Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Marosán Miklós

Marosán Miklós

Név

Dr. habil. Marosán Miklós

Végzettség
Ph.D., habilitált (Habil)
Szervezeti egység
Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens
Email
marosan.miklos[PUT_AT_HERE]univet.hu
Telefon
(1) 478 4100
Mellék
(1) 478 4100 / 8203
Helyszín
B épület
h

Bemutatkozás

Személyi adatok

Név:                       Dr. habil. Marosán Miklós

Szül. hely, idő:       Budapest, 1974.

Állampolgárság:     Magyar

Családi állapot:      Nős, két gyermek édesapja

E-mail:                   marosan.miklos@univet.hu

Szakmai tapasztalat

Felsőoktatás

Főfoglalkozás

 

2016- jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékén. Osztályvezető az Állatorvostudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Vadászati Osztályán

2016 egyetemi docens a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékén.

 

2015-2016 Osztályvezető a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Vadgazdálkodási és Vadászati Osztályán. A „Vadgazdálkodási szakirány” szakmai vezetését végzi. Vadgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakok indítását koordinálja. Vadgazdálkodási tantárgyak oktatását látja el.

 

2014- 2016 Tanszékvezető-helyettes a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékén.

 

2014-2016 Tudományos főmunkatárs (vezető kutató) a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékén.

 

2011-2014 Tudományos főmunkatárs (vezető kutató, előtte tanszéki mérnök) a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézetben.

 

2010-2011 Egyetemi docens (vezető oktató), szakvezető, a Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi Intézetében. A Vadgazda mérnöki (BSc), az Erdőgazda és a Vadgazdálkodási Technológus szakok vezetője volt. E szakoknak átdolgozta és korszerűsítette a tantervét és eredményesen vezette a Vadgazda mérnöki szak akkreditációját. 2010-ben megalapította az Élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnöki/szaktanácsadó és a Vadászati és vadgazdálkodási szakmérnöki/szaktanácsadói szakokat. A Károly Róbert Főiskolán vadgazdálkodási és vadászai szaktárgyakat oktatott.

 

2002-2010 Egyetemi adjunktus (beosztott oktató, előtte tanszéki mérnök), a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, Környezettudományi Intézetében.

 

Oktatói tevékenysége során 64 egyetemi szintű (MSc) diplomadolgozat és 24 főiskolai szintű (BSc) szakdolgozat, továbbá 18 tudományos diákköri dolgozat készült el témavezetői irányítása mellett. Rendszeresen részt vesz záróvizsga-bizottságok munkájában, mint bizottsági elnök, illetve tag. Kb. 110 alkalommal volt felkért opponens hazai és külföldi állatorvos, agrármérnök, erdőmérnök, vadgazda mérnök hallgatók diplomadolgozatainál. 22 alkalommal vett részt doktori (PhD) szakértői bizottságok munkájában, mint tudományos titkár, bizottsági tag, illetve opponens.

Mellékfoglalkozás

2013- jelenleg Címzetes egyetemi tanár, megbízott oktató a Károly Róbert Főiskola Agrár és Környezettudományi Intézetében.

 

2011-2013 Egyetemi docens részmunkaidőben a Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi Intézetében.

 

1999-2011 A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszéken meghívott előadó.

Gazdasági vezetői tevékenység

Gazdasági társaságnál

2009-2016 Ügyvezető, az Igazságügyi Minisztérium által igazságügyi szakértői gazdasági társaságként bejegyzett Mező-Vad Kft-nél.

Egyéb tevékenységek

2009- jelenleg Igazságügyi szakértő

2005- jelenleg Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által regisztrált ágazati szakértő

Tanulmányok

2001.   Okleveles agrármérnök (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgaz-daság és Élelmiszer-tudományi Kar)

 

1999.   Vadgazda mérnök (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar)

 

 

Szakirányú továbbképzési végzettségek

 

2014. Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar)

 

2007.  Zoológus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar)

 

Tudományos fokozatok, címek

2010. Habilitált doktor (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudomány szakterületen)

 

2005. Doktori PhD fokozat (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudomány szakterületen)

 

Egyéb képesítések

Szakértői regisztráció

 • Igazságügyi szakértő (agrár-környezetgazdálkodás; zárttéri vadtartás; vadgazdálkodási tervezés; mezőgazdasági vadkár; mezőgazdasági termésbecslés; mezőgazdasági kár, mezőgazdasági kárbecslés; egyéni és társas vadászatok lebonyolítása; erdei vadkár, erdei vadkárok becslése; élővilág-védelem; állattenyésztés; takarmánygazdálkodás, keveréktakarmány-gyártás) IM engedélyszám: 008622

 

 • Vadgazdálkodási és vadászati szakértő (vadgazdálkodási tervezés, erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad gépjárművel való ütközéséből eredő károk, vadászati jog) FVM nyilvántartási szám: 74442/2005

 

 

Kutatási tapasztalat

 • Vadászati és vadgazdálkodási szakterület igazságügyi szakkérdéseinek vizsgálata, és ehhez kötődő szakmai protokollok kidolgozása a vadgazdálkodási gyakorlat, az igazságszolgáltatás és a jogalkotás számára.
 • Mezőgazdasági vadkárbecslés szakmai protokolljának kidolgozása.
 • Vad-gépjármű ütközések értékelésének szakmai kidolgozása.
 • Vadhús kémiai- és zsírsavösszetételének, mikroelem tartalmának elemzése.
 • Környezet toxikológia.
 • Vadonélő állatok életkorbecslése és életkorra utaló morfológiai bélyegeinek összehasonlító vizsgálata (csonttani, anatómiai és szövettani módszerekkel).

