Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Gál János

Név

Prof. Dr. Gál János Dipl. ECZM

Végzettség
állatorvosdoktor, vadgazda mérnök, halászati szakmérnök; az MTA doktora
Szervezeti egység
Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék
Beosztás: tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon
(1) 478 4100, 00-36-20-9963-513
Mellék
8232, 8927
Helyszín
Rottenbiller utcai épület, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék

Bemutatkozás

1972 június 13-án Hódmezővásárhelyen születtem. 1990-ben kezdtem meg tanulmányaimat az Állatorvostudományi Egyetemen, majd ezzel párhuzamosan a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán. Az állatorvos-doktori oklevél megszerzését követően vadgazda mérnöki, majd halászati szakmérnöki okleveleket szereztem. Az állatorvosi munkámat 1996-tól az Állatorvostudományi Egyetem Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszékén kezdtem meg, ahol patológiai-diagnosztikai munkám mellett egzotikusállatok patológiai vizsgálatát folytattam. Kardeván professzor, Vetési professzor és Dobos-Kovács doktor támogatásával és ösztönzésével 2006-ban PhD fokozatot szereztem, majd 2010-ben habilitáltam. A PhD munkámban jelentős erkölcsi és szellemi támogatást kaptam Prof. Dr. Faragó Sándor által vezetett vadgazdálkodási iskolától is, mint második alma materemtől.

2009-től a hazai és nemzetközi szintéren folytatott, egzotikus és vadon élő állatok patológiája terén végzett munkám elismeréseként az European College of Zoological Medicine teljes jogú tagjaként ismertek el.

1996-tól a mai napig az Állatorvostudományi Egyetem falai között dolgozom és oktatok, leszámítva a 2012-2013-as éveket, amikor Marokkóban, egy a Közel-keleti országok által is szponzorált vadrezervátum állategészségügyi csoportjának lettem a vezető állatorvosa. Innen haza térve az egyetem által kialakított és általam életre hívott Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszéket vezetem és fejlesztem. A tanszéken kialakításra került a Vadászati, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi, majd a Fővárosi Állat- és Növénykerttel közösen a kihelyezett Állatkerti Állat-egészségtani Osztály. Később Méhészeti és Méhegészségtani, majd Halászati és Halegészségtani Osztályok is megkezdték működésüket az általam vezetett tanszéken, ahol az osztályokat vezető kollegáimmal egy-egy tématerület szellemi műhelyét sikerült megteremteni. Több végzett PhD doktorandusz hallgatóm ma is a tanszéken folytatja tovább tudományos vagy klinikai betegellátási-szolgáltatói karrierjét.

Jelenleg is több szakállatorvosi kurzust vezetek, míg a graduális képzésben az egzotikusállatok egészségvédelmével kapcsolatos tantárgyak oktatásának a szervezésével is foglalkozom. 2018-tól részt veszek az University of United Arab Emirates hallgatóinak képzésében, amelynek keretében szervezem és oktatom (az arab hallgatók számára) az egzotikusállat- és sólyom egészségügyet. 2019-ben, az olaszországi Universitá di Padova egyetemen vendégprofesszori meghívása keretében oktattam. 2000-2007 között a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Vadgazdálkodási Intézetének további jogviszonyú egyetemi adjunktusaként részt vettem a soproni alma materem oktatási és kutatási munkájában. Előadásokat és gyakorlatokat tartottam a vadfajok anatómiája, vadegészségügy, halászat és halgazdálkodás témaköreiben.

Klinikai munkámban alapvetően a vadtartó (elsősorban fácán, fogoly és mezei nyúl), strucc és baromfi telepek állományaiban fellépő nem fertőző és fertőző betegségek diagnosztikájával és állomány-egészségtani szaktanácsadással foglalkozom. Emellett igazságügyi szakértőként (állategészségügy és zárttéri vadtartás szakterületeken) alapvetően kriminalisztikai jellegű esetek patológiai vizsgálatával foglalkozom.

Alapító tagja vagyok a Magyar Vad-és Állatkerti Állatorvosok Társaságának, 2009-2011 között részt vettem az European Freshwater Turtle Breeder’s Assotiation szervezet munkájában is, s 2015. óta tagja vagyok az European Society of Arachnology szervezetnek is. 2008-tól az MTA-köztestületi, míg 2010-től az MTA Erdészeti Bizottság, Vadgazdálkodási Albizottság tagjaként is tevékenykedem. 2010-2011 és 2014-2017 között, két ízben tagja voltam az OTKA Agrár-2 zsűri bizottságának. 2016-tól az Afrikai Sertéspestis Kockázatelemzési Munkacsoportban szakértői tagként veszek részt.

Eddigi munkám során 300 feletti szakmai közleményem, több hazai és nemzetközi szintéren megjelent szakkönyvem vagy könyvfejezetem született. Publikációs és oktatási tevékenységem az évek során számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Egyik hobbim az észak-afrikai régió és a Közel-Kelet arachno-faunisztikájának a kutatása, amelynek eredménye a témában több tudományos közlemény és egy a tudomány számára új pókfaj leírása lett.

