Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Marosán Miklós

Marosán Miklós

Név

Dr. habil. Marosán Miklós

Végzettség
Ph.D., habilitált (Habil)
Szervezeti egység
Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens
Telefon
(1) 478 4100
Mellék
(1) 478 4100 / 8203
Helyszín
B épület, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tsz.

 

Bemutatkozás

Személyi adatok
Név: Dr. Marosán Miklós
Beosztás: egyetemi docens, osztályvezető, címzetes egyetemi tanár, igazságügyi szakértő
Szül. hely, idő: Budapest, 1974.
Állampolgárság: Magyar
E-mail: [E-mail megjelenítése]

Szakmai tapasztalat

Felsőoktatás

Főfoglalkozás
2015-jelenleg Osztályvezető az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi tanszékének Vadászati, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Osztályán. A „Vadgazdálkodási szakirány” szakmai vezetését végzi.
Vadgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakok indítását koordinálja. Vadgazdálkodási tantárgyak oktatását látja el.
2014-jelenleg Egyetemi docens (vezető oktató), tanszékvezető helyettes a Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékén.
2011-2014 Tudományos főmunkatárs (vezető kutató) a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézetben.
2010-2011 Egyetemi docens (vezető oktató), szakvezető, a Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar
Környezettudományi Intézetében. A Vadgazda mérnöki (BSc), az Erdőgazda és a Vadgazdálkodási Technológus szakok vezetője volt. E szakoknak átdolgozta és korszerűsítette a tantervét és eredményesen vezette a Vadgazda mérnöki szak akkreditációját. 2010-ben megalapította az Élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnöki/szaktanácsadó és a Vadászati és vadgazdálkodási szakmérnöki/szaktanácsadói szakokat. A Károly Róbert Főiskolán
vadgazdálkodási és vadászai szaktárgyakat oktatott.
2002-2010 Egyetemi adjunktus (beosztott oktató, előtte tanszéki mérnök), a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Környezettudományi Intézetében.


Oktatói tevékenysége során 64 egyetemi szintű (MSc) diplomadolgozat és 24 főiskolai szintű (BSc) szakdolgozat, továbbá 18 tudományos diákköri dolgozat készült el témavezetői irányítása mellett. Rendszeresen részt vesz záróvizsga-bizottságok munkájában, mint bizottsági elnök, illetve tag. Kb. 110 alkalommal volt felkért opponens hazai és külföldi állatorvos, agrármérnök, erdőmérnök, vadgazda mérnök hallgatók diplomadolgozatainál. 25 alkalommal vett részt doktori (PhD) szakértői bizottságok munkájában, mint tudományos titkár, bizottsági tag, illetve opponens.
Jelenleg három doktorandusz témavezetője. Egyik doktorandusza már szigorlatozott, a másik kettő közvetlenül a szigorlat letétele előtt áll.

Mellékfoglalkozás
2013-2016 Megbízott oktató a Károly Róbert Főiskola Agrár és Környezettudományi Intézetében.
2011-2013 Egyetemi docens részmunkaidőben a Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Környezettudományi Intézetében.

Gazdasági vezetői tevékenység
Gazdasági társaságnál
2009-2016 Ügyvezető, az Igazságügyi Minisztérium által igazságügyi szakértői gazdasági társaságként bejegyzett Mező-Vad Kft-nél.

Egyéb tevékenységek
2009-jelenleg Igazságügyi szakértő
2005-jelenleg Földművelésügyi Minisztérium által regisztrált ágazati szakértő

Tanulmányok
2001. Okleveles agrármérnök (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság és Élelmiszer-tudományi Kar)
1999. Vadgazda mérnök (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar)

Szakirányú továbbképzési végzettségek
2014. Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar)
2007. Zoológus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar)

Tudományos fokozatok, címek
2013. Címzetes egyetemi tanár
2010. Habilitált doktor (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudomány szakterületen)
2005. Doktori PhD fokozat (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Erdészet- és Vadgazdálkodás-tudomány szakterületen)

