Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről a 2021/2022 tanévben

Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről a 2021/2022 tanévben

 

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022. TANÉVBEN AZ EGYETEM TELEPHELYEIN A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Az intézkedési terv célja a 2021. február 8-tól hatályos, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Állatorvostudományi Egyetem munkatársainak, hallgatóinak védelme és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében, lefektesse a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezését, a vírus Egyetemünkön történő megjelenésének kizárása érdekében.

A koronavírus-járvány elleni védekezés hatályos szabályait a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és az 598/2021.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendeletek) tartalmazza.

Az eddigi sikeres járvány elleni védekezés eredményeként – a járványhelyzet alakulására tekintettel, jelenlegi ismereteink szerint – az Egyetem vezetésnek célja, hogy a 2021/2022. tanévben az oktatást ismét normál munkarendben, jelenléti oktatás keretében kezdhessük meg az Egyetemen.

A járvány elleni védekezésben a járványügyi védelmi intézkedések egyik kiemelkedő eleme a sikeres magyar oltási program. Egyetemünk ösztönözni a hallgatóinkat, oktatóinkat és munkatársainkat egyaránt, hogy felvegyék a koronavírus elleni védőoltást, hozzájárulva általában véve a járvány leküzdéséhez, a biztonságos oktatási, valamint lakhatási környezet megteremtéséhez Egyetemünkön, illetve a Kollégiumunkban.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, esetleges módosítására a veszélyhelyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az Egyetem munkatársai, hallgatói tájékoztatást kapnak. A protokoll térbeli hatálya kiterjed az Egyetem összes működési és képzési helyére, valamint az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre. A protokoll elrendeléséről és bevezetéséről a Rektor köteles gondoskodni, a megvalósítás ellenőrzése a Biztonságszervezési Osztályvezető, az alkalmazásuk a Szervezeti Egységek Vezetőinek a feladata.

1. AZ EGYETEM LÁTOGATÁSA, BELÉPÉS SZABÁLYOZÁSA

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
1.2. 2021. november 8-tól az Egyetem 1078 Budapest, István u. 2. szám alatt lévő Campusának területére a belépés kizárólag az István utcai kapun keresztül lehetséges. A Bethlen Gábor utcai porta, illetve Dembinszky utcai kapu a visszavonásig zárva van, azokat csak meghatározott esetben, előzetes engedély alapján nyitja a biztonsági szolgálat. Az Egyetem területére a korábbi megszokott rend szerint történik a beléptetés.
1.3. 2021. november 8-tól visszavonásig az Állatorvostudományi Egyetem telephelyeire függetlenül a belépés céljától kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, a koronavírus elleni védettségét igazolni tudó vagy 5 napnál nem régebbi COVID19 PCR negatív teszttel rendelkező személy léphet be. A koronavírus elleni védettséget, illetve a negatív tesztet a belépéskor a Biztonsági Szolgálat
ellenőrzi.
1.4. 2021. november 8-tól visszavonásig az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi telephelyén a zárt terekben, az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező!
1.5. Szükség esetén további belépési korlátozások, illetve ellenőrzési pontok kerülnek meghatározásra, illetve kijelölésre.
1.6. A megbetegedés jellemző tüneteit a 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az oktatók bármely hallgató esetében tüneteket észlelnek kötelesek jelenteni a Biztonságszervezési Osztályvezető felé, a [E-mail megjelenítése] e-mail címen, hogy az NNK aktuális eljárásrendje
alapján intézkedjen az orvosi vizsgálatról. Minden hallgató, illetve Munkatárs köteles értesíteni az Egyetem Biztonságszervezési Osztályát, ha közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, illetve tudomással bír hallgató, vagy munkatárs esetében ilyen tényről a [E-mail megjelenítése] e-mail címen. Az Egyetem területére belépéskor a biztonsági szolgálat szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a testhőmérsékletet.

2. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden munkatársa, hallgatója részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, a maszk használatára
vonatkozó szabályok betartását.
Köhögési etikett:
Amikor köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és orrát egy papírzsebkendővel. Azonnal dobja ki a használt papírzsebkendőt, majd alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal (vagy dörzsölje be alkoholos kézfertőtlenítővel). Amennyiben nincs önnél sem zsebkendő, sem egyéb, amit a szája/orra elé tud tenni, akkor ne a kezébe, hanem inkább a felemelt könyökhajlatába tüsszentsen. A köhögési, tüsszentési etikett betartásával megvédhetjük a körülöttünk lévő embereket a cseppfertőzéssel terjedő kórokozóktól, így az új koronavírustól is.
2.2. Az Egyetem telephelyeinek bejáratánál és az oktató termek közvetlen közelében vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. Felelős: Biztonságszervezési Osztályvezető.
2.3. A szociális helységekben virucid hatású szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. A textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. Felelős: A Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető.
2.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól, a szabályos kézmosásról a szociális helyiségekben, mosdókban figyelemfelhívó, tájékoztató táblákat helyezünk ki. Felelős: Biztonságszervezési Osztályvezető.
2.5. Tanévkezdés előtt és legalább 3 havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni. Az oktatási termek, illemhelyek takarítására, tisztaságára, megfelelő virucid hatású felület-fertőtlenítőszereket és takarítószereket használunk. Az illemhelyek fertőtlenítő takarítását 2 óránként kell elvégezni és takarítási naplót kell vezetni, kihelyezni, amelyet minden következő nap reggelén összegyűjtve le kell adni a Biztonságszervezési Osztályon. Az illemhelyeken a szappanadagolókban virucid hatású kézmosó szappant kell alkalmazni. A felsorolt helyiségek előtt, vagy közvetlen környezetében virucid hatású kézfertőtlenítőket kell kihelyezni. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kézfertőtlenítőszerek beszerzéséért folyamatos rendelkezésre állásáért, kihelyezéséért a Biztonságszervezési Osztály, a felületfertőtlenítőszerek biztosításáért a Biztonságszervezési Osztályvezető iránymutatása mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető a felelős.
2.6. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, kihelyezett automaták érintő gombjai, korlátok stb.) kell. A virucid fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítésükért a Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető a felelős.
2.7. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a
minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása,
ellenőrzése, a munkatársak helyes beállításokra történő oktatása a Műszaki és Üzemeltetési Osztály feladata.
2.8. Az Egyetem telephelyeire érkezők megfelelő tájékoztatásáért – a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról – a Biztonságszervezési Osztályvezető felelős.
2.9. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jel azonosítása történik az Egyetem telephelyein akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges, amely a Rektor jogosultsága és felelőssége.
2.10. Az egészségügyi szempontból biztonságosabb környezet kialakításáért, az egészségügyi előírások értelmezéséért, a jogszabályok és egyéb normák megfelelő alkalmazása, illetve szükség esetén szakszerű gyors reakció, intézkedés érdekében infektológus szakértővel szolgáltatási szerződés kötése szükséges. Felelős: Biztonságszervezési Osztályvezető.

3. A TANÓRÁK LÁTOGATÁSA

3.1. A jelenléti tanórákat csak a koronavírus elleni védettség igazolásával vagy 5 napnál nem régebbi COVID19 PCR negatív teszt birtokában lehet látogatni, amelyet ellenőrzés során kötelező bemutatni. A védettség és a COVID 19 tesztek ellenőrzésére a Biztonsági Szolgálat jogosult.
3.2. Oktatás közben az előadónak, gyakorlatvezetőnek nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, gyakorlaton, vizsgán való részvétele megtagadható.
3.3. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell előnyben részesíteni.
3.4. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. Felelős: A Biztonságszervezési Osztályvezető iránymutatása mellett a mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető.

4. SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

4.1. A gyakorlati órákat csak a koronavírus elleni védettség igazolásával vagy 5 napnál nem régebbi COVID19 PCR negatív teszt birtokában lehet látogatni, amelyet ellenőrzés során kötelező bemutatni. A védettség és a COVID 19 tesztek ellenőrzésére a Biztonsági Szolgálat
jogosult.
4.2. Oktatás közben a gyakorlatvezetőnek nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, gyakorlaton, vizsgán való részvétele megtagadható.
4.3. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. Felelős: A Biztonságszervezési Osztályvezető.

5. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE

5.1. A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
5.2. Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
5.3. Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
5.4. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató csak a koronavírus elleni védettségét igazoló vagy 5 napnál nem régebbi COVID19 PCR negatív teszt birtokában lévő hallgató, illetve oktató vehet részt. A védettség és a COVID 19 tesztek ellenőrzésére a Biztonsági Szolgálat jogosult.
5.5. A számonkérésen a vizsgáztató, beszámoltató oktatónak nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, vizsgán való részvétele megtagadható.
5.6. A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
5.7. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. laboratórium stb.) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni.
5.8. A beszámoló helyszínén biztosítani kell a természetes szellőztetés gyakori lehetőségét. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

