Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Génsebészet

2022/2023. tanév tavaszi félév

 

Tantárgy típusa, kreditérték: B, 2 kredit

Időpont: szerda, 17:15-18:45

Helyszín: Magyary-Kossa előadó

Vizsga: online, Unipoll

 

Az előadások témái:

 

Dátum Téma Előadó
Február 8. Bevezetés. A molekuláris biológia alapjainak ismétlő áttekintése. A rekombináns géntechnológia eszközei: vektorok, restrikciós endonukleázok, DNS-ligáz, reverz transzkriptáz. Dr. Papp-Sebők Csilla
Február 15. A rekombináns géntechnológia, a géntranszfer teljes folyamatának áttekintése Dr. Mátis Gábor
Február 22. A rekombináns géntechnológia alkalmazási területei. A génexpresszió szabályozásának lehetőségei. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok Dr. Mackei Máté
Március 1. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek: Western blot, ELISA. Dr. Mackei Máté
Március 8. Eukarióta sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában I.: elméleti alapok Dr. Márton Rege Anna
Március 15.* Eukarióta sejttenyészetek és alkalmazásuk a molekuláris biológiában II.: gyakorlati kísérletes példák Dr. Papp-Sebők Csilla
Március 22. Az „omics” szemlélet és a genomika alapjai. Új generációs vizsgálati módszerek a molekuláris biológiában Dr. Papp Márton
Március 29. Írásbeli vizsga (Unipoll)  

 

További információ: [E-mail megjelenítése]