Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Biológus MSc

A biológus mesterszak bemutatása

A biológus mesterképzés kötelező keretein felül az Állatorvostudományi Egyetem szakmai hátterére épülő, elsősorban alkalmazott zoológiai jellegű, kis létszámú képzést folytatunk, ahol a hallgatók egyéni (tutoriális) irányítást kapnak.

A biológus mesterszakos diplomával rendelkező szakemberek természettudományos, matematikai és informatikai alapismereteik felhasználásával képesek a biológia legfontosabb fogalmainak és alapvető összefüggéseinek az elsajátítására, valamint a kísérleti és terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére. Ismerik a fenti tudományok sajátos módszertanát legalább olyan mértékben, hogy az abban járatos szakemberekkel együtt tudjanak működni.

A biológus MSc diplomával rendelkezők önállóan képesek új biológiai ismeretek megszerzésére és szintetizálására, ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket, és azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmazásával tudásuk továbbfejleszthető. Birtokában vannak továbbá olyan gyakorlati és laboratóriumi ismereteknek, amelyekkel alkalmassá válnak kutatási és fejlesztési célú laboratóriumi feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.

A képzésben részt vett szakemberek alkalmasak arra, hogy a kutatói életpályára felkészítő doktori iskolai képzésbe lépjenek.

Eddigi tapasztalataink szerint végzett hallgatóink túlnyomó többsége továbbra is kutatómunkát folytat a legkülönbözőbb területeken. Sokan posztgraduális tanulmányaik során már PhD fokozatot szereztek itthon vagy külföldön.

Bemeneti szakok:

A biológus mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával előzményként elfogadott szak a biológia alapképzési szak. Az alábbi kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető egyéb szakok: környezettan, természetvédelmi mérnöki és biomérnöki alapképzési szak, továbbá azok az alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az Egyetem kreditátviteli bizottsága elfogad.

A biológus mesterképzésbe való felvételhez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 70-100 kredit az alábbi területekről: matematika, informatika, fizika, kémia, biológia. A 100 kredithez képest hiányzó krediteket az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

Kredit elismerési kérelem a Biológia MSc szakra jelentkezőknek

 

Felvételi eljárás során megszerezhető pontok számítása:

 

Az összesen szerezhető pontok száma: 100

 • Az oklevél minősítése alapján max. 40 pont (az oklevél minősítésének nyolcszorosa)
 • A szakmai és motivációs beszélgetésen legfeljebb 50 pont szerezhető
 • Többletpontok: maximum 10 többletpont adható
  • A BSc-s oklevél feltételéül teljesített nyelvvizsgán felüli EU-s nyelvből tett
   • felsőfokú, komplex (C1) típusú nyelvvizsga: 5 pont
   • középfokú komplex (B2) típusú nyelvvizsga: 3 pont
  • intézményi TDK 1-3. helyezés vagy különdíj: 3 pont
  • OTDK 1-3. helyezés vagy különdíj: 10 pont
  • OTDK részvétel: 3 pont
  • Első szerzős tudományos publikáció (cikk, előadás, poszter): 10 pont
  • Tudományos publikációban való társszerzőség (cikk, előadás, poszter): 5 pont
  • Előnyben részesítés jogcímén (fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet) maximálisan adható: 1 pont

A szakmai és motivációs beszélgetés elvárásai megtalálhatók a https://univet.hu/hu/biologia/felvetelizoknek/ honlapon.

Biológus mesterszakra jelentkező hallgatók szakmai és motivációs beszélgetés időpontjának beosztása