett hallgató, oktató vagy egyéb munkatárs az egyetemre – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az Egyetem egységesen elfogad, azt saját hatáskörben egyetlen szervezeti egység vezető sem bírálhatja
felül.
8.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő oktató vagy egyéb munkatárs az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ

 

9.1. Nyomatékosan kérjük a Hallgatókat, a Munkatársakat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak.
9.2. Az új koronavírus vonatkozásában a tervben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
9.3. További információk a COVID 19 INFO aloldalunkon ( https://univet.hu/hu/koronavirus/ ) illetve a [E-mail megjelenítése] címen érhetőek el.

 

1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új
típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán
ilyen tüneteket:

• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a
vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:

• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 

Intézkedési terv dokumentum letöltése