  1. április 1.-vel megkaptam a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet és ugyanezen év szeptember 1.-től az Állatorvostudományi Egyetem kinevezett egyetemi tanáraként folytatom a tanszék építését az oktató, kutató és betegellátási munka szervezését és irányítását.

Főbb kutatási területek:

  • Állatorvosi kriminalisztikai és diagnosztikai patológia (hüllők, vadon élő állatok, tenyésztett vadfajok, állatkerti állatok, madarak)
  • Méhek fertőző betegségei
  • Észak-Afrika és a Közel-Kelet arachno-faunisztikája

Előrehaladás:

1996 Állatorvos-doktor
1999 Vadgazda mérnök
2000 Halászati szakmérnök
2006 PhD. fokozat – Vadgazdálkodás tudományok
2009 Egzotikusállat gyógyász szakállatorvos
2009 Baromfi egészségügyi szakállatorvos
2009 European Collage of Zoological Medicine – teljes jogú tagságot igazoló diploma
2010 Habilitáció
2021 Magyar Tudományos Akadémia doktora

Szakmai szervezeti tagság

Bizottság neve Idő Tisztség
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians 1997-től tag
Magyar Vad-és Állatkerti Állatorvosok Társasága 2004-től tag
Magyar Állatorvosi Kamara 2008-tól tag
European Freshwater Turtle Breeder’s Association 2009-2011 tag
European College of Zoological Medicine 2009-től tag
European Society of Arachnology 2015-től tag

 

Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma

Szakdolgozati témavezetői tevékenység Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar (magyar nyelven) SzIE Állatorvostudományi Kar (magyar nyelven) SzIE Állatorvostudomány Kar (angol nyelven)
Szakdolgozatok száma 9 21 14

 

TDK témavezetői tevékenység Magyar nyelven Angol nyelven
TDK témavezető 5 1

PhD-hallgatók

 PhD témavezetői tevékenység PhD fokozatott szerzett Folyamatban levő eljárás Megkezdett, majd átadott témavezetés
  50%-os vezetés 100%-os vezetés 50%-os vezetés 100%-os vezetés 50%-os vezetés
PhD témavezetések 3 0 1 1 1

 

Publikációs lista (Top10)

1. Gál J. – Mándoki M.: Adenoma of the cloacal scent gland in a California Kingsnake (Lampropeltis getulus californiae). Acta Vet. Hung. 2012. 60(4). 459-63.
2. Gál J. – Pilis T. – Adrián E. – Mándoki M.: Magyarországon eddig nem izolált Salmonella szerotípusok kimutatása Afrikából importált kalabár földi pitonban (Calabaria reinhardtii). Magy. Állatorv. Lapja. 2014. 136. 309-312.
3. Gál J. – Marosán M. – Zelanák V. – Mándoki M.: Az ún. nedves eljárású aluminiumgyártás melléktermékeként keletkező vörösiszap okozta, frisskeletű elváltozások juhban. Magy. Állatorv. Lapja. 2011. 133. 403-408.
4. Gál J. – Hornyák Á. – Mándoki M. – Bakonyi T. – Balka Gy. – Szeredi L. – Marosán M. – Ludányi T. – Forgách P. – Sós E. – Demeter Z. – Farkas SL.: Novel mastadenovirus infection and clinical disease in a pygmy marmoset (Callithrix [Cebuella] pygmaea). J. Vet. Microb. 2013. 167. 695-699.
5. Gál J. – Baska F. – Farkas Sz. – Mándoki M. – Szabó E.: Ikraretenció és következményes autointoxicatio buldog csigasügér (Lamprologus ocellatus) tenyészetben. Magy. Állatorv. Lapja. 2014. 136. 615-617.
6. Gál J. (szerk.): Egzotikus madarak egészségvédelme. MG Kereskedelmi és Szolg. Bt. Szombathely, 2006, pp. 1-163, 170-192
7. Gál J. – Marosán M. – Sós E. – Mándoki M.: Papagájbetegségek klinikopatológiai atlasza / Clinicopathology atlas of parrot diseases. Vet-Image Kft. Budapest, 2009, pp. 1-220
8. Gál J. –Szabó Gy. – Jakab Cs. – Géczy Cs. – Sátorhelyi T.: Mór teknős (Testudo graeca) mellékpajzsmirigyében kialakult adenocarcinoma metaplasiás laphámszigetek / Adenocarcinoma with squamous metaplasia in the parathyroid gland of a spur-tighed tortoise (Testudo graeca). Magy. Állatorv. Lapja. 2006. 128. (10) 632-637.
9. Gál J. – Mándoki M. – Sós E. – Kertész P. – Koroknai V. – Bányai K. – Farkas Sz.: Novel adenovirus detected in kowari (Dasyuroides byrnei) with pneumonia. ACTA Microbiol. Immun. Hung. 2017. 64:1, 81-90.
10. Gál J. – Marton S. – Ihász K. – Papp H. – Jakab F. – Malik Y.S. – Bányai K. – Farkas Sz.: Complete genome sequence of a genotype G23P[37] pheasant rotavirus strain identified in Hungary. Gen. Announ. 2016. 4:2. 19-16.