Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Kutszegi Gergely József

Kutszegi Gergely József

Név

Kutszegi Gergely József

Végzettség
okleveles biológus
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Telefon
(1) 478 4235; 06-1-478-4100
Mellék
8695
Helyszín
Rottenbiller utca 50. I. em. 12.

Bemutatkozás

2017 óta dolgozom az Állatorvostudományi Egyetem Növénytani Tanszékén mint kutató, tudományos segédmunkatárs. Az állatorvosképzés kereteiben magyarul és angolul állatorvosi növénytant oktatok. A biológus- (zoológus-) hallgatók számára növényrendszertant (gombarendszertant és -ökológiát, kladisztikát), valamint természet- és környezetvédelmet (erdőökológiát) tanítok. 2020 óta tartom az általam megújított gombaismeret (ehető és mérgező gombák) című fakultációt, melynek során nem csak elméleti fajismeretet, hanem gyakorlati, mikroszkópozási rutint is szerezhetnek mind az állatorvos és a biológus hallgatók. Részben ezen fakultáció, részben pedig az állatorvosi növénytan kurzus alkalmaival gombatoxikológiát oktatok, amit a Magyar Mikológiai Társaság és az Erdei Gombász Tanoda gombaszakellenőri képzésében is végzek. – Szabadidőmben erdőt járok, kerékpározom, gyűjtők, majd értékesítek és építkezem.

Főbb kutatási területek:

  • Magyarországon védett nagygombafajok élőhelyeinek felmérése az Őrségi Nemzeti Park és a Kőszegi-hegység területén.
  • Az őrségi gazdasági erdők nagygombaközösségét (annak fajszámát és közösségszerkezetét) leginkább meghatározó környezeti változók kimutatása és közzététele (PhD, Őrs-erdő projekt). Az erdei nagygombák termőtestképzését meghatározó környezeti tényezők vizsgálata, valamint nagygombafajok szubsztrátumpreferenciáit meghatározó és termőtesteinek térbeni megjelenését (mintázatát) alakító környezeti faktorok feltárása.
  • „A holtfa mennyisége és biodiverzitásban betöltött szerepe az Északi-középhegységben” című projekt kereteiben az Északi-középhegység gazdálkodással érintett erdőállományaiban jellemző holtfakészlet felmérése. A holt faanyagon fejlődő poroid és sztereoid taplók szubsztrátum- és fafaj-preferenciáinak meghatározása, közzététele. A taplóközösséget döntően formáló környezeti tényezők kimutatása; környezeti igényeik összehasonlítása különböző zonális erdőtársulásokban.

 

Előrehaladás

Munkahelyek Intézmény neve beosztás
2010–2012 ELTE TTK Doktori Iskola, “Ökológia, Konzervációbiológia és Szisztematika” Doktori Program, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék Ösztöndíjas PhD-hallgató
2002–2003 ELTE-BTCS és Magyar Mikológiai Társaság gombaismereti tanfolyam gombaszakellenőri vizsga
2002–2008 ELTE TTK biológus szak, Budapest.
Specializáció: Kísérletes növénybiológia szakirány, mikológia alszakirány
Egyetemi hallgató
1998–2002 Óbudai Gimnázium, Budapest Középiskolai tanuló

Szakmai szervezeti tagság

Bizottság neve Idő Tisztség
Erdei Gombász Tanoda 2021– oktató
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetségbónusz Programja 2011– mentor
Magyar Mikroszkópos Társaság 2007–2008 tag
Magyar Mikológiai Társaság 2005– tag, oktató

 

Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma

2

PhD-

  Szerző(k), cím, megjelenés helye dokumentum típusa: megjelenés éve IF: független idézők száma:
1. Kutszegi, G., Siller, I., Dima, B., Merényi, Zs., Varga, T., Takács, K., Turcsányi, G., Bidló, A., Ódor, P. Revealing hidden drivers of macrofungal species richness by analyzing fungal guilds in temperate forests, West Hungary. – Community Ecology 22, 13–28. folyóiratcikk 2021 1,185
2. Tinya, F., Kovács, B., Bidló, A., Dima, B., Király, I., Kutszegi, G., Lakatos, F., Mag, Zs., Márialigeti, S., Nascimbene, J., Samu, F., Siller, I., Szél, Gy., Ódor, P. (2021): Environmental drivers of forest biodiversity in temperate mixed forests – A multi-taxon approach. – Science of the Total Environment 795, 148720. folyóiratcikk 2021 7,963 4
3. Kutszegi, G. Wheels for genus identification and presenting diversity in kingdom Fungi. – Conservation Biology 34(3), 773–774. folyóiratcikk 2020 6,560
4. Kutszegi G., Papp V. Erdőgazdálkodási javaslatok a nagygombák funkcionális és faji sokféleségének megőrzésére. In Korda M. (szerk.): Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére: Tanulmánygyűjtemény, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp 33–56. könyvfejezet 2016
5. Kutszegi G., Siller I., Dima B., Ódor P. Nagygombák. In Ódor P. (szerk.): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben, MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, pp 36–40. könyvfejezet 2015
6. Kutszegi, G., Siller, I., Dima, B., Takács, K., Merényi, Zs., Varga, T., Turcsányi, G., Bidló, A., Ódor, P. Drivers of macrofungal species composition in temperate forests, West Hungary: functional groups compared. – Fungal Ecology 17: 69–83. folyóiratcikk 2015 2,992 41
7. Szűcs P., József J., Papp V. G., Kutszegi G. A veszélyeztetett Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. új adata a Bükk-hegységből. – Kitaibelia 20(2), 202–205. folyóiratcikk 2015 3
8. Siller, I., Kutszegi, G., Takács, K., Varga, T., Merényi, Zs., Turcsányi, G., Ódor, P., Dima, B. Sixty-one macrofungi species new to Hungary in Őrség National Park. – Mycosphere 4(5): 871–924. folyóiratcikk 2013 5
9. Kutszegi G., Dima B. A Bankeraceae család (Basidiomycota) irodalmi áttekintése és morfológiai jellemzése, a magyarországi fajok elterjedési adatai és határozókulcsa. – Mikológiai Közlemények, Clusiana 47(2): 149–180. folyóiratcikk 2008 6

Nyilvános dokumentumok

Szakmai önéletrajz

Fogadóóra:

Hétfőnként 10-12h. között

Előzetes egyeztetés e-mailben: [E-mail megjelenítése]