Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Kutatás Témák PACAP (pituitary adenylate cyclase activating polipeptide) hatása a reprodukcióra, valamint az asszisztált reprodukciós technikák során való alkalmazhatóságának vizsgálata

PACAP (pituitary adenylate cyclase activating polipeptide) hatása a reprodukcióra, valamint az asszisztált reprodukciós technikák során való alkalmazhatóságának vizsgálata

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptidet (PACAP) antiapoptózis hatásának és a szervezetben belüli nagymértékű elterjedésének köszönhetően általános citoprotektív peptidként tartjuk számon. Mivel jelentős mennyiségben megtalálható a gonádokban is, így feltételezhető, hogy a PACAP központi szerepet játszhat a reprodukciós folyamatokban.

Kutatásunk célja, hogy tanulmányozzuk az endogén peptid hatását az embrió fejlődésére és minőségére, PACAP génhiányos (KO) egerekkel összehasonlítva. Valamint nőstényekben, (radioimmunoassay technikával) megvizsgáljuk a PACAP progeszteron és ösztradiol termelésre és hímekben a spermiumok minőségére gyakorolt hatását.

Vizsgálataink másik fázisaként az exogén PACAP antiapoptotikus hatását kihasználva teszteljük alkalmazhatósági lehetőségeit embriók vitrifikációja során.  Különös hangsúlyt fektetve a beágyazódásra gyakorolt hatására, melyet embrió transzferes kísérletekkel, valamint PCR technológiával vizsgálunk.