Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Halasy Katalin

Halasy Katalin

Név

Dr. Halasy Katalin

Végzettség
az MTA doktora, habilitált (Habil), kandidátus
Szervezeti egység
Anatómiai és Szövettani Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár
Telefon
(1) 478 4220
Mellék
8461
Fax
(1) 478 4224
Helyszín
E épület I. emelet 112.

 

Bemutatkozás

1969 – gimnáziumi érettségi, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger
1975 – egyetemi diploma, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, biológus szak (kutató) (No. 131-1975).
1979 – egyetemi diploma, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, biológia szak (lev.) (középiskolai tanár) (No. 264-1979).
1981-82: Posztgraduális Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam (International Training Course): MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet, Molekuláris Neurobiológia Csoport

Munkahelyek:
1975-1983: egyetemi tanársegéd a JATE Állattani Tanszékén
1984-1990: egyetemi adjunktus a JATE Állattani Tanszékén
1991- 1996: egyetemi docens, 1995-ig tanszékvezető-helyettes a JATE Állattani Tanszékén
1996 -2002: habilitált egyetemi docens ÁOTE Anatómiai és Szövettani Tanszékén, majd jogutódjánál: a Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszékén.
2001 -2007 tanszékvezető helyettes a fenti tanszéken
2003 – egyetemi tanár a fenti tanszéken

Egyetemi és tudományos fokozatok:
1979 – egyetemi doktori fokozat, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar (summa cum laude, No. 62-11/1979).
1989 – A biológia tudomány kandidátusa fokozat, MTA Budapest, (No. 12 946)
1996 – Habilitáció, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szeged (No.1/1997).
2001 – Az MTA Doktora fokozat, MTA, Budapest (No. 3.967)

Nyelvtudás:
1982 – Középfokú állami nyelvvizsga orosz nyelvből (021941/1982)
1989 – Felsőfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből (034450/1989)

Tevékenység

Tanulmányutak:
1985: European Science Foundation ösztöndíjával: Department of Anatomy and Embryology, University College, London, Anglia: Honorary research fellow. Kutatási téma: a madár és emlős bélidegrendszer myentericus plexusának kémiai neuroanatómiája. Időtartam: 3 hónap.

1986: Medical Research Council Anatomical Neuropharmacology Unit, Farmakológia Tanszék, Oxfordi Egyetem.: Research visitor. Kutatási téma: a macska kisagy glutamáterg rendszerének quantitatív immun-elektronmikroszkópos vizsgálata. Időtartam: 3 hónap.

1988: MRC Anatomical Neuropharmacology Unit, Farmakológia Tanszék, Oxfordi Egyetem: ?Research visitor?. Kutatási téma: a patkány hippocampalis formatio commissurális és asszociációs kapcsolatainak GABAerg komponensei. Időtartam: 4 hónap.

1990-91: A József Attila Tudományegyetem belföldi kutatási ösztöndíjával: MTA KOKI Morfológiai Osztály: Ösztöndíjas vendégkutató. Kutatási téma: a septohippocampalis és raphe-hippocampalis kapcsolatok célszelektivitásának felderítése. Időtartam: másfél év (cca. havi 1 hetes bontásban).

1991-92: MRC Anatomical Neuropharmacology Unit, Farmakológia Tanszék, Oxfordi Egyetem: ?Research visitor?. Kutatási téma: a hippocampalis GABAerg interneuronok kombinált elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata. Időtartam: 6 hónap.

1992-93: Wellcome Trust kutatói ösztöndíj: MRC Anatomical Neuropharmacology Unit, Farmakológia Tanszék, Oxfordi Egyetem.: Wellcome Research Fellow. Kutatási téma: a gátlás strukturális és molekuláris alapjai a hippocampalis formatioban. Időtartam: 1 év.

1994-96: Wellcome Trust ösztöndíjával: MRC Anatomical Neuropharmacology Unit, Farmakológia Tanszék, Oxfordi Egyetem: Wellcome Research Fellow. Kutatási téma: a gátlás strukturális és molekuláris alapjai a hippocampalis formatioban. Időtartam: évente 2×1 hónap.

1997 – 1999: Görög-magyar TÉT Kormányközi Együttműködés, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetem Állatorvosi Karának Anatómia Tanszékével: Research visitor. Kutatási téma: Sexualsteroidok hatása a nucleus interpeduncularis astroglia állományára. Időtartam: 2×2 hét.

1998-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2002-2003: Széchenyi István Ösztöndíj

2002: Royal Society-MTA kollaborációs támogatás a Leeds-i Egyetem School of Biomedical Sciences Department of Neurophysiology-nál: Research visitor. Kutatási téma: a septalis GABAerg interneuronok kombinált elektrofiziológiai és neuroanatómiai jellemzése, szerepük a helyi neuronális mikrokörökben. Időtartam: 1 hónap.

2002: Yale University Medical School Department of Obstetrics and Gynecology: Research visitor. Kutatási téma: fimbria-fornix lézió hatása
a vesicularis glutamat transzporterek expressziójára a hippocampalis formatioban. Időtartam: 1 hónap.

2005: Helsinki Egyetem, Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Sciences. Egy hetes tanulmányút, szemináriumi előadás.

2008: Kuopioi Egyetem, Nordic Centre of Excellence, Department of Neurology: Fundamentals of modern histology Egy hetes PhD kurzuson meghívott előadó.

2009: Szent-Györgyi Albert Díj

2010: Bécsi Egyetem Állatorvos Kar: látogatás, meghívott szemináriumi előadás

Egyetemi oktatási gyakorlat:
Összehasonlító állat- és emberszervezettan főkollégium előadásai és gyakorlatai:
I. évfolyamos biológus és biológia tanárszakos hallgatók számára, gyakorlatok 1975-1996, előadások 1981-1996,
I. éves zoológusok számára 1996 -2006
I. éves biológus hallgatójk számára 2006-folyamatosan,
a BME I. éves környezetvédelmi mérnök hallgatói számára 1999-ben
Sejtbiológia előadások és gyakorlatok
III. éves biológia levelező hallgatók számára, 1978-1980.
Mikrotechnika, speciálkollégium, 1979-1980.
Hisztotechnika és cytokémia, speciálkollégium, 1993-1996.
Hisztotechnika fakultáció: 2001-től folyamatosan
Modern