Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Génsebészet

2021/2022. tanév tavaszi félév

Tantárgy típusa, kreditérték: B, 2 kredit

Időpont: szerda, 17:15-19:00

Helyszín: Kémia (Urbányi) elóadó

Vizsga: írásbeli

 

Az előadások témái:

Dátum Téma Előadó
Február 9. Bevezetés. A molekuláris biológia alapjainak ismétlő áttekintése. A rekombináns géntechnológia eszközei: vektorok, restrikciós endonukleázok, DNS-ligáz, reverz transzkriptáz. Dr. Mátis Gábor
Február 16. A rekombináns géntechnológia, a géntranszfer teljes folyamatának áttekintése Dr. Mátis Gábor
Február 23. A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei. A génexpresszió szabályozásának lehetőségei. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok Dr. Tráj Patrik
Március 2. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek: Western blot, ELISA. Dr. Mackei Máté
Március 9. Eukarióta sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában II. – elméleti alapok Dr. Mackei Máté
Március 17. Eukarióta sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában II. – gyakorlati kísérleti példák Dr. Papp-Sebők Csilla
Március 24. Az „omics” szemlélet és a genomika alapjai. Új generációs vizsgálati módszerek a molekuláris biológiában Dr. Papp Márton

További információ: [E-mail megjelenítése]