Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Kutszegi Gergely József

Kutszegi Gergely József

Név

Kutszegi Gergely József

Végzettség
biológus
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Telefon
(1) 478 4235
Mellék
(1) 478 4100 / 8695
Fax
(1) 478 4238
Helyszín
1/12.

 

Bemutatkozás

Tanulmányok

2010–2012 Ösztöndíjas PhD-hallgató, ELTE TTK Doktori Iskola, “Ökológia, Konzervációbiológia és Szisztematika” Doktori Program, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

2002–2008 Egyetemi hallgató, ELTE TTK biológus szak, Budapest.
Specializáció: Kísérletes növénybiológia szakirány, mikológia alszakirány,
Szakdolgozat címe: A Bankeraceae család (Basidiomycota) morfológiai jellemzése, magyarországi elterjedési adatai, rendszertana és határozókulcsa

1998–2002 Középiskolai tanuló, Óbudai Gimnázium, Budapest

 

Nyelvvizsga

2008: Angol középfok, B2 típus.

 

Szakmai díjak, elismerések

2005: OTDK Biológia szekciója, Módszertan, oktatástechnika, 1. helyezés

2004: Egyetemi Biológus TDK Növényökológia szekciója, 2. helyezés

2004: Egyetemi TDK Tantárgypedagógia és oktatástechnika szekciója, 3. helyezés

 

Nyilvános dokumentumok

Szakmai önéletrajz

 

Fogadóóra:

Hétfőnként 10-12h. között

Előzetes egyeztetés e-mailben: [E-mail megjelenítése]

Tevékenység

Tudományos közéleti tevékenység

2011– Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetségbónusz Programjának mentora
2007–2008 A Magyar Mikroszkópos Társaság tagja
2005– A Magyar Mikológiai Társaság tagja
2002–2003 Gombaszakellenőri vizsga, ELTE-BTCS és Magyar Mikológiai Társaság gombaismereti tanfolyama

 

Bírálói tevékenység

Biológusok TDK-dolgozatai, ELTE

Kutató Diákok Országos Szövetsége esszépályázatának dolgozatai

 

Folyóiratoknál:

Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Dendrobiology

Forest Ecology and Management

 

Oktatás

Növénytani gyakorlatok tartása (angolul és magyarul) állatorvostan- és biológushallgatók számára.

 

Kutatási terület

Az őrségi gazdasági erdők nagygombaközösségét (annak fajszámát és közösségszerkezetét) leginkább meghatározó környezeti változók kimutatása és közzététele (PhD, Őrs-erdő projekt, http://orserdo.okologia.mta.hu/). Az erdei nagygombák termőtestképzését meghatározó környezeti tényezők vizsgálata, valamint néhány nagygombafaj termőtesteinek térbeli megjelenését (mintázatát) alakító környezeti faktorok feltárása.

„A holtfa mennyisége és biodiverzitásban betöltött szerepe az Északi-középhegységben” című projekt (http://holtfa.okologia.mta.hu/node/9) terepi mintavételeinek lebonyolítása, koordinálása. Az Északi-középhegység gazdálkodással érintett erdőállományaiban jellemző holtfakészlet felmérése. A holt faanyagon fejlődő poroid és sztereoid taplók szubsztrátum- és fafaj-preferenciáinak meghatározása, közzététele. A taplóközösséget döntően formáló környezeti tényezők kimutatása; környezeti igényeik összehasonlítása különböző zonális erdőtársulásokban.

 

Válogatott publikációk

2016

Kutszegi G., Papp V. (2016): Erdőgazdálkodási javaslatok a nagygombák funkcionális és faji sokféleségének megőrzésére = Conservation of macrofungal biodiversity in managed forests: recommendations for management In Korda M. (szerk.): Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére: Tanulmánygyűjtemény, Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp 33–56.

2015

Kutszegi, G., Siller, I., Dima, B., Takács, K., Merényi, Zs., Varga, T., Turcsányi, G., Bidló, A., Ódor, P. (2015): Drivers of macrofungal species composition in temperate forests, West Hungary: functional groups compared. Fungal Ecology 17, 69–83.

2013

Siller, I., Kutszegi, G., Takács, K., Varga, T., Merényi, Zs., Turcsányi, G., Ódor, P., Dima, B. (2013): Sixty-one macrofungi species new to Hungary in Őrség National Park. Mycosphere 4 (5), 871–924.

 

Egyéb publikációk

Munkásság: MTMT (összes publikáció)