Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Vetter János

Vetter János

Név

Dr. Vetter János

Végzettség
az MTA doktora, habilitált (Habil), kandidátus, Biológus (ELTE), mezőgazdasági kutatási szakmérnök (GATE)
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Beosztás: Professor Emeritus
Telefon
(1) 478 4100, 06-20-4583-660
Mellék
8664
Fax
(1) 478 4238
Helyszín
Rottenbiller utca 50. I. emelet

 

Bemutatkozás

Szakbiológusként végeztem az ELTE Természettudományi Karán. Ezt követően szereztem meg az egyetemi doktori címet, növényélettani (szövettenyésztés) témában. Később végeztem el a GATE-n a mezőgazdasági kutatási szakmérnök kurzust. 1972-től dolgozom az Állatorvostudományi Egyetem Növénytani tanszékén, illetve a jogutód Szent István Egyetemen, először mint tudományos munkatárs, majd egyetemi adjunktus, egyetemi docens, illetve egyetemi tanár. 1990-től vagyok a növénytani tanszék vezetője. 1985-ben védtem meg a kandidátusi disszertációmat (gombaélettani témában), 1995-ban habilitáltam, illetve 1996-ban szereztem meg az MTA doktori címét (a nagygombák bontási folyamatai témában). Három nyelvből (orosz, német, angol) teljesítettem a középfokú nyelvvizsga követelményeit.

Főbb kutatási területek:

  • Mérgező növények – növényi méreganyagok
  • Gombakémiai és –élettani kérdések. A gombák bontási folyamatai. A termőtestképzés folyamata.

Előrehaladás

Szakmai szervezeti tagság 

 Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma

PhD-hallgatók

Publikációs lista (Top10)

1. Vetter, J. (2000): Plant cyanogenic glycosides.    Toxicon, 38, 11-36.
2. Bóbics, R. -Krüzselyi, D. – Vetter, J. (2016): Nitrate content in a collection of higher mushrooms.  J. Sci. Food Agriculture, 96, 430-436.
3. Vetter, J.: (2017): Plant cyanogenic glycosides.   In: Plant Toxins. Ed. Gopalakrishnakone, P. -Carlini, C.R. – Ligabue-Braun, R. Springer. Netherlands, ISBN: 978-94-007-6463-7. 287-317 pp.
4. Vetter, J. (2018): Secondary metabolites of ferns. In: Current Advances in Fern Research. Ed.: Fernandez, H. Springer International Publishing AG, ISBN: 978-3-319-75102-3, pp. 305-327.
5. Vetter, J. – Gerencsérné Seidl, K. (2018): Állatorvosi jelentőségű növényi hatóanyagok egyszerű kimutatása tesztvizsgálatokkal. Magyar Állatorvosok Lapja, 140, 12. 755-768.
6. Vetter, J. (2019): Biological values of cultivated mushrooms – A review. Acta Alimentaria, 48,  23, 229-240.
7. Vetter, J. (2019): A növényi hatóanyagok különleges világa. Mezőgazda Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-286-748-9. pp. 343, 20 színes melléklettel
8. Vetter, J. (2019): Állatorvosi hátterű botanikai vizsgálatok az Állatorvostudományi Egyetem Növénytani  Tanszékén 1954 és 2009 között. Magyar Állatorvosok Lapja, 141, 4, 245-
9. Krüzselyi, D. – Móricz, A. – Vetter, J. (2020): Comparison different morphological mushroom parts based on the antioxidant activity. LWT – Food Science and Technology, 127 (2020) 109436
10. Vetter, J. (2021): Mushrooms as Functional Foods. In: Advances in Macrofungi:  Pharmaceuticals and Cosmeceuticals. Eds.: Kandikere, R. Sridhar and Sunil K. Deshmukh. Taylor & Francis Group LLC, Boca Raton, London, New York.  ISBN 978-1-032-042817, pp. 139-174.

 

 

Eddig megjelent tudományos közlemények száma: 190
Az elért impakt faktor: kb. 48
Független idézetek száma: kb. 1250

 

Fogadóóra:

Csütörtökönként 13-14h. között e-mailben előzetes egyeztetés szükséges.

Tevékenység

Az oktatási tevékenység gerincét az állatorvosképzés adja, ahol több kötelező és fakultatív kurzus tantárgyfelelőse vagyok, magyar, német és angol nyelven. Részese voltam a korábbi zoológus- és a későbbi biológusképzés (BSc) oktatási programjainak is.

Kötelező tárgyak: Botanik für Veterinärstudenten (elmélet)

Fakultatív tárgyak:

Általános mikológia

Gabonabiológia
Gyepgazdálkodás
A növények másodlagos anyagcseretermékei
Karcinogén-antikarcinogén növények
Allgemeine Mykologie
Grünlandwirtschaft
Mycology

BSc tárgyak: Gombaélettan, Gombatermesztés és mikoterápia