Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Hírek Intézkedési terv: A 2021/2022. tanév második félévében az egyetem telephelyein a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eljárásrendről

Intézkedési terv: A 2021/2022. tanév második félévében az egyetem telephelyein a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eljárásrendről

Az intézkedési terv célja a 2021. február 8-tól hatályos, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Állatorvostudományi Egyetem munkatársainak, hallgatóinak védelme és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében, lefektesse a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezését, a vírus Egyetemünkön történő megjelenésének kizárása érdekében.

A koronavírus-járvány elleni védekezés hatályos szabályait a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és az 598/2021.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendeletek) tartalmazza.

Az eddigi sikeres járvány elleni védekezés eredményeként – a járványhelyzet alakulására tekintettel, jelenlegi ismereteink szerint – az Egyetem vezetésének célja, hogy a 2021/2022. tanév második félévében az oktatást továbbra is normál munkarendben, jelenléti oktatás keretében folytathassuk az Egyetemen.

A járvány elleni védekezésben a járványügyi védelmi intézkedések egyik kiemelkedő eleme a sikeres magyar oltási program. Egyetemünk ösztönözni a hallgatóinkat, oktatóinkat és munkatársainkat egyaránt, hogy felvegyék a koronavírus elleni védőoltást, hozzájárulva általában véve a járvány leküzdéséhez, a biztonságos oktatási, valamint lakhatási környezet megteremtéséhez Egyetemünkön, illetve a Kollégiumunkban.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, esetleges módosítására a veszélyhelyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az Egyetem munkatársai, hallgatói tájékoztatást kapnak. A protokoll térbeli hatálya kiterjed az Egyetem összes működési és képzési helyére, valamint az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre.

A protokoll elrendeléséről és bevezetéséről a Rektor köteles gondoskodni, a megvalósítás ellenőrzése a Biztonságszervezési Osztályvezető, az alkalmazásuk a Szervezeti Egységek Vezetőinek a feladata.

 

AZ EGYETEM LÁTOGATÁSA, BELÉPÉS SZABÁLYOZÁSA

 

 • Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
 • november 8-tól az Egyetem 1078 Budapest, István u. 2. szám alatt lévő Campusának területére a belépés kizárólag az István utcai kapun keresztül lehetséges. A Bethlen Gábor utcai porta, illetve Dembinszky utcai kapu a visszavonásig zárva van, azokat csak meghatározott esetben, előzetes engedély alapján nyitja a biztonsági szolgálat. Az Egyetem területére a korábbi megszokott rend szerint történik a beléptetés.
 • február 1-től visszavonásig az Állatorvostudományi Egyetem telephelyeire, függetlenül a belépés céljától kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, a koronavírus elleni egy dózisú védőoltással oltott vagy a kétdózisú oltás mind a kettő dózisát felvett vagy védőoltások hiányában 5 napnál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszttel rendelkező személy léphet be, amelyek igazolását ellenőrzés során kötelező bemutatni.

Az ellenőrzésre a Biztonsági Szolgálat jogosult.

 • november 8-tól visszavonásig az Állatorvostudományi Egyetem valamennyi telephelyén a zárt terekben, az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező!
 • Szükség esetén további belépési korlátozások, illetve ellenőrzési pontok kerülnek meghatározásra, illetve kijelölésre.
 • A megbetegedés jellemző tüneteit a számú melléklet tartalmazza. Amennyiben az oktatók bármely hallgató esetében tüneteket észlelnek kötelesek jelenteni a Biztonságszervezési Osztályvezető felé, a [E-mail megjelenítése] e-mail címen, hogy az NNK aktuális eljárásrendje alapján intézkedjen az orvosi vizsgálatról.

Minden hallgató, illetve Munkatárs köteles értesíteni az Egyetem Biztonságszervezési Osztályát, ha közvetlen környezetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, illetve tudomással bír hallgató, vagy munkatárs esetében ilyen tényről a [E-mail megjelenítése] e-mail címen. Az Egyetem területére belépéskor a biztonsági szolgálat szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a testhőmérsékletet.

 

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 • A személyi higiéné betartása az Egyetem minden munkatársa, hallgatója részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, a maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.
 • Köhögési etikett:

Amikor köhög vagy tüsszent, takarja el a száját és orrát egy papírzsebkendővel. Azonnal dobja ki a használt papírzsebkendőt, majd alaposan mossa meg kezét vízzel és szappannal (vagy dörzsölje be alkoholos kézfertőtlenítővel). Amennyiben nincs önnél sem zsebkendő, sem egyéb, amit a szája/orra elé tud tenni, akkor ne a kezébe, hanem inkább a felemelt könyökhajlatába tüsszentsen. A köhögési, tüsszentési etikett betartásával megvédhetjük a körülöttünk lévő embereket a cseppfertőzéssel terjedő kórokozóktól, így az új koronavírustól is.