 

Idegen nyelvismeret

 • Angol, középfokú „C” típusú (szaknyelvvel bővített) állami nyelvvizsga (A 498042).
 • Francia nyelv alapszintű ismerete. Érettségi vizsga francia nyelvből.

 

Publikációs tevékenység

Publikációs munkáját széleskörű együttműködésben több egyetemi (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar; Bölcsészettudományi Kar, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar, Tsukuba University Japán), múzeumi (Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Embertani Tár) kutatóintézeti (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) kutatóhellyel, és vadászati egységekkel (vadásztársaságok, erdészeti és mezőgazdasági Zrt-k) végzi.

 

Szcientometriai adatok

 

Impakt faktora: 11,907

 

 

Független hivatkozások száma: 66

 

 

Publikációs faktora: 357,64

 

 

Oktatott tantárgyak jegyzéke

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán

(1999-től megbízással, 2011-től főállásban)

Állatorvos és biológus szak, vadgazdálkodási szakirány

 • Vadászattan,
 • Vadgazdálkodás és állományhasznosítás,
 • Trófeabírálat és trófeagazdálkodás,
 • Fegyver és lőszerismeret

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán

(2002-2010 főállásban)

Egyetemi szintű, osztatlan képzések

 • Mezőgazdasági állattan I-II. (Agrármérnöki Szak, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnöki Szak)
 • Vadgazdálkodás (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök Szak)
 • Fenntartható vadgazdálkodás (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak)
 • Vadászat és fegyverismeret (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak)
 • Vadbiológia és ökológia (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Állattenyésztő Mérnöki Alapszak, Vadgazdálkodási Szakirány)
 • A vadállomány hasznosítás gyakorlata és trófeabírálat (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Vadgazdálkodási Szakirány)
 • Élőhely-gazdálkodás (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Vadgazdálkodási Szakirány)
 • Természetvédelem (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Környezetbiológia Szakirány)

 

BSc képzések

 • Vadgazdálkodás (Állattenyésztő Mérnöki Alapszak)
 • Vadászat és fegyverismeret (Állattenyésztő Mérnöki Alapszak)
 • Erdő és vadgazdálkodás (Környezetgazdálkodási Agrármérnöki Alapszak)
 • Természet és tájvédelem (Környezetgazdálkodási Agrármérnöki Alapszak)
 • A természetvédelem jogi szabályozása (Környezetgazdálkodási Agrármérnöki Alapszak, Környezetvédelmi Szakirány)
 • A környezetvédelem alapjai (Élelmiszermérnöki Alapszak)
 • Élőhely és vadállomány-hasznosítás (Állattenyésztő-mérnöki Alapszak)

 

Károly Róbert Főiskolán

(2010-től)

BSc képzések

 • Fegyver és lőszerismeret (Vadgazda Mérnöki Alapszak)
 • Vadászati jog és igazgatás (Vadgazda Mérnöki Alapszak)
 • Vadkárbecslés és elhárítás (Vadgazda Mérnöki Alapszak)
 • Élőhely-gazdálkodás (Vadgazda Mérnöki Alapszak)

 

 

Kutatási projektekben való részvétel

 

1997-2006. A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor Gyula, Dr. Marosán Miklós, Tari Tamás, Tóth Réka, Gáspár Lóránt) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.

 

1997-2006. Agancs- és szarvméretek biometriai elemzése, nagyvad selejtezés és korbecslés. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor Gyula és Dr. Marosán Miklós) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.

 

1999-2005. Vadfajok életkorbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Prof. Dr. Náhlik András, Dr. Király István).

 

2003. Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető: Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

 

2006. Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető: Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

 

2007-től Vadhús kémiai- és zsírsavösszetételének elemzése. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós és Dr. Tóth Tamás. Résztvevők: Dr. Cenkvári Éva, Dr. Zsédely Eszter, Németh Katalin).

 

2002-2010. Magyarországi őzállományok orr-garatbagócs fertőzöttségének felmérése, valamint a parazita biológiájára vonatkozó adatok elemzése. (Projektvezető: Dr. Király István. Résztvevők: Dr. Gál János, Dr. Marosán Miklós, Prof. Dr. Faragó Sándor).