6. A MAREK JÓZSEF OKTATÓKÖZPONT ÉS KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1. A Marek József Oktatóközpont és Kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző, a koronavírus elleni védettségét igazoló személy tartózkodhat, a védettségét ellenőrzés során minden belépni szándékozó köteles igazolni! A védettség ellenőrzésére a Biztonsági Szolgálat jogosult.
6.2. A kollégiumban rendezvények, összejövetelek kizárólag a Rektor engedélyével tarthatók!
6.3. A kollégiumban a hallgatók kizárólag a koronavírus elleni védettségét igazoló látogatót, vendéget fogadhatnak! A látogató és vendég a kollégiumban 20:00 óráig tartózkodhat.
6.4. Az emeleteken lévő főzőkonyhák fokozott takarítása és fertőtlenítése kötelező.
6.5. A közösségi helyeknél szükséges virucid hatású kézfertőtlenítő készülékeket helyezünk ki és azokat rendszeres utántöltjük. Felelős: Kollégium Igazgató.
6.6. A szobák takarítása a benne lakó kollégisták feladata, aminek az ellenőrzését a Kollégium Igazgató és a Gondnok szúrópróba-szerűen végzi.
6.7. A kollégium 1. emeletén a 112., 113., 114. szobák előtt a folyosó gipszkartonfallal leválasztásra került, amelybe zárható ajtó került beépítésre. Az így leválasztott 3 szoba csak izolációs helyiségként használható. A kollégiumban történő esetleges koronavírussal fertőzött hallgatók elkülönítésére és az ilyenkor szükséges karantén biztosítására szolgál. Az izolációs szobák üzemeltetése, illetve az itt elhelyezett hallgatók járványügyi szabályoknak megfelelő ellátásának megszervezése, biztosítása a Kollégium Igazgató és a Biztonságszervezési Osztályvezető felelőssége.
6.8. A kollégiumban lakó hallgatók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a Kollégium Igazgatójának. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
6.9. Kollégiumban felmerülő fertőzésgyanú esetén az érvényes riasztási protokoll szerint kell eljárni, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

7. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA

7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző, koronavírus elleni védettségét igazoló személy vehet részt, a védettségét ellenőrzés során minden belépni szándékozó köteles igazolni! A védettség ellenőrzésére a Biztonsági Szolgálat jogosult.
7.2. A külső partnerek foglalkozásaira is a fenti szabályok vonatkoznak.
7.3. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket.
7.4. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
7.5. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.
7.6. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek, higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

8. RENDEZVÉNYEKRE VONTKOZÓ SZABÁLYOK

8.1. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedéseket a Kormányrendeletben rögzített szabályoknak megfelelően szükséges alkalmazni a felsőoktatási intézményekben is.
8.2. A sportrendezvényen, valamint a jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
8.3. A zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat; tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.
8.4. Amennyiben a felsőoktatási intézmény sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő, egyéb rendezvényét szabadtéren tartják, és azon (az ott foglalkoztatottakon kívül) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
8.5. Ötszáz fő, vagy ennél több személy jelenléte esetén a szabadtéren tartott rendezvényen kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
8.6. Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, azon (az ott foglalkoztatottakon kívül) kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.
8.7. Azon rendezvények esetében, amelyeken kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt, a rendezvény szervezője (valamint a rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja) köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben meghatározott módon nem igazolja.
8.8. A védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.
8.9. Az Egyetem valamennyi telephelyén rendezvény (szervezeti egységek rendezvényei, HÖK, rendezvények és külső szervezésű) csak a Rektor előzetes engedélye alapján, a mindenkori érvényes járványügyi szabályok betartása mellett!

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

9.1. Amennyiben egy hallgatónál, oktatónál, vagy egyéb munkatársnál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a foglakozásegészségügyi orvost és a Biztonságszervezési Osztályvezetőt, akik az érvényes eljárásrend szerint döntenek a további teendőkről.
9.2. A beteg személy felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
9.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi intézmény értesítésre kerüljön. Amennyiben fennáll a gyanú az ő kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
9.4. A betegségen átesett hallgató, oktató vagy egyéb munkatárs az egyetemre – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az Egyetem egységesen elfogad, azt saját hatáskörben egyetlen szervezeti egység vezető sem bírálhatja felül.
9.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő oktató vagy egyéb munkatárs az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

10. KOMMUNIKÁCIÓ

10.1. Nyomatékosan kérjük a Hallgatókat, a Munkatársakat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak.
10.2. Az új koronavírus vonatkozásában a tervben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
10.3. További információk a COVID 19 INFO aloldalunkon ( https://univet.hu/hu/koronavirus/ )
címen érhetőek el., illetve kérdés esetén a [E-mail megjelenítése] e-mail címen tájékozódhat.

 

Budapest, 2021. november 2.

Dr. Sótonyi Péter
rektor

Letöltés