Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Vetter János

Vetter János

Név

Dr. Vetter János

Végzettség
az MTA doktora, habilitált (Habil), kandidátus
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Beosztás: professor emeritus
Telefon
(1) 478 4100
Mellék
(1) 478 4100 / 8664
Fax
(1) 478 4238
Helyszín
Rottenbiller utca 50. I. emelet

 

Bemutatkozás

Szakbiológusként végeztem az ELTE Természettudományi Karán. Ezt követően szereztem meg az egyetemi doktori címet, növényélettani (szövettenyésztés) témában. Később végeztem el a GATE-n a mezőgazdasági kutatási szakmérnök kurzust. 1972-től dolgozom az Állatorvostudományi Egyetem Növénytani tanszékén, illetve a jogutód Szent István Egyetemen, először mint tudományos munkatárs, majd egyetemi adjunktus, egyetemi docens, illetve egyetemi tanár. 1990-től vagyok a növénytani tanszék vezetője. 1985-ben védtem meg a kandidátusi disszertációmat (gombaélettani témában), 1995-ban habilitáltam, illetve 1996-ban szereztem meg az MTA doktori címét (a nagygombák bontási folyamatai témában). Három nyelvből (orosz, német, angol) teljesítettem a középfokú nyelvvizsga követelményeit.

Fogadóóra:

Csütörtökönkén 13-14h. között e-mailben előzetes egyeztetés szükséges.

Tevékenység

Az oktatási tevékenység gerincét az állatorvosképzés adja, ahol több kötelező és fakultatív kurzus tantárgyfelelőse vagyok, magyar, német és angol nyelven. Részese voltam a korábbizoológus- és a későbbi biológusképzés (BSc) oktatási programjainak is.
Kötelező tárgyak:

Botanik für Veterinärstudenten (elmélet)

Fakultatív tárgyak:

Általános mikológia

Gabonabiológia
Gyepgazdálkodás
A növények másodlagos anyagcseretermékei
Karcinogén-antikarcinogén növények
Allgemeine Mykologie
Grünlandwirtschaft
Mycology

BSc tárgyak:

Gombaélettan, Gombatermesztés és mikoterápia

Kutatási tevékenység:

Mérgező növények – növényi méreganyagok
Gombakémiai és –élettani kérdések. A gombák bontási folyamatai. A termőtestképzés folyamata.

Eddig megjelent tudományos közlemények száma: 190
Az elért impakt faktor: kb. 48
Független idézetek száma: kb. 1250