Egyéb képesítések
Szakértői regisztráció
 Igazságügyi szakértő (agrár-környezetgazdálkodás; zárttéri vadtartás; vadgazdálkodási tervezés; mezőgazdasági vadkár; mezőgazdasági termésbecslés; mezőgazdasági kár, mezőgazdasági kárbecslés; egyéni és társas vadászatok lebonyolítása; erdei vadkár, erdei vadkárok becslése; élővilág-védelem; állattenyésztés; takarmánygazdálkodás, keveréktakarmány-gyártás)
 Vadgazdálkodási és vadászati szakértő (vadgazdálkodási tervezés, erdei vadkár, mezőgazdasági vadkár, vad gépjárművel való ütközéséből eredő károk, vadászati jog)

Kutatási tapasztalat
 Vadászati és vadgazdálkodási szakterület igazságügyi szakkérdéseinek vizsgálata, és ehhez kötődő szakmai protokollok kidolgozása a vadgazdálkodási gyakorlat, az igazságszolgáltatás és a jogalkotás
számára.
 Mezőgazdasági vadkárbecslés szakmai protokolljának kidolgozása.
 Vad-gépjármű ütközések értékelésének szakmai kidolgozása.
 Vadhús kémiai- és zsírsavösszetételének, mikroelem tartalmának elemzése.
 Vadonélő állatok életkorbecslése és életkorra utaló morfológiai bélyegeinek összehasonlító vizsgálata (csonttani, anatómiai és szövettani módszerekkel).

Idegen nyelvismeret
 Angol, középfokú „C” típusú (szaknyelvvel bővített) állami
nyelvvizsga.
 Francia nyelv alapszintű ismerete. Érettségi vizsga francia nyelvből.

Publikációs tevékenység
Publikációs munkáját széleskörű együttműködésben több egyetemi (Széchenyi Egyetem,
Mezőgazdaság és Élelmiszer-tudományi Kar, Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar; Eötvös
Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar; Szent István Egyetem, Mezőgazdaság
és Környezettudományi Kar, Tsukuba University Japán), múzeumi (Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Embertani Tár) kutatóintézeti (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) kutatóhellyel, és vadászati egységekkel  (vadásztársaságok, erdészeti és mezőgazdasági Zrt-k) végzi. Több mint 100 tudományos, szakmai és ismeretterjesztő publikációja jelent meg.

Szcientometriai adatok Impact faktora: 11,907 (2016-ban, azóta emelkedett)

Független hivatkozások száma: 80

Publikációs faktora: 357,64

Oktatott tantárgyak jegyzéke
Állatorvostudományi Egyetemen
Állatorvos és biológus szak, vadgazdálkodási szakirány (előbb megbízással, 2011-től
főállásban)
 Vadászattan,
 Vadgazdálkodás és állományhasznosítás,
 Trófeabírálat és trófeagazdálkodás,
 Fegyver és lőszerismeret

Állatorvos szak (2011-2014)
 Állatorvosi genetika,
 Állattenyésztés,

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán (2002-2010 főállásban)
Egyetemi szintű, osztatlan képzések
 Mezőgazdasági állattan I-II. (Agrármérnöki Szak, Élelmiszerminőségbiztosító Agrármérnöki Szak)
 Vadgazdálkodás (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök Szak)
 Fenntartható vadgazdálkodás (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak)
 Vadászat és fegyverismeret (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak)
 Vadbiológia és ökológia (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Állattenyésztő Mérnöki Alapszak, Vadgazdálkodási Szakirány)
 A vadállomány hasznosítás gyakorlata és trófeabírálat (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Vadgazdálkodási Szakirány)
 Élőhely-gazdálkodás (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök, Élelmiszer-minőségbiztosító Agrármérnök Szak, Vadgazdálkodási Szakirány)
 Természetvédelem (Agrármérnök, Gazdasági Agrármérnök Élelmiszerminőségbiztosító Agrármérnök Szak, Környezetbiológia Szakirány)

