Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Sebészeti Tanszék

Sebészeti Tanszék

Telefon
(1) 478 4195
Mellék
(1) 478 4100 / 8250
Fax
+361 478 4196
Vezető
Németh Tibor
Cím
1078 Budapest István u. 2.
Postázási cím
1400 Budapest Pf. 2
Helyszín
B épület

Az egység története

II. József 1786. december 12-én kelt rendelete a pesti egyetemen állatgyógyászati tanszék szervezését mondta ki, amely intézményben megkezdődhetett a sebészet oktatása. Az egyetem orvostan- és sebész hallgatói a kötelező tantárgyak között már tanultak sebészeti kórtant, klinikai sebészetet, műtéttant, műszer- és kötszertant. A tananyaghoz járult hozzá az újonnan bevezetett állatorvostan, Tolnay Sándor professzor speciális állatsebészeti ismereteivel, Wolstein bécsi professzor könyvei alapján. Abban az időben az állatorvosi sebészet messze a humán sebészet után következett fontosságát tekintve. Érzékelhető fejlődést a sebészet oktatásában Zlamál Vilmos ért el (1803-1886) felismerve az állatorvosi sebészet mint önálló tantárgy fontosságát, az egyéb kapcsolódó disciplinák között. A sebészet első kinevezett tanára Varga Ferenc orvosdoktor volt, aki egyben a magyar operatív sebészeti műtéttan megteremtőjének, Balassa professzornak az asszisztense is volt. 1870-ben alapították meg a különös sebészeti és műtéti tanszéket, amelyet a jelenlegi Rottenbiller utcai épületben helyeztek el. Plósz Béla professzor idejében került teljes átdolgozásra és újraszervezésre a tanszék, amikor is a sebészi aszepszis és műtéttan feltételei megteremtésre kerültek. Plósz professzor mind a hasi, mind az ortopéd sebészet kimagasló egyéniségévé vált a lósebészet terén. A következő tanszékvezető Berrár Mihály (1884-1929), az állatorvosi sebészet és szemészet nemzetközileg elfogadott szakembere lett. A tanszék radiológiai osztályát Guoth Gy. Endre alapította 1929-ben. Kómár Gyula, majd B. Kovács András nevéhez fűződik a lovak és szarvasmarhák hasi- és lábvégsebészetének megalapítása. Tamás László professzor fejlesztette tovább a lósebészetet 1981-1989 között, majd Tóth József professzor vezetése alatt újult meg és modernizálódott a tanszék, egy valóban európai színvonalú intézménnyé nőve ki magát mind nagyállat (majd 1980-as évek végétől) mind a kisállat sebészet területén, eszköz és műszerigényét, valamint a szakmai munkát tekintve egyaránt. Tóth professzor külföldre távozása után Tamás prpfesszor, majd Felkai Ferenc egyetemi docens vezették a tanszéket kurátori pozícióban. 2005-től Németh Tibor egyetemi docenst nevezték ki a tanszék vezetőjévé.

A tanszék felépítése, egységei

A Sebészeti és Szemészeti Tanszék korábban egységes szerkezete 2001 óta megváltozott, amikor az Üllői Nagyállatklinikát megnyitották, ahol oktatási szempontból a tanszékhez tartozó nagyállatsebészeti egység kezdte működését a korábban az István utcában dolgozó oktatókkal. A Kisállat-sebészeti egység több részre oszlik. Az 1995-ben újjáépített Sebészeti Ambulancia mintegy 5-6000 beteget fogad évente, amelyhez három sebészeti kezelő mellett egy baleseti kezelő is tartozik A Csont- és izületsebészeti műtő , a már rutinnak számító beavatkozások mellett, speciális ortopédiai műtétek (teljes csípőizületi protézis, TPLO műtét, artroszkópia), valamint gerincműtétek elvégzésére is alkalmas. A Lágyszervi műtőblokkban az egyszerűbb sebészeti beavatkozások mellett a hasi és mellkasi műtétek teljes skálája, onkológiai és plasztikai beavatkozások is megtalálhatók a műtéti repertoárban. Az éves műtéti szám a két kisállat-műtőben 2500 körül mozog. A műtőkben a színvonalas aneszteziológia háttéret képzett beosztott aneszteziológusból és demonstrátor ill. ügyeletes hallgatókból álló team, altató- és lélegeztetőgépek, modern monitoring rendszer (pulzoximéter, kapnográf) biztosítja. A kisállat-sebészeti egységhez tartozik a kisállat-kórház, mely a kórházi kezelést igénylő betegek elhelyezésére és megfigyelésére szolgál. A Sebészeti Klinika Radiológiai Osztálya évi 4000 beteggel valamennyi egyetemi klinika röntgen-vizsgálati igényét kielégíti. Az expoziciós helyiségben digitális röntgenkészülék áll rendelkezésre. 1996-tól Computer-tomogaph (CT) készülékkel bővült az osztály.

Klinikai nyitvatartás

A Kisállatklinika hétköznapreggel 9 órától délután 16 óráig általános és diszciplínák szerinti teljes körű szakellátást nyújt. Reggel 8 és 9 óra (vizitek ideje), valamint délután 16 és este 20 óra között, továbbá hétvégén és ünnepnapon reggel 9 és este 20 óra között belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ügyeletet tartunk bejelentett vagy sürgősséggel érkező betegek számára. Minden nap este 20 órától reggel 8 óráig kizárólag sürgősségi ellátást igénylő kutya- és macskabetegek számára tartunk fenn emelt díjas éjszakai ügyeletet, amelyet készenléti (behívásos) ügyelettel egészítünk ki.