Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Marosán Miklós

Marosán Miklós

Név

Dr. habil. Marosán Miklós PhD

Végzettség
Ph.D., habilitált (Habil)
Szervezeti egység
Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék
Beosztás: osztályvezető, egyetemi docens, tanszékvezető helyettes
Telefon
(1) 478 4100
Mellék
8927
Helyszín
Rottenbiller utcai épület, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék

Bemutatkozás

1974-ben születtem Budapesten. 1999-ben szereztem vadgazda mérnök diplomát a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán, majd 2001-ben Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság és Élelmiszer-tudományi Karán agrármérnöki képesítést kaptam. 2007-ben Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Karán zoológus, majd 2014-ben a Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Karán takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök diplomát szereztem. Oktatói tevékenységemet 2002-ben kezdtem el a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, Állattani Tanszékén, mint tanszéki mérnök, majd egyetemi adjunktus. Ezt követően 2010-2011 között a Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi Intézetének egyetemi docense lettem. 2011-ben az Állatorvostudományi Egyetem jogelőd intézményében, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa lettem, majd 2014-től kezdve az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékén lettem oktató, ahol jelenleg is tanszékvezető helyettes, osztályvezető egyetemi docensként dolgozom. 2005-ben PhD fokozatot szereztem, 2010-ben habilitáltam, majd 2013-ban címzetes egyetemi tanári címet kaptam.

Oktatói tevékenységem mellett igazságügyi szakértőként (agrár-környezetgazdálkodás; zárttéri vadtartás; vadgazdálkodási tervezés; mezőgazdasági vadkár; mezőgazdasági termésbecslés; mezőgazdasági kár, mezőgazdasági kárbecslés; egyéni és társas vadászatok lebonyolítása; erdei vadkár, erdei vadkárok becslése; élővilág-védelem; állattenyésztés; takarmánygazdálkodás, keveréktakarmány-gyártás), illetve vadgazdálkodási és vadászati szakértőként (vadgazdálkodási tervezés, erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad gépjárművel való ütközéséből eredő károk, vadászati jog) is tevékenykedem.

Publikációs tevékenységem széleskörű együttműködésben több egyetemi (Széchenyi Egyetem, Mezőgazdaság és Élelmiszer-tudományi Kar, Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar; Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, Tsukuba University Japán), múzeumi (Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Embertani Tár) kutatóintézeti (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) kutatóhellyel, és vadászati egységekkel (vadásztársaságok, erdészeti és mezőgazdasági Zrt-k) folytatom. Eddig 126 tudományos, szakmai és ismeretterjesztő publikációm látott napvilágot.

Főbb kutatási területek:

  • Igazságügyi szakértés a vadászatban és a vadgazdálkodásban. Vadászati és vadgazdálkodási szakterület igazságügyi szakkérdéseinek vizsgálata, és ehhez kötődő szakmai protokollok kidolgozása a vadgazdálkodási gyakorlat, az igazságszolgáltatás és a jogalkotás számára.
  • Mezőgazdasági vadkárbecslés szakmai protokolljának kidolgozása.
  • Vad-gépjármű ütközések értékelésének szakmai kidolgozása.
  • Vadonélő állatok életkorbecslése és életkorra utaló morfológiai bélyegeinek összehasonlító vizsgálata (csonttani, anatómiai és szövettani módszerekkel).

Előrehaladás

1999 Vadgazda mérnök
2001 Agrármérnök
2005 PhD
2007 Zoológus
2010 Habilitáció
2013 Címzetes egyetemei tanár
2014 Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

 

Szakmai szervezeti tagság

Bizottság neve Idő Tisztség
Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya

1999-től

2010-2012

2010-2011

tag

választmányi tag, vezetőségi tag

titkár

Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály 2000-től tag
NYME-MÉK TDK Állattudományi Tudományos Műhely 2008-2010 tag
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2009-től tag
KRF-TVK Tudományos Bizottságának 2010-2011 tag
Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet Természetvédelmi Bizottság 2012-től