 

2012-től Szimulált vadkárok hatásainak vizsgálata. (Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Dr. Király István, Perczel Mihály)

 

További képesítések, készségek, kompetenciák

B kategóriás vezetői engedély,

MS szoftverek (Word, Excel, Power Point),

Statisztikai szoftverek felhasználói ismerete,

Állami vadászíjász kiegészítő vizsga,

Nemzetközi vadászíjász vizsga (International Bowhunter Education Program),

Rendőrségi fegyverismereti vizsga sörétes, golyós és marok lőfegyverre,

Lövészetvezetői bizonyítvány,

Képesített hatósági vadhúsvizsgáló bizonyítvány.

 

 

Díjak, tagságok, közéleti tevékenységek

 

1998.                      Környezetvédelmi miniszter elismerő oklevele

1998/1999              Környezetvédelmi Minisztérium ösztöndíja

1999-től                 Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály tagja

2000-től                 Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály tagja

2002.                      Doktoranusz Publikációs Pályázat II. helyezés

2002.                      Tavaszi Szél Alapítvány tudományos ösztöníja

2005-től                 Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja

2008-2010              NYME-MÉK TDK Állattudományi Tudományos Műhely tagja

2009-től                 Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara tagja

2010-2012              Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály választmányi tagja, vezetőségi tagja

2010-2011              Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály titkára

2010-2011              KRF-TVK Tudományos Bizottságának tagja

2011-től                 SZIE Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola témavezető

2012-től                 Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet Természetvédelmi Bizottságának tagja

2012-től                 Az MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási albizottság tagja

2013-tól                 Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja

2013-tól                 Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet megyei és országos küldötte

2013.                      Címzetes egyetemi tanári kinevezés

2013-tól                 Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesületének alapító tagja

 

 

