Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Erasmus Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement

Egyetemünk 230 éves múltra tekint vissza. Tekintettel arra, hogy ez Magyarország egyetlen állatorvosképző intézménye, szűk értelembe vett szakmai együttműködés csak külföldi intézménnyel történő kapcsolatfelvétel során volt elképzelhető.

Nemzetközi kapcsolataink így az egyetem létrejötte óta erősek.

Mobilitásaink legfőképpen az Európai Unió tagországaiba, valamint Norvégiába, Észak-Macedóniába és Szerbiába irányul.

A VetNEST nevű szervezet a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia állatorvosképző intézményeit fogja össze. Az idetartozó egyetemekkel szoros kapcsolatban állunk. Az éves közgyűléseken egymás képzésének esetleges változásairól átfogó képet kapunk. Ezekkel az országokkal hagyományosan erős szakmai kapcsolattal rendelkezünk, kezdetektől célországaink az Erasmus program keretében is. Ugyanakkor hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a nyugat-európai országok fejlett állatorvosképző intézményeivel is. Az angolszász és a német egyetemek mellett azokkal az egyetemekkel is partner viszonyban vagyunk, amelyeken angol vagy német nyelven folyik képzés vagy részképzés, továbbá olyan intézményekkel is, amelyeknek a nyelvét csak néhány hallgató beszéli nálunk.

Stratégiai partnereknek elsősorban az ausztriai, németországi és holland intézményeket tekintjük, melynek legfőbb oka a több évtizedre visszanyúló bilaterális kapcsolatrendszerünk az ottani állatorvos-képző intézményekkel. Célunk, hogy a többi EU-s illetve programországgal is elmélyítsük a már létező cserekapcsolatainkat.

Rendszeres kapcsolatot ápolunk a főként a spanyol, portugál, lengyel valamint a francia Erasmus-partnereinkkel is. Ezekben az országokban a szerződések számát nem kívánjuk növelni, elsősorban a kapcsolatok élénkítésére törekszünk partnereinkkel.

Az oktatói mobilitások növelése mindenképpen prioritás intézményünk számára, akárcsak az adminisztratív személyzeti ki- és beutazások aktivitásának az ösztönzése.

Célunk a képzési struktúrák, tantárgyi tematikák egymáshoz közelítése a partnerintézményeinkkel, hogy a külföldön végzett tanulmányok kreditértékeinek beszámításához szükséges 75%-os egyezés minél több kurzusnál megvalósulhasson.

Közös képzés külföldi partnereinkkel egyelőre csak tervszinten létezik.

További célunk a beutazó oktató és adminisztratív kollégák számának növelése, valamint az eddig is jelentős mértékben érkező hallgatói létszám megtartása. Erre minden lehetőség adott, hiszen intézményünkben a teljes állatorvosképzés angol nyelven is elérhető.

Fontosnak tartjuk a külföldi mobilitást, távlati célunk, hogy a magyar hallgatók legalább 20%-a külföldi részképzésben vegyen részt.

 

The University of Veterinary Medicine Budapest (UVMB) has a 230 year old history. As it is the only institution in Hungary that provides veterinary education, closer professional cooperation has always been possible only with foreign universities. Thus, the University’s international connections have been strong since its foundation.

Besides the countries of the European Union, our international mobility destinations have also been Serbia, Norway and North-Macedonia.

Veterinary universities of the former Austro-Hungarian Empire are parts of the VetNEST network. UVMB is traditionally in close professional relationship with these universities. At the annual conferences members get a thorough overview of the potential changes in the study programmes of the other universities. The VetNEST countries have always been our destinations in the Erasmus Mobility program as well.

Traditionally we have a strong relationship with veterinary universities in Western European countries as well. Besides Anglo-Saxon and German universities, we also have partnerships with institutions where the language of instruction is English or German, or a language that is potentially spoken by any of our students.

Due to our several decade old bilateral relationships, we consider the Austrian, German and Dutch veterinary universities to be our primary strategic partners. Our goal is to deepen our already existing cooperation with the other program-countries as well.

We also have a good relationship with our Spanish, Portuguese, Polish and French Erasmus partners. In these countries instead of forming new partnerships we would like to focus on livening the cooperation with the already existing ones. Increasing the faculty members’ mobility is a priority for our institution, just like enhancing the mobility of the administrative staff.

Our goal is to make our training structure and curriculum more compatible with our partner institutions, so that the 75% compatibility – that is necessary for the transferable ECTS credits students earn in foreign universities – can be achieved with as many courses as possible.

Shared training with foreign partner institutions is only planned at this point.

Besides enhancing teacher and staff mobility, keeping the incoming student numbers high is also our goal. This does not require extra effort as the entire veterinary education is available in English.

We find foreign mobility important, and our long term goal is to have at least 20% of our Hungarian students partake in study abroad programs.