Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies

A program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, a hallgatók számára a külföldi részképzést, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt.

A CEEPUS megállapodást 1993-ban írta alá Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia kormánya majd rövidesen Horvátország, Csehország és Románia, Szerbia és Montenegró is csatlakozott a programhoz. Jelenleg 15 ország tagja a programnak.

A CEEPUS-program a résztvevő országok felsőoktatási intézményeinek munkakapcsolatára épül, hivatalos munkanyelve az angol.

További információ: 
Magyarországi CEEPUS Iroda
Információk hallgatóknak

Hálózaton belüli egyéni mobilitási pályázat beadási határideje:
minden év június 15. (őszi vagy tavaszi félévre tervezett utazásnál)
Valamint a megmaradt mobilitási helyekre minden év október 31. (tavaszi félévre tervezett utazásnál)

Ezek a határidők a pályázat online feltöltésének a határidejét jelentik, ezért az intézményen belüli pályázatok határideje az aktuális pályázati kiírásnak megfelelően változik. További információ a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán kapható.

Pályázati felhívás: CEEPUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2023-2024

Jelentkezési lapok: CEEPUS jelentkezési nyomtatvány

Információk: CEEPUS hallgatoi informacio

A 2010/2011-es tanévtől a zágrábi partnerintézmény koordinálása mellett egyetemünk részt vesz az úgynevezett VetNEST – Veterinary Network for Student and Staff Transfer CEEPUS hálózatban.

Partneregyetemek listája az HR-0107-es hálózatban (VetNEST):

ORSZÁG EGYETEM
Albánia Agricultural University of Tirana
Ausztria University of Veterinary Medicine Vienna
Bosznia-Hercegovina University of Sarajevo
Csehország University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Horvátország University of Zagreb
Lengyelország Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Macedónia Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Magyarország Állatorvostudományi Egyetem
Szerbia Univeristy of Belgrade
Szlovákia University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
Szlovénia University of Ljubljana

 

A CEEPUS keretében utazóknak nem kell tandíjat fizetniük. Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek mértéke ennek megfelelően változó, pontos információ a CEEPUS weboldalán.

Az ösztöndíjas periódus lezárta után, a hazautazást követő 2 héten belül az  ösztöndíjasnak kötelezően be kell számolnia az ösztöndíjas időszakról a “Letter of Confirmation”  formanyomtatvánnyal, amit a külföldi fogadóintézmény állít ki az ösztöndíjasnak a kiutazás végén illetve a “Mobility Report” online kitöltésével  a CEEPUS weboldalán. A “Letter of Confirmation”-t hazajövetelt követően a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályára kell leadni.

 

Hallgatói mobilitás 

A hallgatói mobilitás célja:

 • féléváthallgatás normál szakos képzésben
 • nyári egyetemen, intenzív kurzuson való részvétel
 • labormunka
 • szakmai gyakorlat
 • szakdolgozat készítés

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

 • aktív hallgatói jogviszony és 2 lezárt félév a kiutazásig
 • CEEPUS országbeli állampolgárság, illetve “Equal Status” dokumentum
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának / partnerének támogatása

 

Oktatói mobilitás 

Az oktatói mobilitás célja:

 • elsősorban oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de az utóbbiak kizárólagos célok nem lehetnek
 • 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező a fogadó intézményben

A megpályázható időszak:

 • Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap)

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

 • egy részvételre jogosult felsőoktatási intézmény alkalmazottja, akinek munkaköri kötelességei közé tartozik az oktatás
 • CEEPUS országbeli illetve a CEEPUS programban a tematikus hálózatokban részt vevő országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatok működésében részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban)
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának / partnerének támogatása