Tevékenység

Publikációs jegyzék

Tudományos folyóiratcikkek:
1. Marosán M. (2000): Korbecslési vizsgálatok gímszarvasnál. Soproni Egyetem Tudományos Közleményei, 46, 145-159 pp.
2. Marosán M. és Gergátz E. (2001): Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) egyes korra utaló morfológiai bélyegeinek vizsgálata. Acta Agronomica Óváriensis 43/2, 113-126 pp.
3. Marosán M. (2001): A gímszarvas (Cervus elaphus L. 1758) egyes korbecslési módszereinek értékelése. Vadbiológia 8, 43-48 pp.
4. Gál J., Marosán M., Faragó S. és Sándor G. (2002): A balkáni gerle vizsgálata a Lajta-Projectben. Vadbiológia 9, 123-127 pp.
5. Gál J., Antal Á., Sós E. és Marosán M. (2002): Szárazföldi teknősök a teleltetés körüli időszakban fellépő elhullásának vizsgálata. Magyar Állatorvosok Lapja 2002/11, 650-654 pp. IF: 0,051
6. Gál J., Marosán M. és Faragó S. (2002): A mezei nyulak (Lepus europeus L.) here elváltozásainak vizsgálata a Lajta-Hanság Rt területén. Magyar Állatorvosok Lapja 2002/12. IF: 0,051
7. Marosán M., Gál J. és Király I. (2002): Data Relating to the Body Measurements of Roe Deer in Hungary. Acta Agronomica Óváriensis, 44/2, 141-147 pp.
8. Gál J., Antal Á., Sós E. és Marosán M. (2003): A kétéltűek és a hüllők légzőkészülékének anatómiája, élettana és fontosabb betegségei. Magyar Állatorvosok Lapja 2003/3, 165-171 pp. IF: 0,089
9. Gál J., Sós E. és Marosán M. (2003): Néhány nappali ragadozómadár-faj elhullásának vizsgálata. Magyar Állatorvosok Lapja 2003/8, 484-489 pp. IF: 0,089
10. Gál J., Mándoki M., Jakab Cs., Sós E. és Marosán M. (2003): Entamobeasis zöld leguánban (Iguana iguana). Magyar Állatorvosok Lapja 2003/7, 422-424 pp. IF: 0,089
11. Gál J., Jakab Cs., Marosán M., Winkler D., és Vincze Z. (2003): Teknősök páncélelváltozásai. Kisállat Praxis 2003/4, 178-184 pp.
12. Gál, J., Sós, E és Marosán, M. (2003): Aeromonas hydrophila okozta vérfertőzés Dumeril boában (Acrantophis dumerili). Magyar Állatorvosok Lapja 2003/10, 624-626 pp. IF: 0,089
13. Marosán M., Gál J., és Faragó S. (2004): Mezei nyulak növekedésének vizsgálata. Vadbiológia 10. 83-86 pp.
14. Marosán M., Gál J. és Bősze B. (2004): A mezei nyúl (Lepus europeus, Pallas 1778) életkorbecslési módszerei. Acta Agronomica Óváriensis, 45/2.
15. Gál, J., Mándoki M., Sós, E és Marosán, M. (2004): Tojásvisszatartás és következményes savós-fibrines savóshártya-gyulladás vitorlás agáma (Hydrosaurus ambioinensis) testüregében. Magyar Állatorvosok Lapja 2004/5, 290-292 pp. IF: 0,158
16. Gál J., Mándoki M., Sós E. és Marosán M. (2004): Diseases of green tree python (Morelia /Chondropython/ viridis) caused by mal-management. Magyar Állatorvosok Lapja 2004/9: 561-566 pp. IF: 0,158
17. Gál J., Tóth T., Molnár V., Marosán M. és Sós E. (2005): Mass incidence of gout in a breeding colony of Milos vipers (Macrovipera schweizeri). Magyar Állatorvosok Lapja 2005/9: 551-556 pp. IF: 0,114
18. Dinnyés, A., Somfai, T., Sage, D., Marosan, M., Carnwath, J.W. and Niemann, H. (2005): Cryopreservation of in vitro porcine oocytes by solide surface vitrification (SSV). Reproduction, Fertility and Development 2005/1. 17, 191-192pp. IF: 1,515
19. Somfai, T., Dinnyés, A., Sage, D. Marosan, M. Carnwath, J.W., Ozawa M., Kikuchi, K. and Niemann, H. (2006): Development to the blastocyst stage of partogenetially activated in vitro matured porcine oocytes after solid surface vitrificatin (SSV). Theriogenology 66 (2006) 415-422pp. IF: 1,898
20. Jánoska F., Gál J. és Marosán M. (2007): Vaddisznóskerben tartott vadmalacok betegségeinek vizsgálata. Vadbiológia 12. 75-79pp.
21. Marosán M., Török V., Bálint P., Farkas L. és Gál J. (2007): A vadhúst az elejtéstől a vadtároló hűtőig veszélyeztető tényezők elemzése. Vadbiológia 12. 80-85pp.
22. Gál J., Bagyura J., Beregi A., Marosán M., Irházi Zs., Kardos K. és Radványi Sz. (2007): A magyarországi kerecsensólyom (Falco cherrug) fészkekben talált tojások vizsgálata. Magyar Állatorvosok Lapja 2007/6: 371-375 pp. IF: 0,104
23. Gál J. és Marosán M. (2008): Studies on the biometry, foraging- and reproductive biology of the quail (Coturnix coturnix, Linnaeus 1758) in Hungary. Acta Agronomica Óváriensis 2008. (50. évf.) 2. sz. 43-51.pp
24. Marosán M. (2008): Mikotoxinok. Agroinform (17. évf.) 10. sz. 24-25. pp.
25. Marosán M. (2009): Az őzpopulációk paramétereinek elemzése az állományszabályozás tervezéséhez. Acta Agronomica Óváriensis 2009. (51. évf.) 1. sz. 87-103. pp.