 

tag

Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet Etikai Bizottság 2021-től tag
MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási Albizottság 2012-től tag
Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület 2013-tól tag
Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet

2013-2017

2021-től

megyei és országos küldött
Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesülete 2013-2019 alapító tag
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara, Mező- Erdőgazdálkodási, valamint Élelmiszeripari Tagozat 2018-tól vezetőségi tag

Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma

Szakdolgozati témavezetői tevékenység Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar (magyar nyelven) Állatorvostudományi Egyetem (magyar nyelven) Állatorvostudományi Egyetem (angol nyelven) Károly Róbert Főiskola (magyar nyelven)
Szakdolgozatok száma 68 8 3 23

 

TDK témavezetői tevékenység Magyar nyelven Angol nyelven
TDK témavezető 21

PhD-hallgatók

 PhD témavezetői tevékenység PhD fokozatott szerzett Folyamatban levő eljárás Megkezdett, majd átadott témavezetés
  50%-os vezetés 100%-os vezetés 50%-os vezetés 100%-os vezetés 50%-os vezetés
PhD témavezetések 2 2

 

Publikációs lista (Top10):

1. Somfai T, Dinnyes A, Sage D, Marosan M, Carnwath JW, Ozawa M, Kikuchi K, Niemann H: Development to the blastocyst stage of parthenogenetically activated in vitro matured porcine oocytes after solid surface vitrification (SSV), Theriogenology 66: (2) pp. 415-422.
2. Marosán M, Kelemen J, Mándoki M, Jánoska F, Gál J: Magyarországon elejtett dámszarvas (Dama dama) állkapocs- és fogelváltozásainak vizsgálata, Magyar Állatorvosok Lapja 132: (6) pp. 367-370.
3. Marosán M, Battayné Németh Zs, Battay M: Economics aspects of sustainable hunting, Economics of Sustainable Agriculture 2013: pp. 33-46.
4. Lehel J, Gál J, Faragó S, Berta E, Andrásofszky E, Fekete S, Mándoki M, Budai P, Kormos É, Marosán M: Evaluation of mercury and lead content in the liver of the cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) population of Kis-Balaton, Hungary, Acta Veterinaria Hungarica 61: (2) pp. 187-196.
5. Battay M, Kőfalvi Gy, Marosán M: Legal game management and technical aspects of the wildlife – vehicle collisions, Hungarian Agricultural Research: Environmental Management Land Use Biodiversity 2014: (1) pp. 5-8.
6. Jánoska F, Farkas A, Marosán M, Fodor J-T: Wild Boar (Sus scrofa) Home Range and Habitat Use in Two Romanian Habitats, Acta Silvatica Et Lignaria Hungarica: An International Journal In Forest, Wood And Environmental Sciences 14: (1) pp. 51-63.
7. Battay M, Nógrádi A, Illés Bálint Cs, Marosán M: Az afrikai sertéspestis és a mezőgazdasági vadkár egyes igazgatási kérdései, Animal Welfare Etológia És Tartástechnológia / Animal Welfare Ethology And Housing Systems 15: (2) pp. 47-53.
8. Molnár M, Lázár B, Sztán N, Végi B, Drobnyák Á, Tóth R, Liptói K, Marosán M, Gócza E, Nandi S, McGrew M J., Várkonyi E Patakiné: Investigation of the Guinea fowl and domestic fowl hybrids as potential surrogate hosts for avian cryopreservation programmes, Scientific Reports 9: (1) 14284
9. Battay M, Madej A, Szőke L, Battay M, Marosán M: A vadkereskedelem vidékbiztonsági és vidékfejlesztési aspektusai, Pro Scientia Ruralis II.: (2017: 3-4) pp. 79-90.
10. Sós-Koroknai V, Solymosi N, Krikó E, Tóth T, Marosán M, Sós E: Áramütés és további egészségkárosodási okok a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyére bekerülő vörös vércsékben (Falco tinnunculus) 2014-2016 között., Magyar Állatorvosok Lapja 142: (7) pp. 429-438.