BSc képzések
 Vadgazdálkodás (Állattenyésztő Mérnöki Alapszak)
 Vadászat és fegyverismeret (Állattenyésztő Mérnöki Alapszak)
 Erdő és vadgazdálkodás (Környezetgazdálkodási Agrármérnöki
Alapszak)
 Természet és tájvédelem (Környezetgazdálkodási Agrármérnöki
Alapszak)
 A természetvédelem jogi szabályozása (Környezetgazdálkodási
Agrármérnöki Alapszak, Környezetvédelmi Szakirány)
 A környezetvédelem alapjai (Élelmiszermérnöki Alapszak)
 Élőhely és vadállomány-hasznosítás (Állattenyésztő-mérnöki Alapszak)
Károly Róbert Főiskolán (2010-től)
BSc képzések
 Fegyver és lőszerismeret (Vadgazda Mérnöki Alapszak)
 Vadászati jog és igazgatás (Vadgazda Mérnöki Alapszak)
 Vadkárbecslés és elhárítás (Vadgazda Mérnöki Alapszak)
 Élőhely-gazdálkodás (Vadgazda Mérnöki Alapszak)

Kutatási projektekben való részvétel
1997-2006. A hazai nagyvad fajok születési és halálozási adatainak meghatározása.
(Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr. Sándor
Gyula, Dr. Marosán Miklós, Tari Tamás, Tóth Réka, Gáspár Lóránt)
Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.
1997-2006. Agancs- és szarvméretek biometriai elemzése, nagyvad selejtezés és
korbecslés. (Projektvezető: Prof. Dr. Náhlik András. Résztvevők: Dr.
Sándor Gyula és Dr. Marosán Miklós) Földművelésügyi Minisztérium K+F megbízás.
1999-2005. Vadfajok életkorbecslési módszereinek összehasonlító értékelése.
(Projektvezető: Dr. Marosán Miklós. Résztvevők: Prof. Dr. Náhlik
András, Dr. Király István).
2003. Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető:
Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa
Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
2006. Szigetközi vízi makro-gerinctelenfauna monitorozása (Projektvezető:
Prof. Dr. Benedek Pál. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós és Dr. Bakcsa
Flórián) Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
2007-től Vadhús kémiai- és zsírsavösszetételének elemzése. (Projektvezető: Dr.
Marosán Miklós. Résztvevők: Dr. Tóth Tamás, Dr. Cenkvári Éva, Dr.
Zsédely Eszter).
2002-2010. Magyarországi őzállományok orr-garatbagócs fertőzöttségének
felmérése, valamint a parazita biológiájára vonatkozó adatok elemzése.
(Projektvezető: Dr. Király István. Résztvevők: Dr. Marosán Miklós, Dr.
Gál János, Prof. Dr. Faragó Sándor).
2012-től Szimulált vadkárok hatásainak vizsgálata. (Projektvezető: Dr. Marosán
Miklós. Résztvevők: Dr. Király István, Perczel Mihály)


További képesítések, készségek, kompetenciák
B kategóriás vezetői engedély,
MS szoftverek (Word, Excel, Power Point),
Statisztikai szoftverek felhasználói ismerete,
Állami vadászíjász kiegészítő vizsga,
Nemzetközi vadászíjász vizsga (International Bowhunter Education Program),
Rendőrségi fegyverismereti vizsga sörétes, golyós és marok lőfegyverre,
Lövészetvezetői bizonyítvány,
Képesített hatósági vadhúsvizsgáló bizonyítvány.

Díjak, tagságok, közéleti tevékenységek
1998. Környezetvédelmi miniszter elismerő oklevele
1998/1999 Környezetvédelmi Minisztérium ösztöndíja
1999-től Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály tagja
2000-től Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi
Szakosztály tagja
2002. Doktoranusz Publikációs Pályázat II. helyezés
2002. Tavaszi Szél Alapítvány tudományos ösztöníja
2005-től Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
2008-2010 NYME-MÉK TDK Állattudományi Tudományos Műhely tagja
2009-től Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara tagja
2010-2012 Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály választmányi tagja,
vezetőségi tagja
2010-2011 Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztály titkára
2010-2011 KRF-TVK Tudományos Bizottságának tagja
2011-től SZIE Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola témavezető
2012-től Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet
Természetvédelmi Bizottságának tagja
2012-től Az MTA Erdészeti Bizottság Vadgazdálkodási albizottság tagja
2013-tól Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület tagja
2013-2017 Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezet
megyei és országos küldötte
2013. Címzetes egyetemi tanári kinevezés
2013-2019. Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesületének alapító tagja
2017. Apáczai Csere János díj