26. Marosán M. és Balázs P. (2010): Szabadterületi és vadaskerti körülmények között tartott vaddisznókanok nagyagyar-hosszának összehasonlítása. Vadbiológia. 2010. 14. évf. 65-70.
27. Tóth T., Zsédely E., Pödör R., Németh K. és Marosán M. (2010): Hazai adatok a fácánhús (Phasianus colchicus L.) zsírsavösszetételére vonatkozóan (előzetes közlemény). Vadbiológia 14. évf. 129-136.
28. Marosán M., Kelemen J., Mándoki M., Jánoska F. és Gál J. (2010): Magyarországon elejtett dámszarvas (Dama dama) állkapocs- és fogelváltozásainak vizsgálata. Magyar Állatorvosok Lapja, (132. évf.) 6. sz. 367-370. IF: 0,3 
29. Gál J., Pak V. és Marosán M. (2010): Keeping and breeding of andean milksnake (Lampropeltis triangulum andesiana). Animal welfare, ethology and housing systems, (6. évf.) 1. sz. 3-16. old.
30. Gál J., Marosán M., Vincze Z. és Mándoki M. (2010): A kígyók bűzmirigyének anatómiája és gyulladásos elváltozásának klinikopatológiája. Magyar állatorvosok lapja, (132. évf.) 9. sz. 549-553. old. IF: 0,3
31. Jánoska F., Marosán M., Király I., Mándoki M., Kemenszky P. és Gál J. (2010): Repcefogyasztás okozta bendőalkalosis és másodlagos habképződéssel járó felfúvódás őzekben (Capreolus capreolus): Esetleírás. Magyar állatorvosok lapja, 2010. (132. évf.) 9. sz. 555-559. old. IF: 0,3
32. Gál J., Vass I., Mándoki M., Adlan E. és Marosán M. (2011): Karomlecsípés utáni, következményes osteomyelitis növendék pekingi kacsákban. Magyar állatorvosok lapja, 2011. (133. évf.) 11. sz. 659-663. old. IF: 0,3
33. Gál J., Jánosi K., Marosán M. és Sugár L. (2011): Staphylococcus xylosus okozta gennyes agancstőgyulladás dámszarvasban (Dama dama). Magyar állatorvosok lapja, 2011. (133. évf.) 3. sz. 161-164. old. IF: 0,3
34. Gál J., Marosán M., Zelenák V. és Mándoki M. (2011): Az ún. nedves eljárású alumíniumgyártás melléktermékeként keletkező vörösiszap okozta, friss keletű elváltozások juhban. Magyar állatorvosok lapja, 2011. (133. évf.) 7. sz. 403-408. old. IF: 0,3
35. Gál J., Farkas P. É., Dömötör É., Marosán M. (2011): Carcinoma planocellulare keratoides nimfapapagájban (Nymphicus hollandicus) : Esetismertetés. Magyar állatorvosok lapja, 2011. (133. évf.) 11. sz. 675-678. old. IF: 0,3
36. Nagy Sz., Marosán M. és Gál J. (2011): Primer, multiplex tüdőcarcinoma burundukban (Eutamias sibiricus). Magyar állatorvosok lapja, 2011. (133. évf.) 11. sz. 679-682. old. IF: 0,3
37. Gál J., Demeter Z., Palade E. A., Marosán M. és Mándoki M. (2011): Az ún. nedves eljárású alumíniumgyártás melléktermékeként keletkező vörösiszap-szennyeződés okozta, friss keletű elváltozások pekingi kacsákban (Anas platyrhyncos f. domestica). Magyar állatorvosok lapja, 2011. (133. évf.) 11. sz. 683-686. old. IF: 0,3
38. Jakab Cs., Rusvai M., Szabó Z., Gálfi P., Marosán M., Kulka J. és Gál J. (2011): Claudin-7-positive synchronous spontaneous intrahepatic cholangiocarcinoma, adenocarcinoma and adenomas of the gallbladder in a Bearded dragon (Pogona vitticeps). Acta Veterinaria Hungarica, 2011. (59. évf.) 1. sz. 99-112. old. IF: 1,264
39. Gál J., Marosán M., Kozma A. és Mándoki Míra (2011): Solitary adenoma in the proventriculus of a budgerigar (Melopsittacus undulatus) diagnosed by immunochemistry – Short communication. Acta Veterinaria Hungarica, 2011. (59. évf.) 4. sz. 439-444. old. IF: 1,264
40. Marosán M. (2012): Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek értékelése. Magyar Apróvadközlemények. (lektorálva, befogadva, megjelenés alatt)
41. Tóth T., Cenkvári É., Zsédely E., Gál J., Németh K. and Marosán M. (2012): Effects of sex and extensive feeding on chemical composition and fatty acid profile of game pheasant meat. Acta Alimentaria. (megjelenés alatt) IF: 0,397
42. Marosán M., Vecsera E., Gál J. (2012): A tojócsőben, a kloáka előtt megrekedt, terméketlen tojás okozta következményes obstipatio kenyai homoki boában (Eryx colubrinus loveridgei). Magyar Állatorvosok Lapja, 2012, 134, 97-100. IF: 0,3
43. Szőke I., Marosán M., Konderák J., Balogh É., Fáncsi G., Gál J. (2012): Szegélyes teknős (Testudo marginata) egyes vérértékeinek alakulása a szaporodási időszakban. Magyar Állatorvosok Lapja. 2012. 134. 465-468.
44. Sugár L., Ács K., Jánoska F. és Marosán M. (2012): Vesedaganat (Wils-tumor) dámszarvas (Dama dama) tehénben. 
45. Gál, J.; Hornyák, Á.; Mándoki, M.; Bakonyi, T.; Balka,.; Szeredi, L.; Marosán, M.; Ludányi, T.; Forgách, P.; Sós, E.; Demeter, Z. and Farkas S.L. (2013): Novel mastadenovirus infection and clinical disease in a pygmy marmoset (Callithrix /Cebuella/ pygmaea). Veterinary Microbiology