Mellékfoglalkozás

2013-2016 Megbízott oktató a Károly Róbert Főiskola Agrár és Környezettudományi Intézetében.
2011-2013 Egyetemi docens részmunkaidőben a Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi Intézetében.

Gazdasági vezetői tevékenység
Gazdasági társaságnál
2009-2016 Ügyvezető, az Igazságügyi Minisztérium által igazságügyi szakértői gazdasági társaságként bejegyzett Mező-Vad Kft-nél.

Egyéb tevékenységek
2009-jelenleg Igazságügyi szakértő
2005-jelenleg Földművelésügyi Minisztérium által regisztrált ágazati szakértő

 

Egyéb képesítések
Szakértői regisztráció
-Igazságügyi szakértő (agrár-környezetgazdálkodás; zárttéri vadtartás; vadgazdálkodási tervezés; mezőgazdasági vadkár; mezőgazdasági termésbecslés; mezőgazdasági kár, mezőgazdasági kárbecslés; egyéni és társas vadászatok lebonyolítása; erdei vadkár, erdei vadkárok becslése; élővilág-védelem; állattenyésztés; takarmánygazdálkodás, keveréktakarmány-gyártás)
-Vadgazdálkodási és vadászati szakértő (vadgazdálkodási tervezés, erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad gépjárművel való ütközéséből eredő károk, vadászati jog)

 

Kutatási projektekben való részvétel

1997-2006. A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor Gyula, Dr. Marosán Miklós, Tari Tamás, Tóth Réka, Gáspár Lóránt) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.
1997-2006. Agancs- és szarvméretek biometriai elemzése, nagyvad selejtezés és korbecslés. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor Gyula és Dr. Marosán Miklós) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.
1999-2005. Vadfajok életkorbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Prof. Dr. Náhlik András, Dr. Király István).
2003. Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető: Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
2006. Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető: Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
2007-től Vadhús kémiai- és zsírsavösszetételének elemzése. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Dr. Tóth Tamás, Dr. Cenkvári Éva, Dr. Zsédely Eszter).
2002-2010. Magyarországi őzállományok orr-garatbagócs fertőzöttségének felmérése, valamint a parazita biológiájára vonatkozó adatok elemzése. (Projektvezető: Dr. Király István. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós, Dr. Gál János, Prof. Dr. Faragó Sándor).
2012-től Szimulált vadkárok hatásainak vizsgálata. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Dr. Király István, Perczel Mihály)

További képesítések, készségek, kompetenciák
B kategóriás vezetői engedély,
MS szoftverek (Word, Excel, Power Point),
Statisztikai szoftverek felhasználói ismerete,
Állami vadászíjász kiegészítő vizsga,
Nemzetközi vadászíjász vizsga (International Bowhunter Education Program),
Rendőrségi fegyverismereti vizsga sörétes, golyós és marok lőfegyverre,
Lövészetvezetői bizonyítvány,
Képesített hatósági vadhúsvizsgáló bizonyítvány.

Díjak, tagságok, közéleti tevékenységek
1998. Környezetvédelmi miniszter elismerő oklevele
1998/1999 Környezetvédelmi Minisztérium ösztöndíja
1999-től Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály tagja
2000-től Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi
Szakosztály tagja
2002. Doktoranusz Publikációs Pályázat II. helyezés
2002. Tavaszi Szél Alapítvány tudományos ösztöníja
2005-től Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
2008-2010 NYME-MÉK TDK Állattudományi Tudományos Műhely tagja
2009-től Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara tagja
2010-2012 Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály választmányi tagja,
vezetőségi tagja
2010-2011 Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály titkára
2010-2011 KRF-TVK Tudományos Bizottságának tagja
2011-től SZIE Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola témavezető
2012-től Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet
Természetvédelmi Bizottságának tagja
2012-től Az MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási albizottság tagja
2013-tól Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja
2013-2017 Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet
megyei és országos küldötte
2013. Címzetes egyetemi tanári kinevezés
2013-2019. Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesületének alapító tagja
2017. Apáczai Csere János díj