 • Az Egyetem telephelyeinek bejáratánál és az oktató termek közvetlen közelében vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. Felelős: Biztonságszervezési Osztályvezető.
 • A szociális helységekben virucid hatású szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. A textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. Felelős: A Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól, a szabályos kézmosásról a szociális helyiségekben, mosdókban figyelemfelhívó, tájékoztató táblákat helyezünk ki. Felelős: Biztonságszervezési Osztályvezető.
 • Tanévkezdés előtt és legalább 3 havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell elvégezni. Az oktatási termek, illemhelyek takarítására, tisztaságára, megfelelő virucid hatású felület-fertőtlenítőszereket és takarítószereket használunk. Az illemhelyek fertőtlenítő takarítását 2 óránként kell elvégezni és takarítási naplót kell vezetni, kihelyezni, amelyet minden következő nap reggelén összegyűjtve le kell adni a Biztonságszervezési Osztályon. Az illemhelyeken a szappanadagolókban virucid hatású kézmosó szappant kell alkalmazni. A felsorolt helyiségek előtt, vagy közvetlen környezetében virucid hatású kézfertőtlenítőket kell kihelyezni. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kézfertőtlenítőszerek beszerzéséért folyamatos rendelkezésre állásáért, kihelyezéséért a Biztonságszervezési Osztály, a felületfertőtlenítőszerek biztosításáért a Biztonságszervezési Osztályvezető iránymutatása mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető a felelős.
 • A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább két óránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, kihelyezett automaták érintő gombjai, korlátok stb.) kell. A virucid fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítésükért a Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető a felelős.
 • Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése, a munkatársak helyes beállításokra történő oktatása a Műszaki és Üzemeltetési Osztály feladata.
 • Az Egyetem telephelyeire érkezők megfelelő tájékoztatásáért – a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti korlátozásokról – a Biztonságszervezési Osztályvezető felelős.
 • Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jel azonosítása történik az Egyetem telephelyein akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges, amely a Rektor jogosultsága és felelőssége.
 • Az egészségügyi szempontból biztonságosabb környezet kialakításáért, az egészségügyi előírások értelmezéséért, a jogszabályok és egyéb normák megfelelő alkalmazása, illetve szükség esetén szakszerű gyors reakció, intézkedés érdekében infektológus szakértővel szolgáltatási szerződés kötése szükséges. Felelős: Biztonságszervezési Osztályvezető.

 

A TANÓRÁK LÁTOGATÁSA

 

 • A jelenléti tanórákat csak koronavírus elleni egy dózisú védőoltással vagy a kétdózisú oltás mind a kettő dózisának felvételével vagy védőoltások hiányában 5 napnál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszt birtokában lehet látogatni, amelyek igazolását ellenőrzés során kötelező bemutatni. Az ellenőrzésre a Biztonsági Szolgálat jogosult.
 • Oktatás közben az előadónak, gyakorlatvezetőnek nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, gyakorlaton, vizsgán való részvétele megtagadható.
 • A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell előnyben részesíteni.
 • Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. Felelős: A Biztonságszervezési Osztályvezető iránymutatása mellett a mellett a Műszaki és Üzemeltetési Osztályvezető.

 

SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA

 

 • A gyakorlati órákat csak koronavírus elleni egy dózisú védőoltással vagy a kétdózisú oltás mind a kettő dózisának felvételével vagy védőoltások hiányában 5 napnál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszt birtokában lehet látogatni, amelyek igazolását ellenőrzés során kötelező bemutatni. Az ellenőrzésre a Biztonsági Szolgálat jogosult.
 • Oktatás közben a gyakorlatvezetőnek nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, gyakorlaton, vizsgán való részvétele megtagadható.
 • A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. Felelős: A Biztonságszervezési Osztályvezető.

 

A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE

 

 • A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
 • Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
 • Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
 • A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató csak koronavírus elleni egy dózisú védőoltással oltott vagy a kétdózisú oltás mind a kettő dózisát felvett vagy védőoltások hiányában 5 napnál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszt birtokában lévő hallgató, illetve oktató vehet részt. A feltételek betartásának ellenőrzésére a Biztonsági Szolgálat jogosult.
 • A számonkérésen a vizsgáztató, beszámoltató oktatónak nem kell maszkot viselnie. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, vizsgán való részvétele megtagadható.
 • A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
 • Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. laboratórium stb.) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni.
 • A beszámoló helyszínén biztosítani kell a természetes szellőztetés gyakori lehetőségét. A beszámolás előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.).