Konferenciákon megtartott előadások és bemutatott poszterek:
1. Gál J., Marosán M. and Sós E (2003): Mortality of fresh turtles and terrestrial tortoises during hibernation. Congress of Society of Zoo and Wildlife Medicine, 2003 Rome.
2. Marosán M., Gál J. és Náhlik A. (2003): Életkorbecslési vizsgálatok tapasztalatai őznél. In.: Penszka K., Korsós Z., Pap I.: Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadások összefoglalói. 2003. október 28-30. Budapest. 358-362. pp.
3. Marosán M., Gál J. és Király I. (2003): Őzsuták testméreteinek vizsgálata. In.: Penszka K., Korsós Z., Pap I.: Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadások összefoglalói. 2003. október 28-30. Budapest. 363-366. pp
4. Gál J. Marosán M. és Faragó S. (2003): A fürj (Coturnix coturnix, Linnaeus, 1758) biometriai, táplálkozás- és szaporodásbiológiai vizsgálata Magyarországon. In.: Penszka K., Korsós Z., Pap I.: Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadások összefoglalói. 2003. október 28-30.
5. Szikossy I., Marosán M. és Papp I. (2003): A fog cementállományának vizsgálata történeti embertani anyagon. In.: Penszka K., Korsós Z., Pap I.: Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, Előadások összefoglalói. 2003. október 28-30.
6. Marosán M. és Gál J (2003): A mezei nyúl növekedésének vizsgálata. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás, 2003. Hódmezővásárhely.
7. Marosán M. Gál J. és Hargitai G (2003): A dámszarvas fogkopásának vizsgálata. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás, 2003. Hódmezővásárhely.
8. Gál J., Faragó S., Dittrich G., Marosán, M. (2003): Reproductivity of brown hare in the Lajta-Project. Managing Partridges and Other Game in Agricultural Landscape Symposium 2003, Abstracts, Udine.
9. Kendi I., Somfai T., Marosán M. és Bali Papp Á. (2004): A tárolás hatása a vadkansperma életképességére és akroszóma integritására. The effect of Storage on viability and acrosome integrity of wild boar sperm. XXX. Óvári Tudományos Napok. 48 p.
10. Gál J. és Marosán M. (2005): Regresszív elváltozások vizsgálata hazai kérődző vadfajok fogain. In: Korsós Z: IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium, 2005. október 17-19. Előadások összefoglalói. 425-428. pp
11. Bali Papp, A. Somfai, T. Varga, E. and Marosán, M. (2005): Survival of porcine oocytes at germinal vesicle stage after virtification with open pulled straw method. Reproduction, Fertility and Development 2005/1. 17, 189 IF:
12. Marosán M. (2006): Újabb módszerek az őz életkorbecslésére. OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete. Hivatásos vadászok kötelező továbbképzése.
13. Marosán M. (2007): Fogak cementállományának vizsgálatára alkalmas hisztotechnikai módszerek értékelése hazai szarvasfélék életkorbecslésének céljából. Erdészeti Tudományos Konferencia, Sopron, 2007. december 11.
14. Marosán M., Gál J. (2007): Egy magyarországi gímszarvaspopuláció fogainak regresszív elváltozásának vizsgálata. Erdészeti Tudományos Konferencia, 2007. december 11. Sopron
15. Bodó K. és Marosán M. (2009): The impact of variable quality in the habitat on the antler-growing ability of red deer. Proceedings of the XXIX. Union of Game Biologists Congress. 17-22. August 2009 236p. Moscow 
16. Bodó K. és Marosán M. (2009): Az élőhely-minőség hatásának vizsgálata magyarországi gímszarvas populációk agancsfejlesztő képességére. NYME EMK Tudományos Konferencia, 2009. október 12. 91p. Sopron
17. Lehel J., Berta E., Marosán M. és Gál J. (2010): Kormoránok nehézfém-szennyezettsége a Kis-Balaton régióban. TOX’2010 Tudományos Konferencia, Magyar Toxikológusok Társasága, Galyatető, 2010. 10. 13-15., Előadás kivonatok, p. 28.
18. Marosán M., Cenkvári É. és Tóth T. (2012): Az őzhús kémiai- és zsírsavösszetételének összehasonlító értékelése. MTA Állatorvos-tudományi Bizottság, Akadémiai Beszámoló, Állathigiénia, Állattenyésztéstan, Genetika, Takarmányozástan Szekció. 2012. január 16. Budapest
19. Marosán M., Cenkvári É. és Tóth T. (2012): Az őzhús kémiai- és zsírsavösszetételének összehasonlító értékelése. MTA Állatorvos-tudományi Bizottság, Akadémiai Beszámoló, Állathigiénia, Állattenyésztéstan, Genetika, Takarmányozástan Szekció. 2012. január 16. Budapest
20. Marosán M. és Gál J. (2012): A kanári szaporítás alapkérdései. Egzotikus Állatok Megbetegedései. Egzotikus madarak betegségeinek aktuális kérdései. IV. Nemzetközi Konferencia. 2012. október 6.
21. Marosán M., Cenkvári É. és Tóth T. (2012): Az ivar hatása az őzhús összetételére. Óvári Tudományos Napok.
22. Ari M., Gulyás L., Gáspárdy A. and Marosán M. (2012): Examination of seasonal frequency of twinning in Holstein-friesian cows. CEELA II 2012 Conference Budapest June 2.
23. Gál J, Sós E., Mándoki M, Panker M. and Marosán M. (2012): Causes of death in European tortoises between 2003-2009. CEELA II 2012 Conference Budapest June 2.
24. Marosán, M. (2013): Age estimation methods of roe deer. DAGENE Congress Timisoara Romania.

Könyv, könyvrészlet:
1. Marosán M. (2006): Gerincesek. In.: Czimber Gy. (szerk.) Az agrártermelés természettudományi alapjai. HEFOP egységes tankönyv.
2. Gál J., Mándoki M. és Marosán M. (2009): Papagájbetegségek klinikopatológiai atlasza.
3. Marosán M és Zöldág L. (2012): Baromfitenyésztés. In: Zöldág L. (szerk.): Állatorvosi genetika és állattenyésztés. Egyetemi tankönyv. SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Budapest
4. Marosán, M. (coauthor) (2013): Special Conciderations and Scenarios. In: Cooper, J.E. and Cooper, M.E. Wildlife Forensic Investigation, Pinciples and Practices. CRC Press, Boca Raton.

Felsőoktatási jegyzet:
1. Gál J. és Marosán M. (2003): Vadonélő állatok anatómiája és élettana. NYME Erdőmérnöki Kar, Sopron. Egyetemi jegyzet
2. Gál J. Sós E. és Marosán M. (2004): Állatkerti állatok egészségvédelme. SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Budapest. Egyetemi jegyzet
3. Marosán M. (szerk.) (2005): A zoológia alapjai, zootaxonómia, ökológia és etológia. Budapest. Elektronikus segédlet. Az ELTE Zoológus szak hallgatói számára összeállítva. Kézirat. Nyomtatásban nem jelent meg.
4. Marosán M. (szerk.) (2007): Zootaxonómiai gyakorlatok. NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. Kari elektronikus jegyzet.

Szakcikkek, népszerűsítő cikkek:
1. Marosán M. (1997): Olvasói levél a vadmacska védelméről. Élet és Tudomány 1997/36. 1144 p.
2. Marosán M. (2002): „Célkeresztben” a vadgazdálkodás. Természetbúvár 2002/4, 10-11 pp.
3. Gál J. és Marosán M. (2002): Méhhegek alapján történő alomszám meghatározás mezei nyúlban. A Vadgazda Vadászmagazin 2002/3. 32p.
4. Marosán M. és Gál J. (2002): Mezőgazdasági termelőknek: Vadgazdálkodási alapismeretek. Növényvédelmi tanácsok 2002/12. 23-25pp
5. Marosán M. és Gál J. (2002): A mezei nyúl életkorbecslésének lehetőségei. A Vadgazda Vadászmagazin 2002/4. 23p
6. Gál J. és Marosán M. (2002): Gümőkór vaddisznóban. A Vadgazda Vadászmagazin 2002/4. 37p
7. Marosán M. és Gál J. (2002): Vadkárelhárítás. Növényvédelmi tanácsok 2003/1. 26-27pp.
8. Marosán M. és Gál J. (2003): Age Estimation Methods of Red Deer. A gímszarvas életkorbecslési módszerei. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/1. 38-41pp.
9. Marosán M. és Gál J. (2003): Életkorbecslési módszerek rókánál. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/2. 12-13pp.
10. Gál J., Sós E., Marosán M., Bagyura J. és Kolics L. (2003): Ragadozó madarak tüdőmikózisa. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/2. 38-39 pp.
11. Marosán M. és Gál J. (2003): Antinutritív anyagok a vadonélő állatok takarmányaiban. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/2. 39-40 pp.
12. Marosán M. és Gál J. (2003): Vadkárformák. Növényvédelmi tanácsok 2003/2. 32-33 pp.
13. Gál J. és Marosán M. (2003): A mezőgazdasági tevékenység által okozott kár a vadállományban. Növényvédelmi tanácsok 2003/3. 36-37 pp.
14. Király I, Marosán M. és Gál J. (2003) A vadászterületek haszonbérlete. Növényvédelmi tanácsok 2003/5. 33-34 pp.
15. Gál J. és Marosán M. és Sándor Gy. (2003): Mezei nyulak vérzéses májdystophiája. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/4. 8 p
16. Gál J. és Marosán M. (2003): A mezei nyulak pasteurellosisa. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/4. 9 p
17. Sugár L., Marosán M. és Gál J. (2003): Táplálkozási eredetű betegségek. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/6.
18. Marosán M., Náhlik A. és Gál J. (2003): Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) korbecslési módszerei. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/8.
19. Marosán M., Gál J. és Náhlik A. (2003): Életkorbecslési módszerek dámszarvasnál. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/10.
20. Marosán M., Gál J. (2003):Vadonélő állatok növényvédő szerek és műtrágyák okozta mérgezései. Növényvédelmi tanácsok 2003/8. 32 p.
21. Marosán M., Gál J. (2003): A fürj táplálkozása és költése mezőgazdasági környezetben. Növényvédelmi tanácsok 2003/9. 30-31 pp.
22. Gál J, Marosán M., Winkler D., Kolics L., Bozsér O. és Sós E. (2003): A mezei nyulak tularémiája. Magasles, Vadászok és Fegyverkedvelők Lapja 2003/2. November. 31 p.
23. Gál J., Kolics L., Winkler D. és Marosán M. (2003): Nappali ragadozó madarak légzőszervi tünetekkel járó, néhány fertőző eredetű kórképe. A Vadgazda Vadászmagazin 2003/12. 28 p.
24. Gál J., Marosán M. és Vincze Z. (2003): Teknősök páncél elváltozásai. Váróterem Állatorvosi Információs Magazin. 4-7 pp.