 

A MAREK JÓZSEF OKTATÓKÖZPONT ÉS KOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 • A Marek József Oktatóközpont és Kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedési tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző, a koronavírus elleni egy dózisú védőoltással oltott vagy a kétdózisú oltás mind a kettő dózisát felvett vagy védőoltások hiányában 5 napnál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszt birtokában lévő személy tartózkodhat, amelyek igazolását ellenőrzés során minden belépni szándékozó köteles bemutatni! Az ellenőrzésre a Biztonsági Szolgálat jogosult.
 • A kollégiumban rendezvények, összejövetelek kizárólag a Rektor engedélyével tarthatók!
 • A kollégiumban a hallgatók kizárólag a 6.1. pontban megahatározott feltételek valamelyikét igazoló látogatót, vendéget fogadhatnak! A látogató és vendég a kollégiumban 20:00 óráig tartózkodhat.
 • Az emeleteken lévő főzőkonyhák fokozott takarítása és fertőtlenítése kötelező.
 • A közösségi helyeknél szükséges virucid hatású kézfertőtlenítő készülékeket helyezünk ki és azokat rendszeres utántöltjük. Felelős: Kollégium Igazgató.
 • A szobák takarítása a benne lakó kollégisták feladata, aminek az ellenőrzését a Kollégium Igazgató és a Gondnok szúrópróba-szerűen végzi.
 • A kollégium 1. emeletén a 112., 113., 114. szobák előtt a folyosó gipszkartonfallal leválasztásra került, amelybe zárható ajtó került beépítésre. Az így leválasztott 3 szoba csak izolációs helyiségként használható. A kollégiumban történő esetleges koronavírussal fertőzött hallgatók elkülönítésére és az ilyenkor szükséges karantén biztosítására szolgál. Az izolációs szobák üzemeltetése, illetve az itt elhelyezett hallgatók járványügyi szabályoknak megfelelő ellátásának megszervezése, biztosítása a Kollégium Igazgató és a Biztonságszervezési Osztályvezető felelőssége.
 • A kollégiumban lakó hallgatók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a Kollégium Igazgatójának.

A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.

 • Kollégiumban felmerülő fertőzésgyanú esetén az érvényes riasztási protokoll szerint kell eljárni, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA

 

 • Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző, koronavírus elleni egy dózisú védőoltással oltott vagy a kétdózisú oltás mind a kettő dózisát felvett vagy védőoltások hiányában 5 napnál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszt birtokában lévő személy vehet részt, amelyek igazolását ellenőrzés során minden belépni szándékozó köteles bemutatni! Az ellenőrzésre a Biztonsági Szolgálat jogosult.
 • A külső partnerek foglalkozásaira is a fenti szabályok vonatkoznak.
 • A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket.
 • A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
 • A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.
 • A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek, higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

 

RENDEZVÉNYEKRE VONTKOZÓ SZABÁLYOK

 

 • A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedéseket a Kormányrendeletben rögzített szabályoknak megfelelően szükséges alkalmazni a felsőoktatási intézményekben is.
 • Az Egyetem valamennyi telephelyén rendezvény (szervezeti egységek rendezvényei, HÖK rendezvények és külső szervezésű) csak a Rektor előzetes engedélye alapján, a mindenkori érvényes járványügyi szabályok betartása mellett tarható!

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

 • Amennyiben egy hallgatónál, oktatónál, vagy egyéb munkatársnál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a foglakozásegészségügyi orvost és a Biztonságszervezési Osztályvezetőt, akik az érvényes eljárásrend szerint döntenek a további teendőkről.
 • A beteg személy felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi intézmény értesítésre kerüljön. Amennyiben fennáll a gyanú az ő kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A betegségen átesett hallgató, oktató vagy egyéb munkatárs az egyetemre – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az Egyetem egységesen elfogad, azt saját hatáskörben egyetlen szervezeti egység vezető sem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő oktató vagy egyéb munkatárs az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

 • Nyomatékosan kérjük a Hallgatókat, a Munkatársakat, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak.
 • Az új koronavírus vonatkozásában a tervben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
 • További információk a COVID 19 INFO aloldalunkon ( https://univet.hu/hu/koronavirus/ ) címen érhetőek el., illetve kérdés esetén a [E-mail megjelenítése] e-mail címen tájékozódhat.

 

Budapest, 2022. február 1.

 

Dr. Sótonyi Péter

                                                                                                                    rektor

 

1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

2. számú melléklet

A védettségi igazolvány használatával kapcsolatos szabályok a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján

 1. Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.
 2. Ha a Kormányrendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.
 3. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.
 4. A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.
 5. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár, vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-ei (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja védettségét.
 6. Koronavírus ellen védett személy továbbá a Kormányrendelet alkalmazásában, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, valamint koronavírus elleni védettségét a részére kiállított védettségi igazolás bemutatásával igazolja.
 7. A koronavírus elleni védettség igazolása során – az 5. és a 6. pontban leírt esetben – az érintett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, illetve útiokmánya bemutatására külön is felhívható.