25. Gál J., Marosán M. és Náhlik (2003): A vadászebek babesiózisa. Erdélyi Nimród Természetvédelmi Magazin 5/5 27 pp.
26. Gál J., és Marosán M. (2004): A mezei nyúl élőhely használata. A Vadgazda Vadászmagazin 2004/03 24 pp.
27. Gál J., és Marosán M. (2004): A mezei nyúl egyes betegségeinek közegészségügyi vonatkozásai. A Vadgazda Vadászmagazin 2004/08. 22 pp. 
28. Marosán M. és Gál J. (2004): Az őz élőhelyhasználata. Mezőgazdasági tanácsok 2004/9. 23-24 pp.
29. Marosán M. (2004): A gímszarvas felismerése és táplálkozása mezőgazdasági és erdei környezetben. Mezőgazdasági tanácsok.
30. Gál J., Marosán M. és Náhlik (2004): Életkorbecslési módszerek a vaddisznónál. Erdélyi Nimród Természetvédelmi Magazin 2004/3
31. Marosán M. (2005): Nem pusztítjuk az erdőt! Kistermelők Lapja. 2005. (49. évf.) 11. sz. 21.p
32. Marosán M. (2009): Életkorbecslési módszerek vaddisznónál. Nimród Vadászati Szakfolyóirat. 2009/3.
33. Marosán M. (2009): Az őz korbecslése a fogkihasadás, a fogváltás és a fogkopás alapján. Vadászinfo, Tolna megyei Vadász-szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei területi szervezetének lapja. Szekszárd. 2009. június, IV/1. 11-12 pp.
34. Gál J. és Marosán M. (2010): A téli madáretetés állategészségügyi veszélyei. Díszmadár magazin, 2010. (145. évf.) 1. sz. 23. old.
35. Gál J. és Marosán M. (2010): A récék, ludak télen jelentkező fagyási sérülései. Díszmadár magazin, 2010. (17. évf.) 2. sz. 22-23. old. 
36. Gál J. és Marosán M. (2010): A kanári úgynevezett "kattogó légzésének" okai. Díszmadár magazin, 2010. (17. évf.) 4. sz. 14-15. old. 
37. Gál J. és Marosán M. (2010): Légzsákmycosis uhuban. Díszmadár magazin, 2010. (17. évf.) 5. sz. 22. old. 
38. Gál J. és Marosán M. (2010): Köszvény lehetséges okai tragopánokban. Díszmadár magazin, 2010. (17. évf.) 6. sz. 20-21. old. 
39. Gál J. és Marosán M. (2010): Néhány anatómiai érdekesség a nyírfajdoknál. Díszmadár magazin, 2010. (17. évf.) 7. sz. 27. old. 
40. Gál J. és Marosán M. (2010): Kell a fácánoknak a rost? Díszmadár magazin, 2010. (17. évf.) 8. sz. 18-19. old. 
41. Marosán M. és Király I. (2010): Nem mindegy, mi kerül az etetőkbe. Pannon Vadászvilág. Január: 36-39.
42. Király I. és Marosán M. (2010): Hibák, rutinszerűen. Pannon Vadászvilág. Február: 20-24.
43. Király I. Kemenszky P. és Marosán M. (2010): A vadföld nem ajándék. Pannon Vadászvilág. Május: 33-35.
44. Király I. Kemenszky P. és Marosán M. (2010): A gímszarvas-gazdálkodás akadályai. Pannon Vadászvilág. November: 4-7.
45. Gál J. és Marosán M. (2011): Nappali gekkók tartása. Kistermelők lapja, 2011. (55. évf.) 8. sz. 35. old.
46. Gál J. és Marosán M. (2011): Miért skalpol a fácánkakas? Díszmadár magazin, 2011. (18. évf.) 7. sz. 26-27. old.
47. Gál J. és Marosán M. (2011): A szaporodás bajnoka a roborowszki törpehörcsög. Kistermelők lapja, 2011. (55. évf.) 4. sz. 34. old.
48. Gál J. és Marosán M. (2011): Már csaknem háziállat a gabonasikló. Kistermelők lapja, 2011. (55. évf.) 1. sz. 35. old.
49. Marosán M. (2011): Vadgazda-és erdőgazda-képzés a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán. Nimród Vadászújság, 2011. (99. évf.) 1. sz. 20-21. old.
50. Gál J. és Marosán M. (2011): Földönfutó mókusok. Kistermelők lapja, 2011. (55. évf.) 2. sz. 35. old.
51. Herczeg Z. és Marosán M. (2012): Lépjünk fel közösen a mérgezések ellen! – Sasmérgezés – Jó Vadászatot! A Fővárosi és Pestmegyei Vadászkamara Lapja 2012/2. 22-23 pp. Budapest.
52. Herczeg Z. és Marosán M. (2012): Változások a vadászható és a védett fajok listáján, csökkenő adminisztrációs terhek. Jó Vadászatot! A Fővárosi és Pestmegyei Vadászkamara Lapja 2012/2. 22-23 pp. Budapest.

Disszertációk:
1. Marosán M. (1999): A gímszarvas korbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. Szakdolgozat, Soproni Egyetem, Sopron.
2. Marosán M. (2001): Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) korbecslési módszereinek összehasonlító értékelése. Diplomamunka, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár.
3. Marosán M. (2004): Az őz (Capreolus capreolus (L.) 1758) egyes korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek összehasonlító értékelése. Doktori Ph.D. értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron.
4. Marosán M. (2007): A dámszarvas (Dama dama (L.) 1758) egyes korbecslési módszereinek és életkorra utaló bélyegeinek összehasonlító értékelése. Szakdolgozat, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar. Budapest.